Taip atrodys ES transporto koridorius su Ukraina ir Moldova, kuris turi padidinti prekybos apimtis. Žinome galimus sprendimus
AdobeStock/MaxSafaniuk

Taip atrodys ES transporto koridorius su Ukraina ir Moldova, kuris turi padidinti prekybos apimtis. Žinome galimus sprendimus

Europos Komisija parengė standartinio pločio vėžių geležinkelio koridoriaus, jungiančio Lenkiją, Rumuniją, Vengriją ir Slovakiją su Ukraina ir Moldova, tiesimo darbų galimybių studiją.

Vidutinis skaitymo laikas 5 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

01.08.2023

Europos Komisija parengė standartinio pločio vėžių geležinkelio koridoriaus, jungiančio Lenkiją, Rumuniją, Vengriją ir Slovakiją su Ukraina ir Moldova, tiesimo darbų galimybių studiją.

Taip atrodys ES transporto koridorius su Ukraina ir Moldova, kuris turi padidinti prekybos apimtis. Žinome galimus sprendimus
AdobeStock/MaxSafaniuk

Studija yra ES iniciatyvos “Solidarumo koridoriai” įgyvendinimo dalis. Šios iniciatyvos tikslas – koordinuoti ES veiksmus, kurie padės didinti prekybą su Ukraina aptarnaujančios transporto infrastruktūros pralaidumą. Studija atlieka taip pat ES strategijos, skirtos Ukrainos ir Moldovos geležinkelių transporto sistemos integravimo su ES sistema, funkciją.

Dokumente pristatoma dešimt Ukrainos ir Moldovos geležinkelių transporto sistemos integravimo su ES sistema variantų ir preliminari sąmata. Pageidautinas variantas, tai, visų pirma, esamo Ukrainos ir Moldovos plačiojo geležinkelio (1520 mm vėžių pločio) tinklo išnaudojimas. Tam tikrose jo atkarpose norima papildomai įrengti standartinio vėžių pločio (1435 mm) geležinkelio sistemą.

Ukrainos ir Moldovos prekybos integracijos su ES didinimas

Projekto tikslas – standartinio vėžių pločio geležinkelio tinklo integravimo su esamu plačiojo geležinkelio tinklu. Dėl šiuo metu esančių skirtumų anksčiau minėtame geležinkelio tinkle būtina atlikti brangias perkrovimo operacijas pasienyje, be to ribojamos abiejų tinklų bendradarbiavimo galimybės.

Nauji geležinkelių koridoriai prisidės prie:

  • didesnio Ukrainos ir Moldovos integravimosi Europos transporto srityje – tai galima bus pasiekti pagerinus susisiekimą su ES ir padidinus naujų eksporto koridorių pralaidumą;
  • transporto ir logistikos grandinių sistemų atsparumo didinimo – galimų pažeidimų mažinimas iki pavienių atvejų (pvz.: Ukrainos uostų blokavimas, Rusijai užpuolus Ukrainą);

Studijoje – vietoje vieno investicinio varianto nurodymo – kiekvienai atkarpai pateikiamas naudingiausias variantas. Specialistai atsižvelgė, be kitų, į eksploatavimo klausimą, modernizavimo kaštus ar eismo išlaikymo.

Standartinio pločio vėžių geležinkelis trasoje Ukraina–Lenkija nurodytas kaip būtinas, kurį reikia pirmiausia nutiesti. Kitos trasos, tai susisiekimai tarp Ukrainos ir Vengrijos bei Slovakijos, tarp Ukrainos ir Moldovos bei Rumunijos.

Ukrainą ir ES turi jungti standartinio pločio vėžių geležinkelių tinklo koridoriai:

  1. iš Lvovo per Krokuvą ir Katovicus, Lenkijos jūrų uostų Ščecinas–Svinoujscis (Szczecin-Świnoujscie) link bei Lenkijos ir Vokietijos (Zgorzelec) sienos link, taip pat Brno, Pragos, Vienos ir Bratislavos link;
  2. iš Kijevo per Varšuvą, Lenkijos jūrų uostų (Gdanskas, Gynia, Ščecinas–Svinoujscis) link bei likusių didelių tarptautinių krovinių mazgų (Hamburgas, Bremerhaven, Rotterdamas) ir Baltijos šalių (Klaipėda).

Siūlomi TEN-T geležinkelio koridoriai Ukrainoje ir Moldovoje/Strategy for the EU integration of the Ukrainian and Moldovan rail systems/transport.ec.europa.eu

Standartinio pločio vėžių geležinkelio tinklo plėtra

Standartinio pločio vėžių geležinkelio jungčių tarp Europos Sąjungos ir Ukrainos bei Moldovos tiesimas vyks etapais. Atskiriems etapams suteikti skirtingi rangai. Lenkijos investicijos atveju nurodomi šie prioritetai:

  • I prioritetas: Medyka/Mościska (PL/UA siena) iki Lvovo;

Strategy for the EU integration of the Ukrainian and Moldovan rail systems/transport.ec.europa.eu

  • II prioritetas: (Varšuva–Liublinas) – Dorohuskas (PL/UA siena Jagodzin vietovėje) iki Kijevo bei Lvovas–Kijevas;

Strategy for the EU integration of the Ukrainian and Moldovan rail systems/transport.ec.europa.eu

  • III prioritetas: koridorius Varšuva–Lvovas (per Rawa Ruska PL/UA pasienio kontrolės punktą).

Strategy for the EU integration of the Ukrainian and Moldovan rail systems/transport.ec.europa.eu

Standartinio pločio vėžių geležinkelio tinklas Ukrainoje turi jungti Kijevą, Lvovą, Černivcius, Charkovą ir Dnieprą su Europos Sąjunga. Tai prioritetinė užduotis ne tik krovinių gabenimo, bet ir keleivių vežimo geležinkeliais srityje. Be to, rekomenduojama Ukrainoje įdiegti kintamosios srovės geležinkelių elektrifikacijos sistemą (25kV, 5 Hz AC).

Projekte numatyta taip pat galimybė panaudoti Lenkijoje esančius plačiuosius geležinkelius, įskaitant esminę infrastruktūrą, naudojamą prekyboje su Ukraina, t. y. Lenkijos geležinkelių kompanijai (PKP) priklausančią Linia Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. (PKP LHS). Tai geležinkelis, jungiantis prekybinį uostą Sławków vietovėje, Zagłębie Dąbrowskie (esantis pagrindiniame tinkle TEN-T), ir Hrubiešovo geležinkelio pasienio punktą (Izovas).

Lenkija pasiūlė, kad Europos Komija toliau vykdytų technines ir ekonomines analizes, ypač, siekiant nustatyti galimas terminalų, kurie galės aptarnauti krovinių gabenimą iš/į Ukrainą, įrengimo Lenkijoje vietas, jų finansavimo šaltinius ir riedmenų įsigijimo kaštus bei greitųjų geležinkelių plėtros kaštus, įskaitant greitojo geležinkelio tiesimą atkarpoje Liublinas–Lvivas.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi