Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Pasak Prancūzijos Valstybės sekretoriaus transporto sričiai Alenas Vidalijas, minimalaus atlyginimo užsienio vairuotojams nustatymas, kuris įsiteisės nuo šių metų liepos 1 d., „tai pirmas žingsnis kovoje su nesąžininga konkurencija automobilių kelių transporto srityje“. Tai kabotažo stabdymo priemonė. 

Neužilgo po Prancūzijos vežėjų protestų ir manifestacijų, Vyriausybė priėmė sprendimą dėl naujo reglamentavimo įvedimo. Pasirinktos priemonės turėtų užtikrinti tinkamą rinkos funkcionavimą ir ginti deleguotus darbuotojus. 

f3f894bc-f1cb-46d5-9d33-8e8c4cbefe9c?ser

Nuotraukoje: Prancūzijos Valstybės sekretorius transporto sričiai Alain Vidalies

Įstatymų pakeitimai, padaryti bendradarbiaujant penkiems ministrams (Manuel Valls, Segolene Royal, Jean-Jacques Urvoas, Myriam El Khomri y Alain Vidalies), palies tuos užsienio vairuotojus, kurie Prancūzijos teritorijoje atlieka ne mažiau 3 gabenimų per septynias dienas.

Taip pat planuojama sustiprinti kontrolę siekiant atskleisti nelegalaus kabotažo atvejus. Jau dabar 10 procentų kontroliuojamų transporto priemonių yra baudžiamos administracinėmis nuobaudomis ir veiklos suspendavimu vieneriems metams. Prancūzai  taip pat žada sustiprinti kontrolę pakrovimo ir iškrovimo vietose. Dar žadama suburti ekspertų grupę, siekiant dar efektyviau kovoti su manipauliacijomis tachograifais. Taip pat žadama griežtinti administracines baudas ir baudžiamąsias bausmes.

Vis dėlto, šios priemonės, skirtos kovoti su kabotažu, kelia tam tikrų abejonių. Pasak dienraščio „Transporto Europa“, Europos Komisija gali kelti klausimą dėl laisvojo prekių judėjimo pažeidimo, kaip tai buvo padaryta po to, kai panašus teisinis reglamentavimas buvo įvestas Vokietijoje.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros