Senesni sunkvežimiai, kurių maksimalus leistinas svoris viršija 40 tonų, nebegalės vykdyti kabotažo Prancūzijoje. To draudžia naujieji teisės aktai

Senesni sunkvežimiai, kurių maksimalus leistinas svoris viršija 40 tonų, nebegalės vykdyti kabotažo Prancūzijoje. To draudžia naujieji teisės aktai

Senesni sunkvežimiai, kurių maksimalus leistinas svoris viršija 40 tonų, nebegalės vykdyti kabotažo Prancūzijoje. To draudžia naujieji teisės aktai

Nuo spalio pradžios, virš 40 tonų sunkvežimiai, atitinkantys mažesnius išmetamųjų teršalų standartus, negali vykdyti kabotažinių vežimų Prancūzijos teritorijoje. Už prancūziškų kabotažą reglamentuojančių teisės aktų nesilaikymą, gręsią didelės baudos.

Pagal 2014 m. liepos 28 d. dekretą, kuriuo iš dalies keičiamas 2012 m. gruodžio 4 d. dekretas dėl kelių transporto priemonių maksimalaus leistino svorio, nuo šių metų spalio mėnesio, sunkvežimiais, kurių maksimalus leistinas svoris viršija  40 tonų, ir kurie atitinka „Euro 4” išmetamųjų teršalų emisijos standartą, negalima vykdyti kabotažinių veiksmų Prancūzijos teritorijoje. Remiantis tais pačiais nuostatais, nuo trejų metų galioja draudimas atlikti kabotažą važiuojant sunkvežimiais atitinkančiais „Euro 3” standartą.

Tačiau draudimas netaikomas tarptautinėms operacijoms su pakrovimu ar iškrovimu Prancūzijoje arba tranzitui.

Didelės baudos

Nesilaikant kabotažą reglamentuojančių taisyklių, Prancūzijoje gali būti skiriama iki 15 tūkst. Eur baudos. Tai nėra vienintelė Prancūzijos įstatyme numatyta sankcija. Kita tai transporto priemonių, kurių naudojimas prieštarauja įstatymams, sustabdymas.

Prancūzijos valdžios institucijos taip pat gali uždrausti vykdyti kabotažo operacijas vežėjams, pažeidžiantiems taisykles, ne ilgiau kaip vieneriems metams.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi