Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Šalies finansinės ir draudimo įmonės (be individualiųjų) 2017-ųjų pabaigoje buvo sukaupusios 57,3 mlrd. EUR turtą, arba 14,3 proc. daugiau nei 2016 m. pabaigoje.

Statistikos departamento duomenimis, komercinių bankų turtas sudarė didžiausią visų finansų įmonių turto dalį – 47,8 proc., arba 27,4 mlrd. EUR ir, palyginti su 2016 m., padidėjo 5,9 proc. Dėl struktūrinių pokyčių labiausiai padidėjo kitų pagalbinių draudimo ir pensijų lėšų kaupimo įmonių, įskaitant draudimo agentų bei rizikos ir žalos vertinimo įmones, turtas – 4,6 karto, palyginti su 2016 m.

2017 m. komerciniai bankai uždirbo 410,8 mln. EUR grynųjų palūkanų pajamų, t. y. 40,7 mln. EUR, arba 11 proc. daugiau nei 2016 m., ir 236 mln. EUR grynojo pelno – 2 proc. daugiau nei 2016 m.

Finansinės išperkamosios nuomos įmonių pajamos 2017 m. sudarė 67,6 mln. EUR, arba 11,3 proc. daugiau nei 2016 m. 2017 m., kaip ir 2016-ieji, finansinės išperkamosios nuomos įmonėms buvo pelningi – uždirbta 27 mln. EUR grynojo pelno. Finansinės išperkamosios nuomos sutarčių vertė 2017 m. pabaigoje sudarė 1,4 mlrd. EUR, arba 6,7 proc. daugiau nei 2016 m.

Draudimo rinkos

Gyvybės draudimo rinkos pasirašytų įmokų suma 2017 m. sudarė 271,3 mln. EUR, iš jų Lietuvos gyvybės draudimo įmonės pasirašė 175,5 mln. EUR įmokų, kitų Europos ekonominės erdvės šalių gyvybės draudimo įmonių filialai – 95,8 mln. EUR įmokų ir užėmė atitinkamai 64,7 ir 35,3 proc. gyvybės draudimo rinkos. Gyvybės draudimo rinkos bendra pasirašytų įmokų suma, palyginti su 2016 m., sumažėjo 4,7 proc.

Bendra ne gyvybės draudimo rinkos pasirašytų įmokų suma 2017 m. sudarė 673,1 mln. EUR, iš jų Lietuvos ne gyvybės draudimo įmonės pasirašė 401,5 mln. EUR įmokų, kitų Europos ekonominės erdvės šalių ne gyvybės draudimo įmonių filialai – 271,6 mln. EUR įmokų ir užėmė atitinkamai 59,6 ir 40,4 proc. ne gyvybės draudimo rinkos. Ne gyvybės draudimo rinkos bendra pasirašytų įmokų suma, palyginti su 2016 m., padidėjo 28,4 proc.

Ne gyvybės draudimo įmonės 2017 m. uždirbo 9,6 mln. EUR pelno (2016 m. patyrė 13,3 mln. EUR nuostolio).

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros