TransInfo

Lietuvos verslo tendencijų ir ekonominių vertinimų rodikliai 2020 m.

Vidutinis skaitymo laikas 6 minutės

Šių metų kovo mėn. ekonominių vertinimų rodiklis sumažėjo 7 proc. punktais. Ekonominių vertinimų rodiklis sumažėjo 7 proc. punktais ir sudarė 1 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas. Tam įtakos turėjo susidariusi situacija dėl koronaviruso COVID-19 pandemijos.

Šiais metais dėl koronaviruso pandemijos ekonominių vertinimų rodiklis, t.y. bendras ekonomikos dalyvių – gamintojų, vartotojų ir investuotojų – pasitikėjimas Lietuvos ekonomika, 2020 m. kovą, palyginti su vasariu, sumažėjo 7 proc. punktais. 

6 proc. respondentų nurodė, kad jų įmonės veiklą apribojo karantinas (iki paskelbiant karantiną – 2 proc., paskelbus karantiną – 21 proc.). Labiausiai karantino įtaką pajuto paslaugų sektorius ir prekyba, mažiau – pramonė ir statyba. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 14, prekybos – 6, pramonės ir vartotojų – 4 procentiniais punktais. Statybos pasitikėjimo rodiklis  nepasikeitė.

Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 11, vartotojų – 6, pramonės ir statybos – 5, prekybos – 2 procentiniais punktais.

Ekonominių vertinimų rodiklis ir jo sudėtinės dalys

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

Lietuvos verslo tendencijų ir ekonominių vertinimų rodikliai 2020 m.

Pramonės pasitikėjimo rodiklis

Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad 2020 m. kovą, palyginti su vasariu, pramonės pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo pesimistiškesnė produkcijos gamybos prognozė.

Įmonių, prognozuojančių gamybos augimą per artimiausius 3 mėn., dalis sumažėjo nuo 32 iki 29 proc., o prognozuojančių mažėjimą – padidėjo nuo 7 iki 12 proc. Blogesnė ir gaminių eksporto prognozė: 22 proc. įmonių prognozavo eksporto augimą, 17 proc. – mažėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 30 ir 11 proc.). Dauguma (80 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 15 proc. – planavo didinti.

Pramonės produkcijos gamyba ir gaminamos produkcijos paklausa kovą padidėjo: 25 proc. respondentų teigė, kad produkcijos gamyba per praėjusius 3 mėn. padidėjo, tiek pat procentų – kad sumažėjo (prieš mėnesį atitinkamai – 20 ir 28 proc.). Gaminamos produkcijos paklausos padidėjimą nurodė 20 proc. apklaustų įmonių vadovų, 23 proc. – sumažėjimą (prieš mėnesį atitinkamai – 18 ir 28 proc.).

Statybos sektoriaus pasitikėjimo rodiklis

Statybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad kovą, palyginti su vasariu, verslo tendencijos statybų sektoriuje liko tokios pačios, tačiau palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, statybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 5 procentiniais punktais.

Kovą 62 proc. apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, prognozuojančių jį didinti dalis padidėjo nuo 25 iki 26 proc. Daugiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 25 proc. apklaustų įmonių vadovų, 18 proc. – prognozavo, kad užsakymų mažės (prieš mėnesį – atitinkamai 23 ir 14 proc.). Dauguma (75 proc.) respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos nesikeis, 18 proc. – kad didės.

Kovą statybos darbų paklausą dauguma (60 proc.) įmonių vadovų vertino kaip pakankamą, tačiau nuo 36 iki 40 proc. padaugėjo įmonių vadovų, teigiančių, kad statybos darbų paklausa nepakankama.

Statybos darbų apimties tendencijos pablogėjo: 34 proc. apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų sumažėjo, 10 proc. – nurodė, kad padaugėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 32 ir 12 proc.).

Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis

Prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad kovą, palyginti su vasariu, prekybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 6 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo pablogėjusi prekybos įmonių verslo padėtis ir pesimistiškesnė jos prognozė artimiausiems mėnesiams.

Respondentų, teigiančių, kad per praėjusius 3 mėn. jų įmonės verslo padėtis pagerėjo, palyginti su prieš mėnesį išsakyta nuomone, sumažėjo nuo 16 iki 11 proc., o kad ji pablogėjo – padidėjo nuo 5 iki 6 proc.

Trys ketvirtadaliai (75 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, tačiau nuo 3 iki 11 proc. padaugėjo manančių, kad ji pablogės. Daugiau prekių nei prieš mėnesį įsigyti planavo 23 proc. apklaustų įmonių, mažiau – 11 proc.

Daugiau nei du trečdaliai (70 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 22 proc. – numatė priimti naujų. 93 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 6 proc. – kad didės.

Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis

Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad verslo tendencijos paslaugų sektoriuje pablogėjo. Paslaugų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 14 procentinių punktų. Tam įtakos turėjo sumažėjusi teikiamų paslaugų paklausa, pesimistiškesnė jos prognozė artimiausiems mėnesiams bei pablogėjusi įmonių verslo padėtis.

Respondentų, teigiančių, kad jų įmonės verslo padėtis per pastaruosius mėnesius pagerėjo, dalis sumažėjo nuo 27 iki 23 proc., o kad ji pablogėjo – padidėjo nuo 3 iki 6 proc. Nors dauguma (65 proc.) įmonių vadovų teigė, kad teikiamų paslaugų paklausa per pastaruosius mėnesius nesikeitė, tačiau nuo 39 iki 21 proc. sumažėjo teigiančių, kad ji padidėjo.

Blogesnė ir teikiamų paslaugų paklausos prognozė: 24 proc. respondentų per artimiausius 3 mėn. numatė paklausos didėjimą, 17 proc. – mažėjimą (vasarį – atitinkamai 30 ir 8 proc.). Dauguma (68 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 20 proc. – planavo priimti naujų. 88 proc. respondentų prognozavo, kad teikiamų paslaugų kainos artimiausiu metu nesikeis, 9 proc. – kad didės.

Statistikos departamento pranešimas

Paantraštės