Prancūzija ruošia lengvojo krovininio transporto priemonių vairuotojams draudimą nakvoti automobilyje

Prancūzija ruošia lengvojo krovininio transporto priemonių vairuotojams draudimą nakvoti automobilyje

Prancūzija ruošia lengvojo krovininio transporto priemonių vairuotojams draudimą nakvoti automobilyje

Prancūzai jau pernai nusprendė atidžiau stebėti lengvąjį krovininį transportą. Darbams dėl atitinkamų nuostatų vadovavo valdančiosios partijos narys Damienas Pichereau. Neseniai jis pristatė jų rezultatus.

Kaip informuoja Prancūzijos transporto asociacija „OTRE“, a Republique En Marche (Pirmyn, Respublika!) partijai atstovaujantis Parlamento narys Damienas Pichereau pasiūlė Mobilumo įstatymo (loi d’orientation des mobilités, trumpai LOM) pakeitimą, pagal kurį furgonų vairuotojai negalėtų praleisti nakties savo transporto priemonėse.

Šis pakeitimas buvo priimtas Teisės reikalų komitete ir bus galiojantis po balsavimo plenariniame posėdyje birželio 3 d. Praėjusių metų pradžioje Pichereau buvo paskirtas parengti teisės aktų pasiūlymus dėl gabenimo transporto priemonėmis iki 3,5 t Prancūzijos teritorijoje.

OTRE palankiai vertina pasiūlymą dėl draudimo. Sąjungos nuomone, kovai su taip vadinamuoju Socialiniu dempingu reikia griežtesnių taisyklių, susijusių su gabenimu transporto priemonėmis iki 3,5 t.

Nuobaudos už dokumento su darbo laiko registravimu trūkumą

Nuo praeitų metų Prancūzijos darbo inspekcija vykdo intensyvius furgonų patikrinimus atsižvelgiant į 1998 m. liepos 20 d. Darbo laiko reglamento nuostatų ir individualios krovinių vežimo keliais kontrolės knygos reglamento laikymąsi.

Pagal šias nuostatas, sunkesnių kaip 3,5 t transporto priemonių, taip pat iš užsienio, vairuotojai Prancūzijoje turėtų registruoti savo darbo ir poilsio laiką nuo įvažiavimo į jos teritoriją iki išvykimo momento. 3,5 t maksimalios leidžiamos masės transporto priemonės vairuotojo darbo ir poilsio laikas turi būti registruojamas specialiai šiam tikslui sukurtame registre (Livret individuel de contrôle, tai reiškia Kontrolės Knygoje).

2018 m. balandžio mėn. ataskaitoje Damien Pichereau nurodo, kad vairuotojai iš užsienio, vietoj „Livret individualuel de contrôle“, gali turėti kitą dokumentą, patvirtinantį jų darbo laiką. Už jo trūkumą Prancūzijoje gręsia vienodo dydžio 135 Eur bauda (4 klasės nusižengimas). Jos suma gali būti sumažinta iki 90 Eur arba padidinta iki 750 Eur. Minėtoje Prancūzijos transporto ministrei pateiktoje ataskaitoje buvo pateikti pasiūlymai dėl konkrečių teisės aktų pakeitimų, kurie padidintų iki 3,5 t maksimalios leidžiamos masės transporto priemonių vežėjų įsipareigojimus.

Pichereau visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad būtina dalinai apimti transporto priemones, kurių maksimali leidžiama masė yra 3,5 t, socialiniais teisės aktais. Tai apima tarp kitko vairavimo ir darbo laiką, bei prieigą prie profesijos (profesiniai įgūdžiai, geroji reputacija, finansinis potencialas, būstinė).

Panašius planus turi Europos Komisija, kuri nusprendė imtis priemonių, kad būtų suvienodintos taisyklės transporto priemonės virš ir mažiau nei 3,5 t. Briuselis nori išplėsti (EB) Nr. 1071/2009 Reglamentą apibrėžiantį kelių transporto vykdytojo profesinės veiklos vykdymo sąlygų bendrąsias taisykles, taip pat verslininkams, teikiantiems paslaugas iki 3,5 t maksimalios leidžiamos masės transporto priemonėmis.

Renault nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi