Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

„Mobilumo paketo“ fondas sukurtas bendriems mūsų tikslams pasiekti. Tai – labai gera iniciatyva, padėsianti spręsti su mobilumo paketu susijusius klausimus. Ši finansinė pagalba, kurią pasiūlė iniciatyvinės grupės įmonės yra labai laiku ir reikalinga. Tačiau tai nėra joks uždaras įmonių ratas, jokia masonų ložė, asociacija kviečia visus galinčius prisijungti ir įnešti savo indėlį į fondą. Reikia suprasti, kad norint išspręsti mums aktualius klausimus, privalome veikti kartu kaip vienas kumštis.

Tuo pačiu norime pabrėžti, kad parama fondui yra savanoriška ir tikrai nėra privaloma. Fondą kuria tie vežėjai, kurie mato jame prasmę. Kurie supranta, kad tik susivieniję mes galėsime nuversti kalnus. Tie asociacijos nariai, kurie dirba rytuose ir kuriems mobilumo paketo klausimas nėra aktualus, tikrai nėra verčiami prisidėti prie fondo. Tačiau tie, kuriems tas klausimas svarbus, gali laisva valia, bet kokia jiems patogia forma – jungtis prie paramos fondui.

Užsitikrinę Jūsų paramą dabar, skubiai sprendžiame trumpojo laikotarpio uždavinius. Kaip įmanoma greičiau pateiksime ilgojo laikotarpio veiksmų planą, kuriam taip pat reikės ir Jūsų palaikymo. Dirbame, norėdami Jums padėti įvairiomis kryptimis. Stengiamės dar labiau efektyvinti savo veiklą, kad galėtume dar geriau atliepti Jūsų lūkesčiams.

Transporto politikos departamentas ir nauji skyriai

Šiemet neseniai pakeitėme sekretoriato struktūrą. Suformuotas Transporto politikos departamentas ir trys skyriai: Transporto politikos, Krovininio transporto bei Keleivinio transporto. Įsteigta sekretorius paslaugų plėtrai ir inovacijoms pareigybė. Struktūros pokyčių tikslas – suteikti daugiau galimybių ir atsakomybių skyrių vadovams spręsti einamuosius klausimus. Dabar sekretorius transporto politikai galės skirti daugiau resursų strategijos formavimui ir ypatingos svarbos projektams.

„Mobilumo paketo“ projektą patikėjome asociacijos sekretoriui transporto politikai Tomui Garuoliui dėl kurio reputacijos ir kompetencijų taip pat neturime abejonių. „Linava“ nuo pat pradžių sekė situaciją ir rūpinosi „Mobilumo paketo“ reikalais. Dar 2016 metais tam tikslui buvo į darbą priimtas specialistas turintis patirties URM.

Sukurtas fondas sustiprins Transporto departamentą, leis jam dar geriau rūpintis ir ginti Jūsų interesus. Aišku, kad „Linava“ pakankamai stipri tiek darbuotojų profesionalumo prasme, tiek finansiniais pajėgumais, kad galėtų ir be fondo spręsti kylančius mobilumo paketo klausimus. Tačiau jei gali į tašką „B“ nuvykti sportiniu automobiliu, kam rinktis dviratį? Norime jungti aukštesnę pavarą, kad apgintume visos Lietuvos vežėjų interesus.

Nesustojame, planuojame kitų metų biudžetą. Transporto politikos departamentui bus skirti papildomi ištekliai tiek finansiniai, tiek žmogiškieji. Tačiau kai ką jau realizuosime ir šiemet. Artimiausiu metu pristatysime Jums savo planus.

Rytų fronte – nieko nauja, tačiau vakaruose – labai rimta situacija, kurią turime visi kartu spręsti nedelsiant.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros