Furgonai bus traktuojami kaip sunkvežimiai? Būtent to nori vokiečių liberalai ir Briuselis

Furgonai bus traktuojami kaip sunkvežimiai? Būtent to nori vokiečių liberalai ir Briuselis

Furgonai bus traktuojami kaip sunkvežimiai? Būtent to nori vokiečių liberalai ir Briuselis

Teisiniai aktai, susiję su kelių transportu, kurį vykdo transporto priemonės su maksimalia leidžiama mase ne didesne kaip 3,5 tonos, sukelia daug diskusijų visoje Europoje. Vokietijos FDP partija nori, kad furgonams su vieta miegojimui, būtų taikomos tos pačios taisyklės kaip ir sunkesnėms komercinėms transporto priemonėms. Prancūzijoje taip pat yra panašių planų. Europos Komisija taip pat siekia sugriežtinti teisę transporto priemonių, kurių svoris neviršija 3,5 tonos, atžvilgiu.

FPK frakcija pateikė vyriausybei raštišką užklausą (dokumentas 19/4333) dėl transporto furgonais, kuriuose yra vieta miegojimui. Partijos nariai nori apimti šias transporto priemones taisyklėmis, kurios šiuo metu taikomos sunkesnėms komercinėms transporto priemonėms, – informuoja eurotransport.de.

FDP argumentai

Dėl jų svorio šioms transporto priemonėms netaikomos tokios taisyklės kaip sunkvežimiams. Važinėja jos Vokietijos greitkeliuose be tachografų, dažnai transportuojant nepakankamai apsaugotą apkrovą ir su žemiausiais socialiniais standartais. Dėl to kilęs kainų spaudimas daro įtaką logistikos pramonei“, pabrėžia FDP nariai laiške vyriausybei.

Jie kritiškai vertina ne tik nesąžiningą konkurenciją, bet ir kelių eismo saugumo aspektus. Kadangi vairuotojai apeina darbo ir poilsio laiko taisykles, jie dažnai vairuoja labai pavargę. Atsižvelgiant į tai, FDP reikalauja „kuo greičiau ištaisyti esamas teisines normas“.

Kelio rinkliava furgonams?

Remiantis įvairiais transporto srities asociacijų ir ekspertų vertinimais, po Vokietiją važinėja maždaug 100 000 furgonų su vieta miegojimui. Dauguma registruoti Lenkijoje. Kaip pabrėžia Christianas Jungas, Bundestago narys ir FDP pranešėjas prekių ir logistikos srityje, trūksta sistemingos BAG (Federalinės transporto tarnybos) pareigūnų atliekamos šios transporto priemonių grupės kontrolės.

„Todėl verta apsvarstyti, ar dažnai perkraunamoms transporto priemonėms neturėtų būti įrengta Europos bendrijoje reikalaujama kontrolinė įranga ir ar joms neturėtų būti taikomi kelių transporto mokesčiai, kaip ir įprastų sunkvežimių atveju“, – priduria Jungas.

Tada šių transporto priemonių ekspeditoriai ir vairuotojai turės laikytis darbo ir poilsio laiko taisyklių.

„Dėl to 36 valandų maršrutai visoje Europoje nebebus įmanomi, o automobiliai, kurie tarp policininkų vadinami „tiksiančiomis laiko bombomis“, nebebus jau grėsmingi“, – komentuoja Jungas.

Be to, pasak FPD pranešėją, dauguma užsienio vairuotojų negauna Vokietijoje galiojančio minimalaus darbo užmokesčio.

Furgonų kontrolės Prancūzijoje

Prancūzai taip pat pradėjo įdėmiau stebėti lengvąjį transportą. Jau kurį laiką Prancūzijos darbo inspekcija vykdo intensyvius patikrinimus keliuose atsižvelgiant į 1998 m. liepos 20 d. Darbo laiko reglamento nuostatų ir individualios krovinių vežimo keliais kontrolės knygos reglamento laikymąsi.

Pagal jį, iki 3,5 tonų transporto priemonių, taip pat tų su „užsienio registracijos numeriais“, vairuotojai Prancūzijoje turėtų registruoti savo darbo ir poilsio laiką nuo įvažiavimo į jos teritoriją iki išvykimo momento. 3,5 tonos maksimalios leidžiamos masės transporto priemonės vairuotojo darbo ir poilsio laikas turėtų būti įrašomas į specialiai šiam tikslui sukurtą registrą (Livret individuel de contrôle, tai reiškia Kontrolės Knygą).

Tačiau, kaip 2018 m. balandžio mėn. ataskaitoje pabrėžia Prancūzijos seimo narys Damienas Pichereau, kuris buvo paskirtas rengti teisės aktų pasiūlymus dėl Prancūzijos teritorijoje vykdomo transporto iki 3,5 tonų transporto priemonėmis, vairuotojai iš užsienio gali turėti kitą jų darbo laiką patvirtinantį dokumentą.

Prancūzijoje bauda už Individualios Kontrolės Knygos ar kito, vairuotojo darbo laiką iki 3,5 t transporto priemonėje patvirtinančio dokumento, trūkumą, tai 135 Eur (4 klasės 4 nusikalstama veika). Jos suma gali būti sumažinta iki 90 Eur arba padidinta iki 750 Eur.

Nauji reglamentai Prancūzijoje

Šių metų balandžio mėnesį Damienas Pichereau Prancūzijos transporto ministrui pateikė pasiūlymus dėl konkrečių teisės aktų pakeitimų, kurie padidintų transporto priemonių, kurių maksimali leidžiama masė yra 3,5 tonos, vežėjų įsipareigojimus. Naujos nuostatos taip pat bus įtrauktos į Judumo Paketą.

Pichereau visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad būtina dalinai apimti transporto priemones, kurių maksimali leidžiama masė yra 3,5 t, socialiniais teisės aktais. Tai apima tarp kitko vairavimo ir darbo laiką, bei prieigą prie profesijos (profesiniai įgūdžiai, geroji reputacija, finansinis potencialas, būstinė).

Ką Briuselis rengia lengvajam transportui?

Verslininkai, kurie vykdo vežimus transporto priemonėmis iki 3,5 tonos, turėtų tikėtis griežtesnių taisyklių, ne tik Vokietijoje ir Prancūzijoje, bet ir visoje Europoje. Europos Komisija nusprendė imtis priemonių, kad būtų suderinti teisės aktai transporto priemonėms virš ir mažiau 3,5 t. Briuselis planuoja išplėsti (EB) Nr. 1071/2009 Reglamentą nustatantį kelių transporto vykdytojo profesinės veiklos vykdymo sąlygų bendrąsias taisykles, taip pat verslininkams, teikiantiems paslaugas iki 3,5 t maksimalios leidžiamos masės transporto priemonėmis.

Licencijos transportui iki 3,5 t?

Šiuo metu Europos Komisija rengia teisės aktus, į kuriuos taip pat bus įtrauktos lengvojo transporto licencijos.

ES tarnautojų parengti su lengvojo transporto vežėjais susiję teisės aktai, be kita ko, numato:

pareigą turėti realią ir nuolatinę buveinę, kurioje saugomi pagrindiniai verslo dokumentai (komercinės sutartys, apskaitos dokumentai, personalo valdymo dokumentai, darbo sutartys, dokumentai, kuriuose yra duomenų apie vairavimo trukmę ir poilsį),

– turėti pakankamus finansinius pajėgumus, parodytus remiantis įstatymų numatyto auditoriaus patvirtinta metine finansine ataskaita arba kitu sertifikatu.

Nors Europos Komisija tiesiogiai neįveda reikalavimo naudoti tachografus furgonuose, tai naujųjų reglamentų pasiūlymai aiškiai skirti griežtinti darbo laiko kontrolę lengvajame transporte.

 

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi