Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

2018 m. liepos 10 d. Italijos vidaus reikalų ministerija paskelbė aplinkraštį Nr. 5507, kuriame nurodomos komandiruotų vairuotojų, vykdančių kabotažą Italijos teritorijoje, kontrolės sąlygos. Vežėjai ir sunkvežimių vairuotojai, kurie nesilaikys taisyklių, privalės sumokėti didelias baudas.

Dabartiniai, susiję su kabotažu, formalumai

Pirmieji pakeitimai, susiję su vairuotojų, užsiimančių kabotažu Italijoje, komandiravimu, įsigaliojo praėjusiais metais. Kalbama apie 2017 m. birželio 21 d. įstatymą nr 96 (Legge 21 giugno 2017 m. Nr. 96), kuris įsigaliojo praėjusių metų birželio 24 d. Pagal jo nuostatas nebūtina pranešti apie kiekvieną kabotažo operaciją.

Be to, siunčiančioji bendrovė turėtų pranešti apie kabotažą atliekančio darbuotojo komandiruotę iki 24 valandų, vieną dieną prieš transporto operacijos įgyvendinimo pradžią. Anksčiau reikėjo pranešti apie kiekvieną transportą – nuo praėjusių metų birželio 24 d. pranešimas dėl komandiravimo galioja 3 mėnesius.

Darbo ir socialinės politikos ministerijos interneto platformoje pranešimai gali būti pateikiami tik italų kalba. Būtina pateikti bendrą valandinio atlyginimo sumą ir informacija apie kelionės, maisto ir apgyvendinimo išlaidų, patirtų per komandiravimo laikotarpį, kompensavimo formą.

Be to, vairuotojas privalo turėti mašinoje pateiktos paraiškos kopiją, darbo sutartį, A1 pažymėjimą ir darbo užmokesčio lapelius, išverstus į italų kalbą. Policijos ar kitų valstybės pareigūnų patikrinimo metu jis privalo juos pristatyti. Vežėjo paskirtas bendrovės atstovas Italijoje taip pat privalo turėti paraiškos kopiją.

Kabotažas Italijoje – baudos

Tais atvejais, kai darbuotojas, komandiruotas į Italiją, nepateiks reikalingų dokumentų italų kalba, arba jie bus neteisingai užpildyti, įstatyme yra numatyta bauda nuo 1 000 iki 10 000 eurų iš vežėjo ir nuo 150 iki 500 eurų iš vairuotojo.

Be to, kontrolės tarnybos transporto vežėjui gali skirti administracinę baudą ir sulaikyti transporto priemonę, jei bauda nebus apmokama patikrinimo metu.

Naujausi teisės aktų dėl komandiruotės pakeitimai

Aplinkraštyje Nr. 5507 pateikiamos naujos gairės, apibrėžiančios kabotažui atlikti reikalingus dokumentus ir legalaus vairuotojų Italijos teritorijoje komandiravimo taisykles. Pagal šių metų liepos 10 d. nuostatas, Vairuotojo sutartyje turi būti pateikti šie domenys:

–   darbdavio ir darbuotojo apibrėžimas,

– darbo vieta (jei nėra nuolatinės ar dažniausiai lankomos darbo vietos, nurodymas, kad darbuotojas dirba įvairiose vietose, o taip pat darbdavio būstinė ar verslo vieta),

– darbo santykių pradžios data ir trukmė,

– nuorodymas, ar tai yra darbo santykiai pagal terminuotą ar neterminuotą sutartį,

– darbo, kuris turi būti atliktas užsienyje, trukmė,

– atlyginimo ir priedų nustatymas, nurodant atlyginimo mokėjimo terminą,

– darbuotojui priskirtas lygis ir kvalifikacija arba charakteristikos ir trumpas darbo aprašymas,

– atostogų laikas, į kurį darbuotojas turi teisę,

– darbo valandų skaičius,

– darbo sutarties nutraukimo sąlygos.

Vieno iš pirmiau minėtų darbo sutarties elementų trūkumas gali būti piniginės baudos priežastimi. Tačiau paaiškėjo, kad užsienio vežėjai kovoja su kita problema. Pagal nacionalines taisykles reikalaujama, kad transporto priemonėje būtų komandiravimo paraiškos kopija.

Neįmanoma įgyvendinti 2017 m. kovo mėnesį Italijoje įvestos pareigos registruoti darbuotojus per specialią tam skirtą elektroninę sistemą. Italijos darbo ministerijos tinklalapis paprasčiausiai neveikia taip, kaip turėtų. Ateitis parodys, ar naujos taisyklės yra iliuzinės, ar Italijos tarnybos iš tikrųjų ketina pradėti kontroliuoti užsienio vairuotojus ir skirti jiems tokias dideles baudas.

Wikimedia/JoachimKohlerBremen CC BY-SA 4.0 nuotr.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros