Problemos su vairuotojo darbo laiku pandemijos metu. Pažiūrėkite, ką daryti, kai sunkvežimis užstrigo kamštyje

Problemos su vairuotojo darbo laiku pandemijos metu. Pažiūrėkite, ką daryti, kai sunkvežimis užstrigo kamštyje

Vidutinis skaitymo laikas 5 minutės

Mariusz Hendzel

Mariusz Hendzel

23.03.2020

Mariusz Hendzel

Mariusz Hendzel

23.03.2020
Problemos su vairuotojo darbo laiku pandemijos metu. Pažiūrėkite, ką daryti, kai sunkvežimis užstrigo kamštyje

Vairuotojo darbas neatsiejamai susijęs su laiku. Galima netgi sakyti, kad profesionalių vairuotojų atveju daug svarbesniu matavimo prietaisu yra ne laikrodis, o tachografas. Koronaviruso pandemijos metu visų transporto kompanijų, visų pirma, vairuotojų, didžiausia problema tai laikas. Ką daryti, kai sunkvežimis užstrigo kamštyje, kurie prie sienų siekią keliasdešimt kilometrų.

Dėl koronaviruso pandemijos kai kurios šalys uždarė valstybės sienas ir įvedė papildomus apribojimus kertantiems sieną. Kruopštūs patikrinimai sienų kirtimo punktuose padidino spūstis. Ir šios spūstys tiesiogiai virto vairuotojų darbo laiko normų pažeidimais.

Profesionalus vairuotojas kelyje dažnai susiduria su daugybe kliūčių – avarija, uždara maršruto atkarpa, apvažiavimais. Šios situacijos sudaro sąlygas kamščiams formuotis ir galima sakyti, kad vairuotojui tai kasdienis gyvenimas.

Reglamentai, būtent 2006 m. Reglamentas Nr. 561, nuo pat egzistavimo pradžios numato situacijas, kai vairuotojui gali kilti problemų su darbo laiko normų laikymusi. Tai, kas šiuo metu vyksta pasienio keliuose, yra unikali pačios pandemijos atžvilgiu, o atsižvelgiant į taisykles ir vairuotojų elgesį, tai jau yra visiškai normalus reiškinys. Nesvarbu, ar spūstis tęsiasi 2, 5 ar 50 kilometrų – vairuotojas visada gali remtis ta pačia nuostata. Tiksliai Reglamento Nr. 561/2006 12 straipsniu.

Magiškasis „dvyliktukas“ arba kaip pasinaudoti nukrypti leidžiančiomis nuostatomis

Jei vairuotojas yra priverstas tęsti vairavimą (t. y. kelio situacija verčia jį toliau važiuoti, ir tai nėra jo savavališko elgesio rezultatas, pvz., jei jis nori grįžti namo poilsiui) neatlikdamas privalomo poilsio, nes niekur negali palikti transporto priemonės arba negali to padaryti dėl to, kad stovi kamštyje, jis gali remtis 12 straipsnio nuostatomis.

Tais atvejais, kai saugiam eismui keliuose nekeliamas pavojus ir siekiant sudaryti galimybes transporto priemonei pasiekti sustojimui tinkamą vietą, vairuotojas gali tiek nukrypti nuo 6-9 straipsnių reikalavimų, kad užtikrintų asmenų, pačios transporto priemonės ar jos krovinio saugumą. Atvykęs į sustojimui tinkamą vietą, vairuotojas nedelsiant įrašymo įrangos registracijos lape ar spaudinyje arba darbo grafike ranka įrašo šio nukrypimo priežastį.

Taigi ką tiksliai turėtų daryti vairuotojas? Pasiruošti!

Jei kalbame apie kamščius, apie kuriuos vairuotojas žino, ir puikiai žinome, kad šiuolaikinė technologija jam visiškai suteikia reikiamos informacijos, pirmiausia jis turėtų pasirūpinti tuo, kad kamščio kūrimosi pradžioje turėtų kuo daugiau „prieinamų važiavimo“ minučių. Šis sprendimas, be abejo, visiškai nepašalins vairuotojų problemų, tačiau gali žymiai sutrumpinti laiką, per kurį jis bus priverstas viršyti važiavimą.

Taigi, vairuotojau – žinodamas apie kamščius, sustok kuo artimesnėje vietoje, tinkamai pailsėkite ir važiuok toliau. Šis elgesys iš pirmo žvilgsnio parodo kontroliuojančiam asmeniui, kad jūs dedate visas pastangas, kad atitiktumėte 561 Reglamentą.

Vairuotojo darbo laikas – kai prevencijos nepakanka

Kai, nepaisant pastangų, vairuotojas užstringa ypač ilgose transporto spūstyse, tokiose, kurios šiuo metu yra šalia sienos kirtimo vietų, jis gali pasinaudoti Reglamento Nr. 561/2006 12 straipsniu. Jis turėtų tiksliai laikytis žemiau pateiktos procedūros:

1.

Kai vairuotojui baigiasi vairavimo laikas, jis išspausdina iš tachografo, pvz.

12/561/2006

Covid-19 sienos kirtimo punktas [vietovė] (kontrolė), negalima važiuoti į stovėjimo aikštelę, privažiavimas prie DE / PL sienos.

2.

Toliau važiuodamas, kartas nuo karto (kas valandą ar dvi valandas) privažiuodamas su transporto priemone, jis daro papildomus spaudinius, pvz.:

12/561/2006

Covid-19 sienos kirtimo punktas [vietovė] (kontrolė), toliau negalima važiuoti į stovėjimo aikštelę, privažiavimas prie DE / PL sienos.

3.

Kirtus sieną jis iš karto ieško sustojimo vietos, kur galės leistų atsiimti poilsį. Jei jos nėra, jis dar kartą spausdina, pvz.

12/561/2006

Nėra laisvų vietų automobilių stovėjimo vietų vietovėje/ mazge /transporto priemonių tikrinimo vietoje, važiavimas tęsiamas siekiant surasti stovėjimo vietą.

Laimingas vairuotojui dvyliktukas

Svarbiausia, kad atsižvelgtume į tai, kad šalys savo teritorijoje įveda nuo nuostatas leidžiančias nukrypti nuo baudimo, o ne atleidimą nuo teisės laikymosi. Nurodymai, ar vienos ar kitos nuostatos „kontrolės“ panaikinimas galioja tik tam tikroje šalyje. Kitose šalyse normaliai taikomos Reglamento Nr. 561/2006 normos ir vienintelis dokumentas, pateisinantis darbo laiko normų viršijimą, yra atspausdinimas iš vairuotojo kortelės kartu su pažeidimo priežasties aprašymu (COVID-19). Todėl vis tiek būtina griežtai laikytis Reglamente Nr. 561/2006 aprašytų taisyklių.

Situacijose, kuriose to reikia, naudokitės spaudiniais, kruopščiai dokumentuokite ir aprašykite kelyje susidariusią situaciją, kad vėliau būtų kaip dokumentuoti situacijas kontrolės metu. Svarbu ir tai, kad tinkamas nusistatymas ir 12 straipsnio taikymas taip pat daro didelę įtaką kontrolės metu aiškinamai situacijai.

Įsivaizduokite situaciją, kai vairuotojas susiduria su kamščiu, tačiau aprašymą atlieka tik po 5 valandų arba sustabdžius transporto priemonę stovėjimo aikštelėje. Tai parodo tarnyboms, kad jis neieškojo sprendimo, nemėgino įvykdyti savo įsipareigojimų reglamento atžvilgiu. Prevenciniai jo atliekami veiksmai ir kruopštus jų aprašymas yra daug geresnis sprendimas nei taisyklių ignoravimas.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi