Jau yra nuomonė dėl mokėjimo už kelius Vokietijoje transporto priemonėms iki 3,5 t. Ar Austrijos skundas bus atmestas?

Jau yra nuomonė dėl mokėjimo už kelius Vokietijoje transporto priemonėms iki 3,5 t. Ar Austrijos skundas bus atmestas?

Jau yra nuomonė dėl mokėjimo už kelius Vokietijoje transporto priemonėms iki 3,5 t. Ar Austrijos skundas bus atmestas?

Generalinis advokatas Nilsas Walas (Nils Wahl) pasiūlė , kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas atmestų Austrijos ieškinį pateiktą prieš Vokietiją. Tai yra austrų skundas dėl naujo Vokietijos mokesčio už greitkelių naudojimą. Generalinio advokato išvados Europos Sąjungos Teisingumo Teismui nėra privaloma, tačiau buvo atvejų, kad teisėjai sutikdavo su jo nuomone. Jei taip atsitiktų, transporto priemonių iki 3,5 t savininkai mokės už Vokietijos greitkelius.

Ši byla yra susijusi su 2015 m. Vokietijos įstatymu, kuriame buvo numatyta rinkti mokesčius už transporto priemonių iki 3,5 t naudojimąsi federaliniais keliais (ypač greitkeliais) – taip vadinamas „infrastruktūros mokestis„. Vokietijoje registruotų automobilių atveju, transporto priemonės savininkas mokestį turi sumokėti iš anksto (metinė vinjetė). O už kitas transporto priemones reikia užmokėti, kai pradedama naudotis keliais, peržengus valstybės sieną (vinjetės: dešimties dienų, dviejų mėnesių arba metinė).

Austrija nusprendė, kad nustatydama infrastruktūros mokestį Vokietija pažeidė keletą ES teisės aktų nuostatų. Visų pirma, Austrijos teigimu, infrastruktūros mokestis ir Vokietijos transporto priemonių savininkų atleidimas nuo mokesčio mokėjimo lemia tai, kad mokestis bus taikomas tik užsienio transporto priemonių vairuotojams. Tai, Vienos nuomone, veda prie netiesioginės diskriminacijos dėl pilietybės.

Ar skundas dėl mokesčių už Vokietijos greitkelius yra nepagrįstas?

Generalinis advokatas teigia, kad Austrijos argumentai dėl tariamos diskriminacijos dėl pilietybės yra prašauti. Jo nuomone, Vokiečiai turėjo visišką teisę daryti prielaidą, kad greitkelių tinklo išlaidos, kurias iki šiol mokėjo tik jų mokesčių mokėtojai, turėtų būti lygiai paskirstytos tarp visų kelių eismo dalyvių, įskaitant užsienio transporto priemonių vairuotojus.

Antra, jei Vokietijos transporto priemonių savininkams būtų taikomas ir infrastruktūros mokestis, ir variklinių transporto priemonių mokestis (mokestis, kurį moka Vokietijos automobilių savininkai), jiems būtų taikoma neproporcinga mokesčių suma.

Nilsas Walas taip pat paminėjo, kad buvo skundžiamas laisvas prekių ir paslaugų judėjimo pažeidimas. Šiuo klausimu generalinis advokatas mano, kad Austrija nepateikė jokių įrodymų apie galimą infrastruktūros mokesčio įtaką tarpvalstybinei prekybai. Atrodo, kad įtaka judėjimo laisvei yra neaiški arba netiesioginė.

Savo ruožtu, kalbant apie ES transporto politikos nuostatas, o tiksliau – neveikimo išlyga, draudžianti valstybėms narėms išduoti mažiau palankias nuostatas kitų valstybių narių vežėjams – generalinis advokatas abejoja, ar ši išlyga vis dar taikoma. Ir net jei ji būtų taikoma, jo nuomone, Austrija negalės paaiškinti ar įrodyti, kaip priemonė, taikoma tik transporto priemonėms, kurių masė yra mažiau nei 3,5 tonos, gali turėti realią įtaką užsienio vežėjams.

Apibendrinant, generalinis advokatas nurodė, kad Vokietijos infrastruktūros mokestis atitinka dvi plačiai pripažintas Sąjungos transporto politikos taisykles: išlaidos, susijusios su transporto infrastruktūros naudojimu, turėtų būti grindžiamos principais -„naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“.

Trans.INFO nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)