Palengvinimai įdarbinant užsieniečius. Kovo 1 d. įsigalioja naujos taisyklės

Palengvinimai įdarbinant užsieniečius. Kovo 1 d. įsigalioja naujos taisyklės

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

19.02.2019

Palengvinimai įdarbinant užsieniečius. Kovo 1 d. įsigalioja naujos taisyklės

Migracijos departamentas informavo apie įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimus. Dabar nuo kovo 1 d. nebereikės pateikti dokumentų, patvirtinančių užsieniečių turimą kvalifikaciją ir darbo patirtį, keičiant darbdavį nebereikės gauti naujo leidimo laikinai gyventi bei atsisakyta privalomo darbo sutarčių registravimo Užimtumo tarnyboje.

Leidimų laikinai gyventi išdavimas pagal darbo sutartį

Nuo 2019 m. kovo 1 d. užsieniečiams, atvykstantiems dirbti į Lietuvos Respubliką ne aukštos kvalifikacijos darbus, nebereikės pateikti dokumentų, patvirtinančių jų turimą kvalifikaciją ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus.

Užsienietis, kurio profesija yra įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, arba jo darbdavys kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi turės pateikti:

  1. Darbdavio tarpininkavimo raštą, kuriame papildomai nurodoma:

– užsieniečio turima kvalifikacija,

– užsieniečio dabartinė (-ės) ir buvusi (-ios) darbovietė (-ės), kuriose užsienietis pagal profesiją dirbo pastaruosius 2 metus, darbo joje (jose) laikotarpis ir pareigos.

Svarbu! Darbdavys turi įsitikinti, kad užsienietis turi dokumentus, patvirtinančius jo turimą kvalifikaciją (diplomą, pažymėjimą ar pan.) ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus (darbo knygelę, pažymą iš dabartinės ir (ar) buvusios darbovietės ar pan.); ir

– įsipareigojimą įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui; arba

  1. Aukščiau aprašytą darbdavio tarpininkavimo raštą ir ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui sudarytą darbo sutartį.

Darbdavio arba darbo funkcijos pas tą patį darbdavį pakeitimas

Nuo 2019 m. kovo 1 d. užsieniečiai darbuotojai, pakeitę darbo funkciją pas tą patį darbdavį arba pakeitę darbdavį, neturės įsigyti naujo leidimo laikinai gyventi, jeigu:

– ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki planuojamo pakeitimo pateiks Migracijos departamentui prašymą leisti pakeisti darbdavį ar darbo funkciją;

– Migracijos departamentas, patikrinęs, ar užsienietis atitinka Įstatyme nustatytas sąlygas dirbti pas naują darbdavį ar atlikti naujas darbo funkcijas pas tą patį darbdavį, priims sprendimą leisti pakeisti darbdavį ar darbo funkciją. Šį sprendimą Migracijos departamentas priims per 20 darbo dienų.

– Užsienietis turės asmeniškai migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą pateikti nustatytos formos prašymą leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį.

Prašymo formą galima rasti migracija.lrv.lt/lt/ skyriuje Paslaugos > Prašymų formos > Prašymas leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį.  

Kartu su prašymu turės būti pateikti šie dokumentai:

  1. Galiojantis kelionės dokumentas.
  2. Leidimas laikinai gyventi.
  3. Kai užsieniečio, turinčio leidimą laikinai gyventi, išduotą kaip darbuotojui, profesija nėra įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis – naujojo darbdavio arba to paties darbdavio (jei keičiama darbo funkcija) tarpininkavimo raštas dėl darbdavio arba darbo funkcijos pakeitimo;
  4. Kai užsienietis, kuris turi leidimą laikinai gyventi, išduotą kaip darbuotojui, ir, Lietuvos Respublikoje pabaigęs studijas ar mokymąsi pagal profesinio mokymo programą, ketina dirbti pagal įgytą kvalifikaciją – naujo darbdavio arba to paties darbdavio (jei keičiama darbo funkcija) tarpininkavimo raštas dėl darbdavio arba darbo funkcijos pakeitimo ir dokumentas, patvirtinantis užsieniečio turimą kvalifikaciją;
  5. Kai užsieniečio, turinčio leidimą laikinai gyventi, išduotą kaip darbuotojui, profesija yra įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis – naujojo darbdavio arba to paties darbdavio (jei keičiama darbo funkcija) tarpininkavimo raštas dėl darbdavio arba darbo funkcijos pakeitimo, kuriame papildomai nurodoma užsieniečio turima kvalifikacija, užsieniečio dabartinė (-ės) ir buvusi (-ios) darbovietė (-ės), kuriose užsienietis pagal profesiją dirbo pastaruosius 2 metus, darbo joje (jose) laikotarpis ir pareigos;

Tarpininkavimo rašto dėl darbdavio arba darbo funkcijos pakeitimo formą galima rasti migracija.lrv.lt/lt/ skyriuje Paslaugos > Prašymų formos > Tarpininkavimo raštas dėl darbdavio arba darbo funkcijos pakeitimo.

Migracijos departamentas atkreipia dėmesį, kad nuo 2019 m. kovo 1 d. darbo sutarties, sudarytos su užsieniečiu, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje, registruoti Užimtumo tarnybos teritoriniame padalinyje nebereikės.

Šalt.: Migracijos departamentas/europa.eu nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi