TransInfo

Port Boulogne Calais/Twitter nuotr.

Nuo sausio 1 d. įsigalios naujos krovinių gabenimo tarp Didžiosios Britanijos ir ES taisyklės

Nuo 2022 m. sausio 1 d. laukia esminiai pokyčiai gabenant krovinius tarp Didžiosios Britanijos ir ES.

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

Nuo 2021 m. spalio 1 d. gabenant krovinius iš Didžiosios Britanijos, vietinės muitinės įstaigai būtina pateikti išvežimo bendrąją deklaraciją (angl. Exit Summary Declaration (EXS). Šią deklaraciją reikalaujama pateikti išvežant:

  • tuščias paletes,
  • konteinerius ir transporto priemones, gabenamas pagal gabenimo sutartį,
  • tuščias daugkartinio naudojimo pakuotes,
  • laikinai – ilgiau nei 14 dienų – sandėliuojamas prekes,
  • laikinai – trumpiau nei 14 dienų – sandėliuojamas prekes, kurių atveju nežinomi saugumo ir saugos duomenys arba pasikeitė jų pristatymo vieta ar gavėjas,
  • tranzitu gabenamas prekes, naudojant tranzitą lydintį dokumentą (TAD) arba tranzitą lydintį saugumo dokumentą (TSAD) ar TIR knygelę.

EXS deklaracija reikalinga gabenant prekes, kurių atveju nedeklaruojamas eksportas Didžiojoje Britanijoje.

Pokyčiai nuo 2022 m. sausio mėnesio

Dar vienas pokytis gabenant prekes tarp Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos jau nuo 2022 m. sausio 1 d. Nuo kitų metų pradžios visoms prekėms bus taikomas pilnas muitinis tikrinimas, kuris iki šiol Didžiojoje Britanijoje nebuvo atliekamas. Be to, prekes bus privaloma registruoti Didžiosios Britanijos krovininių transporto priemonių judėjimo tarp ES ir JK sistemoje GVMS (Goods Vehicle Movement Service).

Registravimas GVMS sistemoje

Norint užregistruoti operaciją GVMS sistemoje, pirmiausiai reikės gauti Didžiosios Britanijos suteikiamą EORI kodą (Ekonominės veiklos vykdytojų registravimo sistema) bei sukurti paskyrą Government Gateway. Būtina pažymėti, kad vežėjas, neužsiregistravęs GVMS sistemoje, negalės patekti su prekėmis į keltą ar traukinį ir kirsti sienos bei atlikti prekių muitinio įforminimo. Todėl visi vežėjai – savo ar kito subjekto reikmėms prekes gabenantys subjektai – turės užregistruoti vykdomas operacijas.

Nuo 2021 m. spalio 1 d. prieš atliekant prekių eksportą, būtina pateikti išvežimo bendrąją deklaraciją (EXS) ir eksporto deklaraciją. Tokiu būdu parengiami eksportą lydintys dokumentai (EAD) ir suteikiamas MRN numeris bei brūkšniniai kodai, kuriuos prekių gabenimo paslaugą užsakantis subjektas persiunčia transporto įmonei ir vežimą atliekančiam vairuotojui.

Nuo kitų metų transporto įmonė pirmiausia turės gauti Didžiosios Britanijos išduodamą EORI numerį ir sukurti paskyrą Government Gateway, o po to užsiregistruoti GVMS sistemoje, kad galėtų vykdyti transporto paslaugas tarp Didžiosios Britanijos ir ES abiem kryptimis (importas į JK ir eksportas iš JK). Be to, vairuotojas privalės turėti galiojantį pasą.

Privaloma GB Safety & Security deklaracija

Nuo 2022 m. liepos mėnesio bus privaloma taip pat tiek GB Safety & Security, tiek ENS deklaracija.

Nuo 2021 m. spalio mėnesio transporto įmonei bus suteiktas ERN arba MRN kodas, o nuo 2022 m. sausio mėnesio įmonė privalės papildomai užsiregistruoti GVMS sistemoje ir, be kita ko, nurodyti transporto priemonės, kuria gabenamos prekės, numerį bei visą su prekių gabenimu susijusią informaciją ir ERN ar MRN kodą. Po to ji sugeneruos GMR kodą (prekių judėjimo kodas), apimantį vieno gabenimo viena transporto priemone duomenis. Vežėjas, gabenantis krovinį, privalės kelto operatoriui ar Eurotunelio darbuotojams pateikti GMR kodą. Nuo ateinančių metų gabenamas prekes galima bus sekti GVMS sistemoje.

Nuo 2022 m. liepos 1 d. reikės taip pat pateikti ENS saugumo ir saugos deklaraciją. Be to, gabenant gyvūninius ir kai kuriuos gyvūninės kilmės produktus bus privalomas sveikatos sertifikatas eksportui, o augalinės kilmės produktams – fitosanitarinis sertifikatas. Reikės taip pat iš anksto pranešti apie visus gyvūninės kilmės produktus, aukštos rizikos maisto produktus ir negyvūninės kilmės pašarus bei kai kuriuos šalutinius gyvūninius produktus.

Paantraštės