Lengvasis transportas su tachografais ir darbo laiko registravimu? Jau greitai naujos taisyklės

Lengvasis transportas su tachografais ir darbo laiko registravimu? Jau greitai naujos taisyklės

Lengvasis transportas su tachografais ir darbo laiko registravimu? Jau greitai naujos taisyklės

Kai visų Europos vežėjų dėmesys buvo sutelktas į neramius ginčus dėl „Mobilumo paketo“ formos, europarlamentarai priėmė ES reglamentų pakeitimus, kurie visiškai pakeis vežimų, transporto priemonėmis nuo 2,4 iki 3,5 t, taisykles. Jei, žinoma, ES Taryba parems europarlamentarų poziciją. Todėl vis realesnis tampa įstatymo, kuris įpareigos mikroautobusų vairuotojus registruoti vairavimo ir poilsio laiką tachografuose bei laikytis kitų reikalavimų, įvedimas.

Europos Parlamentas balandžio mėn. patvirtino nepakeistą, šių metų sausio 10 d. Transporto komiteto priimtą nuostatų versiją. Priimtas buvo socialisto europarlamentaro Ismailo Ertugo pasiūlymai dėl prieigos prie kelių transporto vežėjo profesijos ir socialinių sąlygų transporte. Jie bus taikomi vežimams nuo 2,4 iki 3,5 t.

Tačiau gera naujiena yra tokia, kad taip vadinamieji „trilogai“ (trišalės Europos Komisijos, ES Tarybos ir Europos Parlamento derybos) šioje Europos Parlamento kadencijoje nebus surengti, todėl derybos dėl reglamentų prasidės jau po rinkimų.

Praeitą savaitę patvirtinti pakeitimai pateikiami yra Reglamentuose Nr. 561/2006, 1072/2009 ir 1071/2009. Jie susiję atitinkamai su tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių nuostatų suderinimu, bendrosiomis patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklėmis ir bendrosiomis kelių transporto operatoriaus profesinės veiklos vykdymo taisyklėmis.

Tachografai lengvajame transporte

Svarbiausias iš šių pakeitimų yra Reglamento Nr. 561/2006 nuostata dėl gabenimų transporto priemonėmis, kurių maksimali leidžiama bendroji masė yra nuo 2,4 iki 3,5 t (įskaitant priekabą arba puspriekabę).

Praktiškai tai reikštų, kad mikroautobusų vairuotojams, vykdantiems tarptautinį transportą, bus taikomos tokios pat darbo laiko, pertraukų ir poilsio sąlygos, kurios šiuo metu yra taikomos sunkvežimių vairuotojams. O tai siejasi su tachografų įrengimu transporto priemonėse nuo 2,4 iki 3,5 t, be kurių naujų įsipareigojimų pritaikymas ir kontrolė nebūtų įmanoma. Jų vairuotojai, kaip ir sunkvežimių vairuotojai, turės vairuotojo kortelę, kurioje bus išsaugomi visi duomenys apie maršrutus, sustojimus ir kitus, jų atliekamus, darbus.

Iki šiol kai kurios ES šalys šioje srityje taikė nacionalinius įstatymus. Pavyzdžiui, prancūzai sugriežtino kelių patikrinimus, dėl darbo valandų reglamento laikymosi  ir individualios (1998 m. liepos 20 d.) prekių kelių transporte Kontrolės Knygos. Pagal šį reglamentą iki 3,5 t transporto priemonių vairuotojai, taip pat iš užsienio, turėtų registruoti savo darbo ir poilsio laiką Prancūzijoje. Ir tai nuo įvažiavimo į jos teritoriją iki išvykimo momento. 3,5 tonos maksimalios leidžiamos masės transporto priemonės vairuotojo darbo ir poilsio laikas turėtų būti įrašomas į specialiai šiam tikslui sukurtą registrą (Livret individuel de contrôle, tai reiškia Kontrolės Knygą).

Prancūzijoje bauda už Individualios Kontrolės Knygos ar kito dokumento, patvirtinančio vairuotojo darbo laiką iki 3,5 t transporto priemonėje, trūkumą, siekia 135 Eur (4 klasės nusižengimas). Jos suma gali būti sumažinta iki 90 Eur arba padidinta iki 750 Eur.

Naujos taisyklės tai žingsnis siekiant reguliuoti sektorių, ką lėmė didėjantis transporto įmonių, kurios specializuojasi lengvojo transporto srityje, skaičius. Jų įvedimas visos Bendrijos lygmeniu skirtas yra užkirsti kelią teisinėms spragoms atskirose valstybėse narėse ir užtikrinti panašias konkurencijos sąlygas visiems vežėjams. Tai taip pat turėtų padėti nustatyti minimalų transporto rinkos segmento profesionalumo lygį naudojant transporto priemones su maksimalia leidžiama mase (įskaitant priekabas) nuo 2,4 iki 3,5 t tarptautiniame transporte – skaitome EP patvirtintame akte.

Daugiau revoliucijų transporte iki 3,5 t

Europarlamentarai praėjusį ketvirtį taip pat priėmė dviejų ES, susijusių su transportu, reglamentų pakeitimus. Panašiai kaip ir pirmiau minėtas (EB) 561/2006, jie taip pat apėmė tarptautinį transportą  transporto priemonėmis nuo 2,4 iki 3,5 t.

Kalba apie reglamentą (EB) 1071/2009 nustatantį bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles. Nustato taisykles, kurių turi laikytis įmonės, kad galėtų naudotis profesine kelių transporto vežėjo veikla (keleivių ir krovinių).

Antras iš jų tai reglamentas (EB) 1072/2009 dėl patekimo į tarptautinį transportą, kuris nustato taisykles įmonėms norinčioms verstis tarptautinio krovinių vežimo kelių transporto verslu ne savo šalies rinkoje (kabotažas).

Nauji reikalavimai furgonų vairuotojams

Pagrindiniu pokyčiu bus būtinybė turėti Bendrijos transporto licenciją atitinkant Reglamente Nr. 1072/2009 nustatytas sąlygas.

Papildomai, pagal Reglamentą nr. 1071/2009 (3 str. 1 d., kuri iš dalies bus taikoma lengvajam transportui), verslininkas, kuris verčiasi profesine vežimo kelių transportu veikla, turi būti tinkamos finansinės būklės. Pakeistas reglamento turinys suformuluota taip:

Siekiant įvykdyti 3 str. 1 d. c) r. nurodytą reikalavimą verslininkas turi galėti įvykdyti finansinius įsipareigojimus bet kuriuo finansinių metų laikotarpiu. Pagal metines finansines ataskaitas, kurias patvirtina auditorius arba tinkamai įgaliotas asmuo, verslininkas įrodo, kad jis per metus turi ne mažiau kaip 9 tūkst. Eur nuosavo kapitalo, jei naudojama tik viena transporto priemonė, 5 tūkst. Eur kiekvienai papildomai naudojamai transporto priemonei, kurios bendra leistina masė, įskaitant priekabas, yra didesnė kaip 3,5 t. ir 900 Eur kiekvienai papildomai naudojamai transporto priemonei, kurios bendra leistina masė, įskaitant priekabas, yra nuo 2,4 iki 3,5 t. Įmonės, vykdančios krovinių vežimą kelių transportu tik su motorinėmis transporto priemonėmis, kurių maksimai leistina masė, įskaitant priekabas, yra nuo 2,4 iki 3,5 tonų, įrodo pagal metines finansines ataskaitas, kurias patvirtina auditorius arba tinkamai įgaliotas asmuo, kad jos per metus turi ne mažiau 1,8 tūkst. Eur jei naudojama tik viena transporto priemonė ir 900 Eur kiekvienai papildomai naudojamai transporto priemonei“.

Tai tik svarbiausi reglamentų pakeitimai, kurie apims lengvąjį transportą. Kol kas juos patvirtino Europos Parlamentas. Ar ir kada jie įsigalios, priklauso nuo Europos Sąjungos Tarybos, t.y. sąjungai priklausančių šalių vyriausybių atstovų, sprendimų. Deja, ankstesni ES Tarybos sprendimai rodo, kad Senosios Sąjungos šalys gali prastumti savo poziciją, kuri dažnai yra nepalanki Lenkijos ir Vidurio bei Rytų Europos vežėjams. Taip buvo, pavyzdžiui, praėjusių metų gruodžio mėn., kai transporto ministrai sprendė dėl „Mobilumo paketo“.

Populiariausi
komentarai (0)
main:functionalities.shareArticle