Naujos baudos už vairuotojų darbo ir poilsio laiko taisyklių pažeidimus
AdobeStock/Drazen

Naujos baudos už vairuotojų darbo ir poilsio laiko taisyklių pažeidimus

Kovo mėnesį Nyderlanduose įsigaliojo naujos baudos už vairuotojų darbo ir poilsio laiko bei tachografų pažeidimus. Pakeitimai susiję su Mobilumo paketu.

Kovo mėnesį Nyderlanduose įsigaliojo naujos baudos už vairuotojų darbo ir poilsio laiko bei tachografų pažeidimus. Pakeitimai susiję su Mobilumo paketu.

Naujos baudos už vairuotojų darbo ir poilsio laiko taisyklių pažeidimus
AdobeStock/Drazen

Nuo 2023 m. kovo 24 d. Nyderlanduose galioja naujos taisyklės, kurių įvedimas buvo susijęs tiek su Mobilumo paketo nuostatų įsigaliojimu, tiek su „Brexitu“.

Nauji reglamentai įvedė keletą svarbių pakeitimų. Atsižvelgta į naujus pažeidimus ir jų  kvalifikaciją (sunkūs, labai sunkūs ir sunkiausi pažeidimai), susijusią su Mobilumo paketo nuostatomis, pavyzdžiui, už šalies simbolio neįregistravimą kertant sieną. Keitėsi ir baudų dydžiai.

Už sunkius pažeidimus bauda siekia nuo 150 iki 449 Eur, už labai sunkius pažeidimus – nuo ​​450 iki 1349 Eur, o už sunkiausius – nuo ​​1350 Eur ir daugiau. Už smulkius pažeidimus tenka sumokėti iki 149 Eur baudą.

Pažeidimo sunkumo laipsnis

Be to, įsigaliojus naujoms taisyklėms, skiriant nuobaudas atsižvelgiama į pažeidimo sunkumo laipsnį. Anksčiau taip nebuvo.

„Dabar būtina nustatyti, ar buvo padarytas lengvas ar normalus pažeidimas, didelis aplaidumas ar tyčinis nusižengimas“, – aiškina Nyderlandų transporto asociacija TLN.

Nustatant pažeidimo sunkumo laipsnį, atsižvelgiama į šias aplinkybes:

  • ankstesnės intervencijos (pvz., administracinės baudos, piniginės nuobaudos, administraciniai vykdomieji įsakymai, įspėjimai ar baudžiamieji nuosprendžiai) arba ankstesni pažeidimai,
  • kiti pažeidimai nagrinėjamu laikotarpiu,
  • iš pažeidimų gauta nauda,
  • pažeidimo poveikis/trukmė ir ar pažeidimas pasibaigė savo iniciatyva.

Esant keletui skirtingų sunkumo laipsnių pažeidimų, apskaičiuojamas vidutinis laipsnis ir jis suapvalinamas iki mažesnio skaičiaus. Tai darant reikia pasinaudoti tokiu vertinimu:

  • lengvi pažeidimai: 1 balas,
  • normalus pažeidimas: 2 balai,
  • didelis aplaidumas: 3 balai,
  • tyčinis nusižengimas: 4 balai.

„Tarkime, kad yra 9 tyčiniai pažeidimai ir 5 lengvesni, tai reiškia, kad yra (9 x 4 balai) + (5 x 1 balas) = 41 balas. Vidutiniškai tai prilygsta 41 balui, padalintam iš 14 pažeidimų, tai yra 2,93 balo. Jis (vertinimas – red.) suapvalinamas taip, kad gaunama 2 balus, o tai reiškia „normalų pažeidimą“, tačiau reikėtų tikėtis maksimalaus baudos dydžio“, – paaiškino asociacija.

Pirmas ir sekantys patikrinimai

Naujausiomis taisyklėmis nustatomos baudų skyrimo už konkrečius pažeidimus per pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį įmonės patikrinimą taisyklės. Pirmojo patikrinimo metu piniginė nuobauda taikoma už „labai sunkius pažeidimus“ ir „sunkiausius pažeidimus“.

Be minėtų pažeidimų, už „sunkius pažeidimus“ baudžiama iš karto tik per antrąjį įmonės patikrinimą. Atliekant trečią ar sekantį įmonės patikrinimą, net ir už „nedidelius pažeidimus“ baudžiama iš karto.

Svarbu tai, kad pakartotinio pažeidimo atveju, t. y. už tuos pačius pažeidimus, nustatytus antrą ir trečią kartą, baudų dydžiai už kiekvieną iš jų didinami atitinkamai 100 proc. ir 200 proc.

zurnalas

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi