Revoliucija lengvojo transporto srityje. Ar mikroautobusų vairuotojų laukia dideli pokyčiai?

Revoliucija lengvojo transporto srityje. Ar mikroautobusų vairuotojų laukia dideli pokyčiai?

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

25.03.2019

Revoliucija lengvojo transporto srityje. Ar mikroautobusų vairuotojų laukia dideli pokyčiai?

Lengvasis transportas ES reglamentuose yra gana „laisvai“ reguliuojamas. Tačiau jei bus priimti, metų pradžioje europarlamentarų pasiūlyti pakeitimai – viskas pasisuks 180 laipsnių kampu.

Sausio 10 d. Europos Parlamento Transporto ir turizmo komiteto posėdyje buvo balsuota dėl šių su transporto sritimi susijusių ES reglamentų pataisų:

– reglamentas (EB) 1071/2009 nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles;

– reglamentas (EB) 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių;

Priminimui – pirmasis iš šių reglamentų nustato taisykles, kurių turi laikytis įmonės, kad galėtų naudotis profesine kelių transporto vežėjo veikla (keleivių ir krovinių). Antrasis reglamentas nustato taisykles, kurių turi laikytis įmonės, norinčios verstis tarptautinio krovinių vežimo kelių transporto verslu ne savo šalies rinkoje (kabotažas).

Lengvasis transportas, kuriam taikomas reglamentas

Reglamento 1071/2009  2 straipsnio, 4 dalies, a) punkte buvo nurodyta, kad jis netaikomas verslininkams, kurie verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudojant tik motorines transporto priemones arba transporto priemonių junginius, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 t. Kitaip tariant, verslininkas, kuris vykdė transporto veiklą naudodamas tik mikroautobusus, galėjo nepaisyti reglamento turinio.

Būtent čia atsiranda didelis pakeitimas – projekte siūloma išbraukti aukščiau minėto 2 straipsnio 4 dalies a) punktą. Tai reiškia, kad reglamentas bus taikomas taip pat lengvajam transportui, kuris turėtų būti suprantamas kaip vežimas transporto priemonėmis, kurių didžiausias leistinas svoris yra iki 3,5 t.

Pakeitimų pasekmės

Tas vienas pakeitimas sukelia daug pasekmių. Visų pirma, lengvajam transportui bus taikomas Reglamentas nr. 1071/2009. Antra, Reglamentas 1072/2009 bus taikomas taip pat r lengvajam transportui.

Pagrindinis pakeitimas – būtinybė turėti Bendrijos transporto licenciją – atitinkančią Reglamente Nr. 1072/2009 nustatytas sąlygas. Tai reiškia, kad daugeliui transporto įmonių bus daugiau apribojimų dėl patekimo į Europos rinką.

Pagal Reglamentą nr. 1071/2009 (3 straipsnio 1 dalį, kuri iš dalies bus taikoma lengvajam transportui), verslininkas, kuris verčiasi profesine vežimo kelių transportu veikla, turi:

  1. turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje;
  2. būti tinkamos finansinės būklės.

Lengvasis transportas su finansiniais rezervais?

Dėl 1-ajame punkte nurodyto reikalavimo neturėtų būti problemų, tačiau tinkamo finansinio pajėgumo klausimas, tai visiškai kitas dalykas. 2 punkto reikalavimas reiškia, kad verslininkas turi galėti įvykdyti finansinius įsipareigojimus bet kuriuo finansinių metų laikotarpiu.

Todėl įmonė turi įrodyti, remdamasi savo auditoriaus arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta metine atskaitomybe, kad kiekvienais metais ji disponuoja kapitalu ir rezervais, kurių vertė ne mažesnė kaip 9 tūkst. Eur, kai naudoja tik vieną transporto priemonę, ir po 5 tūkst. Eur už kiekvieną papildomai naudojamą transporto priemonę. Praktiškai, pvz., turėdamas 10 transporto priemonių, verslininkas turės įrodyti finansinį likvidumą ties 54 tūkst. Eur.

Šiuo metu projektas buvo pateiktas pirmajam EP svarstymui, ir neaišku, ar šie pakeitimai išvis įsigalios.

Pagal TransLawyers medžiagą/Trans.INFO nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)