Pagrindinis puslapis

/

Transportas

/

Laikinas vairuotojų darbo laiko ...

Laikinas vairuotojų darbo laiko taisyklių sušvelninimas Didžiojoje Britanijoje. Patikrinkite, kaip jis galioja

Laikinas vairuotojų darbo laiko taisyklių sušvelninimas Didžiojoje Britanijoje. Patikrinkite, kaip jis galioja

Vidutinis skaitymo laikas 5 minutės

Bartosz Wawryszuk

Bartosz Wawryszuk

15.12.2020

Laikinas vairuotojų darbo laiko taisyklių sušvelninimas Didžiojoje Britanijoje. Patikrinkite, kaip jis galioja

Didžiosios Britanijos Transporto departamentas paskelbė „laikiną ir ribotą skubų ES vairuotojams taikomų darbo laiko taisyklių sušvelninimą“. Sušvelnintos taisyklės įsigaliojo gruodžio 10 d., ir jei vyriausybė nenuspręs kitaip – galios iki gruodžio 30 d.

Pagal Didžiosios Britanijos vyriausybės svetainėje paskelbtą informaciją, sušvelninimas taikomas visiems vairuotojams, kurie vairuoja Didžiojoje Britanijoje pagal ES darbo laiko taisykles ir gabena:

  1. Maistą ir kitus būtinus daiktus iš Didžiosios Britanijos uostų. Tai apima mišrių krovinių gabenimą su dideliu tokių prekių kiekiu. Sušvelninimas taikomas taip pat kai reikia gabenti kitas prekes, kad 1 kategorijos prekės galėtų išvykti iš uostų.
  2. Maistą ir kitas mažmeninės prekybos būtiniausios prekes, įskaitant mišrius krovinius, kuriuose yra tokių reikšmingų prekių. Į šią kategoriją įeina šie gabenimai:

– iš paskirstymo centro į parduotuves (arba vykdymo centrą),

– iš gamintojo ar tiekėjo į paskirstymo centrą (įskaitant „backhaul“ surinkimą),

– iš gamintojo ar tiekėjo į parduotuvę (arba vykdymo centrą),

– tarp paskirstymo centrų ir ryšio magistralės,

– pristatymai iš transporto mazgo į parduotuves.

Tačiau šis sušvelninimas netaikomas vairuotojams, kurie vykdo pristatymus tiesiai vartotojams. Vyriausybė taip pat teigia, kad vairuotojas, kuris naudojasi šiuo sušvelninimu, jo galiojimo metu gali vykdyti maršrutus už Didžiosios Britanijos ribų.

Sušvelninimo naudojimo sąlygos

Oficialiame pareiškime Didžiosios Britanijos valdžios institucijos taip pat paskelbė, kaip pasinaudoti sušvelnintomis darbo laiko taisyklėmis. Todėl vairuotojų darbo laiką galima laikinai sušvelninti taip:

– pakeičiant reikalavimą visą kassavaitinio poilsio laiką (45 valandas) atsiimti per 2 savaites alternatyviu toliau nurodytu savaitės poilsio grafiku. Tai leidžia panaudoti 2 sutrumpintus kassavaitinio poilsio laikotarpius iš eilės prieš Kalėdas

– 2020 m. gruodžio 10 d. prasidedančiu 4 savaičių laikotarpiu vairuotojas gali pasinaudoti 2 sutrumpintais kassavaitiniais poilsio laikotarpiais, ne trumpesniais kaip 24 valandos (kas leidžia jam dirbti dvi 6 dienų savaites); net jei vairuotojas savaitę anksčiau jau pasinaudojo sutrumpintu kassavaitiniu poilsiu

– tačiau bet koks kassavaitinio poilsio sutrumpinimas kaip įprasta kompensuojamas lygiaverčiu poilsio laikotarpiu, kuris išnaudojamas iki po tos savaitės einančios trečiosios savaitės pabaigos

– be to, poilsis, skirtas kompensuoti kassavaitinio savaitės poilsio laiką (išskyrus pradinį sutrumpintą kassavaitinio poilsio laiką), pridedamas prie įprasto ne trumpesnio kaip 45 valandų kassavaitinio poilsio laikotarpio (kurį galima suskirstyti į 2 įprastus kassavaitinio poilsio laikotarpius)

– maksimalaus dviejų savaičių vairavimo laiko prailginimas nuo 90 iki 99 val.

Tačiau sušvelninimo negalima taikyti kartu su galiojančiomis tarptautinėmis vairavimo taisyklėmis, kurios tam tikromis aplinkybėmis leidžia atsiimi 2 kassavaitinius poilsius iš eilės. Didžiosios Britanijos vyriausybė nerekomenduoja šio poilsio vairuotojams, kurie iš dalies vykdo tarptautinius maršrutus.

Vežėjai privalo pranešti, o vairuotojai – registruoti

Kad vairuotojai galėtų pasinaudoti sušvelninimu, jie turi apsvarstyti sekančius kassavaitinio poilsio laikotarpius iki 2020 m. gruodžio 10 d., t.y. daugiausiai trys iš eilės trunkantys poilsio laikotarpiai turi apimti vieną atsiimtą iki 2020 m. gruodžio 10 d. Galima pasinaudoti dviem iš eilės einančiais reguliariais poilsiais, įskaitant kompensacinį poilsį, visą jų laiką ar jo dalį, pasibaigus šiam sušvelninimui.

Taip pat sunkvežimių vairuotojams svarbu, kad vairuodami pagal ES darbo laiko taisykles, jie tachografų spaudinių gale turi pažymėti priežastis, kodėl jie viršija paprastai leidžiamas ribas. „Tai yra įprasta praktika nepaprastosios padėties atveju ir būtina teisėsaugos tikslais“, – pabrėžia Transporto departamentas.

Svarbu tai, kad Didžiosios Britanijos valdžios institucijos pabrėžia, kad laikinas sušvelninimas turėtų būti įgyvendinamas darbdaviams ir darbuotojams susitarus.

„Negalima kelti pavojaus vairuotojo saugumui. Nereikia tikėtis, kad vairuotojai vairuos pavargę – darbdaviai lieka atsakingi už savo darbuotojų ir kitų eismo dalyvių sveikatą ir saugumą“, – pabrėžia Transporto departamentas.

Ir svarbiausia – sušvelninimu pasinaudoti norintys vežėjai turi apie tai pranešti Transporto departamentui. Norėdami tai padaryti, jie turėtų užpildyti išankstinį pranešimą apie sušvelninimo formą ir išsiųsti jo kopiją el. paštu: RSSSFOLRCOVID19@dft.gov.uk.

Tada, praėjus savaitei po sušvelninimo laikotarpio, operatoriai turėtų siųsti papildomą pranešimą el. paštu: RSSSFOLRCOVID19@dft.gov.uk.

Abi formas galima atsisiųsti iš Didžiosios Britanijos vyriausybės svetainės.

Didžiosios Britanijos valdžios institucijos perspėjo, kad nepranešus Transporto departamentui teisėsaugos institucijos nurodys, kad sušvelninimas buvo netinkamai panaudotas. Tai gali būti pagrindas tyrimo procedūrai pradėti

Bet kokie klausimai dėl šių laikinų nutarimų aiškinimo gali būti pateikti elektroniniu paštu Didžiosios Britanijos Transporto departamentui adresu: RSSSFOLRCOVID19@dft.gov.uk

Pasibaigus įstaigos darbo valandoms (9–17), galite paskambinti į tarnybą britų numeriu: 020 7944 5999.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi