Skaitmeninė informacija krovinių vežimo srityje. Jau yra ES Tarybos susitarimas ir reglamentų projektas

Skaitmeninė informacija krovinių vežimo srityje. Jau yra ES Tarybos susitarimas ir reglamentų projektas

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

10.06.2019

Skaitmeninė informacija krovinių vežimo srityje. Jau yra ES Tarybos susitarimas ir reglamentų projektas

Briuselis nori, kad įmonėms būtų lengviau teikti valdžios institucijoms informaciją skaitmenine forma. Ketvirtadienį ES Taryba susitarė dėl savo pozicijos (taip vadinamas bendrasis požiūris) dėl pasiūlymo sukurti bendrą teisinę sistemą, skirtą naudoti elektroninę informaciją apie krovininį transportą.

Răzvano Cuco (Răzvan Cuc), Rumunijos transporto ministro ir Tarybos transporto grupės pirmininko nuomone, „tai didelis žingsnis į priekį transporto skaitmeninimo srityje“, kuris sutaupys laiką ir pinigus ir bus naudingas aplinkai.

Taryba nori, kad visos kompetentingos institucijos priimtų elektroniniu būdu teikiamą įmonių informaciją. Tačiau verslininkai vis tiek turėtų turėti galimybę pateikti informaciją popierine forma.

Bendrosios procedūros ir išsamios taisyklės

Per trejus metus nuo naujų taisyklių įsigaliojimo Komisija ketina nustatyti bendras technines specifikacijas, kurios užtikrintų įvairių IT sistemų ir sprendimų, naudojamų keistis informacija apie krovinius, sąveiką. Be to, tūri būti nustatytos bendros procedūros ir išsamios prieigos prie viešosios informacijos ir jos tvarkymo taisyklės. Svarbiausias tikslas – užtikrinti vienodą taisyklių taikymą.

Tarybos nuomone, pagrindinė kliūtis plačiau naudoti skaitmeninius krovinių vežimo dokumentus – „žemas ir nenuoseklus įvairių valdžios institucijų skaitmeninių dokumentų priėmimas“. Šiuo metu informacijai keistis naudojamos yra įvairios informacinės sistemos, kurios nebendradarbiauja tarpusavyje.

Prailgintas pereinamasis laikotarpis

Europos Sąjungos Taryba įvedė dabar keletą paaiškinimų Komisijos parengtame tekste. Jie yra daugiausia susiję su visų dalyvaujančių šalių taikymo sritimi, reikalavimais ir atsakomybe. Siekiama supaprastinti valstybių narių įsipareigojimus stebėsenos ir ataskaitų teikimo srityje. Pereinamąjį laikotarpį Taryba pratęsė nuo keturių iki šešerių metų. ES Taryba ir Europos Parlamentas dar turi susitarti dėl galutinio teksto.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi