Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Portugalija – tai dar viena šalis, kuri įtraukė automobilių kelių transportą į minimalaus atlyginimo reglamentuojančių teisės normų taikymo apimtį. Kalbant apie užsienio vežėjus, naujas reglamentavimas yra taikomas tik kabotažo pervežimams.

Pats darbo užmokesčio dydis yra santykinai mažas. Jis siekia maždaug 3,16 Eur už valandą, t. y., tris kartus mažiau, nei Prancūzijoje.

Tačiau ypatingą dėmesį reikėtų skirti formaliems reikalavimams.

Kabotažo pervežimą į Portugaliją turintis atlikti vairuotojas turi būti deklaruotas užpildant specialų blanką.

Be to, bendrovė turi nurodyti savo atstovą Portugalijoje, kuris, esant būtinybei, pateiks į portugalų kalbą išverstus dokumentus. Atkreiptinas dėmesys, kad tokio atstovo nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti Portugalijoje. Minimalus dokumentų saugojimo terminas – tai vieneri metai.

Darbui į Portugalijos teritoriją savo darbuotojus komandiruojantis darbdavys turi įvykdyti toliau nurodytus reikalavimus:

– Deklaruoti darbuotojo komandiravimo faktą, nurodant pagrindinę informaciją (darbdavį, komandiruojamų darbuotojų skaičių, kontaktinį asmenį, numatomą komandiravimo laiką ir komandiravimo pradžios ir pabaigos laiką; darbo atlikimo vietą, paslaugų gavėją). Užpildytą blanką reikia išsiųsti elektroniniu paštu, adresu: destacamento@act.gov.pt

– Paskirti kontaktinį asmenį bendravimui su ACT (Darbo sąlygų priežiūros institucija). Pagal bendrą taisyklę, kontaktinio asmens gyvenamoji vieta turi būti Portugalijos teritorijoje.

– Komandiravimo metu ir metus po komandiravimo pabaigos saugoti toliau išvardintų dokumentų kopijas (elektronine ar popierine forma): darbo sutartis, patvirtinimas apie atlyginimo išmokėjimą, darbo laiko apskaitos žiniaraštis.

Žemiau išvardinti dokumentai turi būti pateikti ACT reikalavimu. Šie dokumentai turi būti išversti į portugalų kalbą.

– Sumokėti už darbą sumą, ne mažesnę nei nustatytas minimalus darbo užmokestis, ir užtikrinti darbo sąlygas.

Minimalus darbo užmokestis Portugalijoje 2017 metais siekia apie 557 Eur (apie 3,16 Euro / val.).

Šiuo metu nėra jokios informacijos apie minimalaus atlyginimo mokėjimo ypatybes transporto sektoriuje. ACT kol kas dar nepateikė pozicijos klausimu ar visi su darbuotojų komandiravimu susiję reikalavimai turi būti tiesiogiai taikomi tarptautinio transporto srityje dirbantiems vairuotojams.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros