TransInfo

Pakeitimai Lenkijos SENT sistemoje. Naujos bausmės ir sekantys stebimi kroviniai

Vidutinis skaitymo laikas 6 minutės

Kai kurie vaistai ir specialios paskirties maisto produktai buvo įtraukti į prekių, kurių vežimas yra stebimas, sąrašą. SENT sistema taip pat apima geležinkelius. Tai tik keletas pakeitimų, padarytų įstatymo pakeitime. Dauguma jų įsigalios birželio 13 d.

Nuo 2012 m. Lenkijoje augo problema dėl daugelio vaistų prieinamumo. Situacija buvo sukelta dėl didmenininkų masinio vaistų pardavimo užsienio rangovams, dėl ko Lenkijos vaistinėse trūko specializuotų ar šiuolaikinių vaistų – aiškina įstatymo pakeitimų pagrindimo autoriai.

Tuo pat metu jie atkreipia dėmesį į tai, kad nuo 2015 m. neleidžiama eksportuoti vaistų iš Lenkijos, dėl kurių egzistuoja reali grėsmė, kad jų truks. Tačiau tai neišsprendė problemos.

IMS atliktas rinkos tyrimas rodo, kad 2016 m. Sveikatos apsaugos ministro pranešime paskelbtas vaistų eksportas iš Lenkijos į užsienį pasiekė 2 mlrd. zlotų (468 mln Eur) – skaitome dokumente. – Draudimas legaliai eksportuoti šiuos vaistus į užsienį sukėlė daugelį farmacijos didmenininkų veiksmus kuriais siekiama neteisėtai eksportuoti / parduoti užsienyje.

Siekiant kovoti su šiais veiksmais, kai kurie vaistiniai preparatai buvo įtraukti į produktų, kuriems taikoma SENT transporto stebėsena, sąrašą. Kalbama apie „vaistus, specialios paskirties maisto produktus ir medicinos prietaisus, kuriems gresia prieinamumo stoka”. Dabar kiekvieną kartą, kai norima juos išvežti ar parduoti verslininkui, kuris veikia už Lenkijos ribų, apie tai reikės pranešti Vyriausiajam Farmacijos Inspektoriui.

Jei atliekant šių vaistų vežimo patikrinimą atskleidžiama, kad:

– vežami be pranešimo,

– vežami prieš pasibaigiant terminui pareikšti prieštaravimus dėl ketinimo eksportuoti ar parduoti šiuos vaistus,

– vežimas atliekamas nepaisant šio prieštaravimo,

tada prekės sulaikomos. Tada jos bus nukreiptos į farmacijos didmenininko sandėlį, su kuriuo GIF sudarė šių prekių apsaugos ir saugojimo sutartį – paaiškina Finansų ministerija. Departamentas prideda, kad įstatyme įtrauktos nuostatos, dėl šių vaistų saugojimo ar pardavimo.

Pakeitimai sankcijose

Įstatymas taip pat nurodo keletą pakeitimų, susijusių su vairuotojams taikomomis baudomis. Visų pirma nuo šiol, jei įmonė, siunčianti ar gaunanti prekes, nepraneša apie savo vežimą, sumokės baudą, priklausomai nuo bruto prekių vertės, o ne kaip anksčiau – neto. Tai bus 46 proc. vertės.

Be to, vežėjas, kuris neužpildo vežimo deklaracijos, turi skaitytis su padidinta iki 10 tūkst. zlotų (2,3 tūkst. Eur) bausme. Taip pat buvo įvestas papildomas bausmė už prekių nepristatymą ar vežimo pabaiga Lenkijoje jei anksčiau paraiškoje vežėjas pareiškė, kad atlieka tranzitą. Tada jis turės sumokėti 100 000 zlotų (23,4 tūkst. Eur).

Siūlomas sprendimas turėtų apriboti „fiktyvių” tranzitų slėpimo galimybę suteikiant jiems teisėtumo ypatybes. Rizika, susijusi su prekės paskirties pakeitimu (pvz. tepimo aliejus ar šildymo kuras į dyzelinį kurą) yra viena iš svarbiausių rizikų, darančių neigiamą poveikį įmonėms, kurios teisėtai vykdo verslą – skaitome paaiškinime.

Tačiau yra ir gerų naujienų. Lenkijos valdžia nusprendė sumažinti baudas situacijoje, kai „mokesčių išeikvojimas nebuvo įvykdytas“. Tai yra, kai buvo sumokėti mokesčiai ir verslininkas padarė klaidų (tai neapima suteikiant klaidingą registracijos numerį), tada vežėjui, siuntėjui arba prekių gavėjui bus skirta 2 tūkst. zlotų (468 Eur) bauda, vietoj 10 000 zlotų (2,3 tūkst Eur).

Kai kuriose situacijose baudos apskritai nebus taikomos.

Jei atliekant mokesčių tyrimą, inspekciją ar muitinės-mokesčių kontrolės metu buvo atskleisti pažeidimai, kylantys iš šio nuostato ir tuo pačiu metu buvo nustatyta, kad nebuvo išeikvotas mokestis už prekes ir paslaugas ir nebuvo akcizo išeikvojimas, neskiriamos baudos – aiškina departamentas, pridurdamas, kad šį išimtis netaikoma patikrinimams keliuose.

Mažiau paraiškų, pakeitimai procedūrose

Tarp svarbiausių pakeitimų taip pat atsirado:

– galimybė parengti vieną paraišką skirtingoms prekėms, su sąlyga, kad „kiekvieno iš jų kiekis viršija 500 kg arba 500 litrų”, be to, „transportas vyksta iš vieno prekių siuntėjo vienam prekių gavėjui į vieną prekių pristatymo vietą su viena transporto priemone”. Kol kas tokioje situacijoje kiekviena prekių rūšis turėjo gauti savo paraišką;

– prekių rūšies nustatymas remiantis vien Kombinuotąja nomenklatūra (CN). Pareigūnai atsisakė „nustatyti prekių rūšį pagal Lenkijos produktų ir paslaugų klasifikatorių (PKWiU)”, kad nebūtų jokių abejonių dėl to, kokį ženklinimą naudoti;

– prekes, kurioms priskiriami KN kodai 2905 ir 3824 (t.y., atitinkamai alifatiniai alkoholiai ir kai kurie jų dariniai ir, be kita ko, chemijos produktai ir chemijos pramonės preparatai), stebėti tik tuo atveju, jei jos yra akcizais apmokestinamos prekės;

– informuoti vežėją apie prekių kontrolę konkrečioje vietoje. Kaip pranešė departamentas, „jei bus nustatyta, duomenų analizės registre atveju, kad paraiškoje nurodytas prekių vežimas yra susijęs su padidėjusia rizika, yra numatyta galimybė, kad vežėjas bus pakviestas pristatyti transporto priemonę patikrinimui nustatytu laiku ir vietoje”. Ši vieta turi būti arba adresas, kuriuo prekės turėjo būti pristatytos, arba Muitinės ir mokesčių inspekcijos muitinės departamentas „esantis arčiausiai vežimo pabaigos vietos Lenkijos teritorijoje“.

– išsamus oficialių uždarymų (plombų) pašalinimo procedūrų aprašymas (procedūra, kuri yra aprašyta Nacionalinės Mokesčių Administracijos įstatyme, kuris numato keletas vežėjo įsipareigojimus, už kurių nesilaikymą priskiriama 20 000 zlotų (4,6 tūkst. Eur) bauda.

Kontroliuojami geležinkeliai

Vyriausybė nusprendė įtraukti į SENT prekių vežimo stebėjimą, taip pat geležinkelio transportą.

Atsižvelgiant į kelių ir geležinkelių vežimo veiklos skirtumus, siūlomame reglamente atsižvelgiama į geležinkelių transporto specifiškumą. Pavyzdžiui, įstatymo nuostatos nenumato kontrolės vykdymo vežant prekes visame geležinkelių tinkle. Tai bus atliekama, pavyzdžiui, ant geležinkelio privažiavimo kelių pristatymo vietoje arba geležinkelio muitinės departamentuose – skaitome pagrindime. Be to, pažeidimų atveju, skirtingai nei kelių vežėjai, transporto priemonės nebus sulaikytos.

Nuostatas buvo paskelbtas gegužės 30 d. ir įsigalios jau birželip mėn. 13 d. Išimtimi yra nuostatas dėl didžiausių tarifų paskelbimo, kuris galioja nuo 2018 m. birželio 1 d.

Paantraštės