Optimistiniai planai. Lietuvos keliams – net 11 mlrd. Eur

Optimistiniai planai. Lietuvos keliams – net 11 mlrd. Eur

Vidutinis skaitymo laikas 5 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

04.06.2019

Optimistiniai planai. Lietuvos keliams – net 11 mlrd. Eur

Lietuvos automobilių kelių direkcija parengė ilgalaikę valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros iki 2035 m. strategiją. Joje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikalingas lėšų poreikis sudaro apie 11 mlrd. Eur, iš jų 6,9 mlrd. Eur – investicijos į kelių tinklo plėtrą, 1,4 mlrd. Eur – kelių priežiūrai, apie 2,4 mlrd. Eur – vietinės reikšmės keliams.

Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros strategija iki 2035 m. parengta atsižvelgiant į šiuo metu esamą kelių finansavimo modelį ir lygį. Šiuo metu esamas finansavimas nėra pakankamas strategijoje numatytiems tikslams pasiekti. Trūkstamas finansavimas gali siekti iki 2 mlrd. Eur, t. y. apie 125 mln. Eur per metus.

Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2019–2035 metais projekto nuotr./sumin.lrv.lt

Kelių direkcija, rengdama strategiją iki 2035 m., susistemino turimą informaciją apie valstybinės reikšmės infrastruktūros būklę, nuo tarptautinių transporto koridorių („Via Baltica“, Vilnius–Kaunas, Vilnius–Utena), asfalto dangų rekonstravimo ir remonto, žvyrkelių asfaltavimo ir remonto iki intelektinių transporto sistemų, eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimo ir aplinkkelių plėtros.

Valstybinės reikšmės kelių priežiūra ir būklė 2019-2035

Strategijoje iki 2035 m. numatyti siektini kokybiniai rodikliai, kuriais vertinama magistralinių, krašto ir rajoninių kelių asfalto dangos būklė. Strategija numato, kad iki 2035 m. neliks blogos būklės ruožų magistraliniuose ir krašto keliuose, t. y. 2 439 km.

Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2019–2035 metais projekto nuotr./sumin.lrv.lt

Nesaugių kelių rekonstrukcija

Taip pat numatyta rekonstruoti 400 km nesaugių krašto kelių, kurie šiuo metu neatitinka esminių Kelių techniniame reglamente nustatytų kelio dangos pločio reikalavimų. Pavyzdžiui, šiuo metu yra krašto kelių ruožų, kurių plotis yra apie 3,5 metro. Iki šių metų pabaigos bus ištirta visų rajoninės reikšmės asfaltuotų kelių tinklo būklė ir priimti sprendimai dėl reikalingų ruožų ir jų tvarkymo apimčių.

 

Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2019–2035 metais projekto nuotr./sumin.lrv.lt

“Via Baltica” koridoriaus rekonstravimas

Strategijoje iki 2035 m. numatyta baigti viso ruožo nuo Lenkijos iki Latvijos transporto koridoriaus „Via Baltica“ rekonstravimą. Numatyti 8 šio projekto įgyvendinimo etapai, kurių metu iš viso numatoma rekonstruoti beveik 190 km, o planuojama vertė – 684 mln. Eur.

Kitiems dviem projektams įgyvendinti – keliui A1 (Vilnius–Kaunas) ir keliui A 14 (Vilnius–Utena) – prireiks beveik 350 mln. Eur.

Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2019–2035 metais projekto nuotr./sumin.lrv.lt

Žvyrkelių skaičiaus sumažinimas

Strategijoje numatyta iki 2035 m. beveik perpus sumažinti esamų žvyrkelių skaičių – Lietuvoje liks tik 16 proc. valstybinės reikšmės kelių tinklo su žvyro danga, t. y. 3 425 km. Pasiekus numatytą rodiklį Lietuvoje valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga bus mažiau nei Švedijoje. Planuojama, kad tam prireiks beveik 1 mlrd. Eur investicijų.

Šiuo metu yra atliekamas tiltų būklės vertinimas, kurį tikimasi baigti per ateinančius 3 metus. Prognozuojama, kad blogos būklės tiltams rekonstruoti iki 2035 m. prireiks 340 mln. Eur.

Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2019–2035 metais projekto nuotr./sumin.lrv.lt

Tranzitinis intensyvumas Lietuvoje

Kelių direkcija šiuo metu yra sulauksi prašymų dėl 15 aplinkkelių tiesimo Lietuvoje. Pagal esamas finansines galimybes aplinkkelių projektus bus galima pradėti įgyvendinti tik nuo 2033 m. Atsižvelgiant į tranzitinio transporto intensyvumą galėtų būti įgyvendintas tik Vilniaus pietinio aplinkkelio antrasis etapas.

Iki 2035 m. intelektinių transporto sistemų, t. y. kintamųjų informacijos ženklų, greičio matavimo sistemų ir kt. priemonių, įdiegimui numatyta skirti apie 86 mln. eurų.

>> Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2019–2035 metais projektas (PDF)

Trans.INFO nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi