Ketinate atidaryti įmonę Vokietijoje? Pažinkite GmbH akcininkų susirinkimo taisykles

Ketinate atidaryti įmonę Vokietijoje? Pažinkite GmbH akcininkų susirinkimo taisykles

Ketinate atidaryti įmonę Vokietijoje? Pažinkite GmbH akcininkų susirinkimo taisykles

Svarbiausias vokiečių GmbH (ribotos atsakomybės bendrovės) organas tai akcininkų susirinkimas. Akcininkai susirenka išspręsti visus svarbiausius klausimus ir priimti sprendimus, kurie priimami nutarimų forma. Susirinkime priimti sprendimai tai gairės, kuriomis turėtų vadovautis įmonės vadovybė. Verta tai žinoti, jei galvojate apie įmonės atidarymą Vokietijoje.

Teisiniai principai, kurių turėtų laikytis visuotinis akcininkų susirinkimas, išdėstyti bendrovės įstatuose, o atvejais, kuriems šis dokumentas negalioja, taikomos bendrosios nuostatos.

GmbH akcininkų susirinkimo pareigos

Akcininkų susirinkimo metu priimami nutarimai, kurie sudaro bendrovės veiklos gaires. Šie sprendimai turėtų būti priimami balsų dauguma. Pagal įstatymo nuostatas, jei visi akcininkai patiekia sutikimą raštu, posėdis neturi būti sušaukiamas. Pagrindinės akcininkų pareigos tai GmbH prezidento priežiūra ir kontrolė. Kontrolės priemonės taip pat gali būti nustatomos akcininkų priimtame nutarime.

Kaip dažnai turėti būti sušaukiamas akcininkų susirinkimas?

Visuotinis akcininkų susirinkimas priklauso nuo įmonės įstatuose nurodytų susitarimų ar akcininkų valios. Galima organizuoti periodinius susitikimus kas 4–6 savaites bei papildomus susitikimus, pvz., siekiant nustatyti įmonės metinius rezultatus. Tačiau negali būti nustatytas mažiau nei vienas susitikimas per finansinius metus. Be to, galima sušaukti specialius susirinkimus, kai įmonei kyla pavojus.

Akcininkų susirinkimo sušaukimo taisyklės

Sušaukiant akcininkų susirinkimą, bendrovės valdyba turėtų nurodyti jo tikslą. Pranešimas apie susitikimą turėtų būti išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip savaitę prieš numatytą datą. Pranešimas turėtų būti įteiktas kiekvienam akcininkui atskirai, jam taip pat gali būti įteikta preliminari darbotvarkė.

Mažiausiai tris dienas prieš akcininkų susirinkimą būtina kiekvienam akcininkui perduoti galutinę darbotvarkę. Priimant svarbius nutarimus turi dalyvauti visi partneriai. Labai svarbu laikytis su akcininkų susirinkimo sušaukimu susijusių taisyklių, nes posėdyje priimti nutarimai, kuriose padarytos formalios klaidos, gali būti laikomi negaliojančiais. 

Neabejotinas šių formalumų pranašumas yra skaidrumas ir akcininkų ginčų prevencija. Bendrovės įstatuose turėtų būti nurodytas kvorumas – visuotinai pripažįstama, kad turi dalyvauti jame bent 50 proc. akcininkų.

Balsavimas

Pagrindinis akcininkų susirinkimo punktas yra balsavimas dėl priimtų nutarimų. Kiekvieno akcininko balso svarbą lemia jo turimų akcijų kiekis. Jei bendrovės įstatuose nenurodyta kitaip, nutarimui priimti pakanka paprastos balsų daugumos. 

Jei priimtas sprendimas yra susijęs su akcininko atleidimu ar kitaip yra tiesiogiai su juo susijęs, jis praranda teisę balsuoti. Nutarimai dėl bendrovės veiklos ar struktūros turėtų būti priimami 75 proc. balsų dauguma, ne bent bendrovės įstatai nustato kitaip.

Einmann-GmbH

Individualios GmbH atveju yra tik vienas akcininkas. Todėl akcininkų susirinkimas yra neįmanomas, o šią prievolę keičia dokumentinė prievolė – kiekvienas priimtas sprendimas turi būti dokumentuojamas ir pasirašomas.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi