TransInfo

BAG nuotr.

Naujos kabotažo taisyklės Vokietijoje – BAG skelbia naujų taisyklių paaiškinimą

Įsigaliojus naujoms Mobilumo paketo nuostatoms pasikeitė taip pat kabotažo reglamentavimas Vokietijoje. Už kabotažo operacijų kontrolę Vokietijoje atsakinga Federalinė krovinių transporto tarnyba (BAG) išleido specialų informacinį lankstinuką, kuriame naujos taisyklės išsamiai paaiškinamos ir pateikiami jų taikymo pavyzdžiai.

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Nuo vasario 21 d. Vokietijoje pasikeitė kabotažo taisyklės. Kas tiksliai pasikeis, BAG paaiškina praėjusios savaitės pabaigoje išleistame informaciniame lapelyje (tik vokiečių kalba). Nuo šiol galios vadinamasis „cooling-off” laikotarpis.

„Po to, kai valstybėje narėje buvo atliktas didžiausias leistinas kabotažo operacijų skaičius ir (arba) praėjus septynioms ar trims dienoms, toje valstybėje narėje neleidžiama vykdyti kabotažo operacijų ta pačia transporto priemone. Kad šioje valstybėje narėje vėl būtų galima vykdyti kabotažo operacijas, turi būti laikomasi keturių dienų „cooling off” laikotarpio“, – aiškina BAG.

Pradinėje lankstinuko versijoje šis laikotarpis turėjo vykti gimtojoje šalyje (vokiškai „Heimatland“), t. y. šalyje, kurioje yra įsikūrusi įmonė. Tačiau netrukus po dokumento paskelbimo tarnyba įvedė pataisymus, pašalindama informaciją apie šalį, kurioje turėtų vykti „cooling off“ etapas.

„Be to, nuo vasario 21 dienos įsigaliojo dokumentavimo prievolės“, – aiškina tarnyba.

Jei motorinė transporto priemonė buvo priimančiosios šalies (t. y. ES/EEE valstybės narės, kurioje buvo atliktas visiškas tarpvalstybinis iškrovimas) teritorijoje per keturias dienas iki tarpvalstybinio vežimo, vežėjas taip pat turi pateikti aiškius visų per tą laikotarpį atliktų vežimų įrodymus. Dokumentus reikia pateikti asmeniškai įgaliotoms tarnyboms paprašius, patikrinimų keliuose priimančiojoje šalyje metu“.

Dokumentus galima siųsti skaitmenine forma. Jei atitinkami dokumentai nepateikiami, tarnybos gali pradėti tolesnius tikrinimo veiksmus.

„Vairuotojai patikrinimo kelyje metu gali susisiekti su kitais asmenimis ar institucijomis, jei tokiu būdu gali susipažinti su jiems reikalingais dokumentais ir pateikti juos tikrinimo tarnyboms“, – priduria BAG.

Paantraštės