Užsakymas su palečių keitimu – tik aisbergo viršūnė. Kaip išvengti pretenzinės sąskaitos už nepakeistas paletes? [infografikas]

Užsakymas su palečių keitimu – tik aisbergo viršūnė. Kaip išvengti pretenzinės sąskaitos už nepakeistas paletes? [infografikas]

Pastaraisiais metais vis daugiau transporto kompanijų keičia logistines schemas ir su nuosavu transportu veža daugiau krovinių vakarų Europoje. Čia dažnai pasitaikanti pervežimo užsakymo sąlyga – palečių keitimas. Iš pirmo žvilgsnio nesudėtingai įvykdoma sąlyga, nesiėmus reikiamų prevencijos priemonių, dažnu atveju gali virsti pretenzine sąskaita už nepakeistas paletes ir netgi viršyti sumą, sutartą už krovinio pervežimą.

Problema labai aktuali, o jos sprendimui nėra vieno atsakymo. Būtina taikyti kompleksines prevencijos ir kontrolės priemones. Į šį procesą proaktyviai turi įsijungti visa komanda:

– vadybininkas – dar derinant pervežimo sąlygas,

– vairuotojas – fiziškai esantis pakrovimo/iškrovimo vietoje,

– apskaita – įvertinant gautus pervežimo dokumentus ir jų supildymo teisingumą,

– klientų skolas administruojantis darbuotojas – gaunantis informaciją apie mokėjimų nedamokas,

– tam tikrais atvejais ir teisininkai, įrodinėjant teisybę teismuose.

Prevencinės priemonės

Galima išskirti dažniausiai pasitaikančias situacijas ir numatyti, kokias prevencines priemones derėtų taikyti kiekvienu konkrečiu atveju.

1. Krovinio pervežimo užsakymas patvirtinamas su palečių keitimo sąlyga, nors tuščių palečių keitimui neturima.

Ši situacija dažniausiai susiklosto pradedančiųjų tarpe, nes vyrauja nuomonė, jog nei pakrovime, nei iškrovime palečių nekeičiant, negali būti preteksto pretenzinės sąskaitos siuntimui.

Reikėtų pabrėžti, kad taip neapdairiai elgtis nederėtų. Neįvykdžius raštiškų krovinio pervežimo užsakymo sąlygų, užsakovas dažniausiai atsiųs sąskaitą už paletes ir tam turės pagrįstą teisinį pagrindą.

Prevencinės priemonės šiuo atveju gali būti:

– elektroniniame laiške aptartas ir kliento pusės patvirtintas susitarimas, kad palečių keisti nereikia,

– bei CMR‘e aiškūs įrašai patvirtinti siuntėjo ir gavėjo parašais, kad paletės nebuvo keistos. Siunčiant sąskaitą ir krovinio pervežimo dokumentus klientui iškart galima pridėti ir elektroninio laiško kopiją.

2. Keitimui reikalingos A klasės (aukštos kokybės) arba naujos paletės.

Ši užsakymo sąlyga yra sunkiai įgyvendinama. Nors ir sukomplektavus turimą transporto priemonę su naujomis paletėmis, jos pakeičiamos pirmojo keitimo metu. Praktiškai nepasitaiko, kad iškrovime būtų atgaunamos naujos paletės. Tad realiai į sekančius pasikrovimus dažniausiai atvažiuojama su prastesnės kokybės paletėmis.

Tokiu atveju pakrovimo vietoje klientas: gali išvis nepriimti palečių (ko pasekoje gaunama sąskaita už visas nepakeistas paletes), išdefektuoti dalį palečių (sąskaitą atsiųsti už nepakeistų palečių skaičių), pakeisti paletes, bet taikyti palečių remonto mokestį (tarkim 3 Eur už paletę).

Šiuo atveju galima imtis sekančių prevencijos priemonių:

– derinant krovinio pervežimą elektroniniu laišku klientą informuoti, kad turimos keitimui paletės yra geros kokybės, bet ne naujos ir gauti patvirtinimą, apie jų tinkamumą;

– jei klientas perspėja, kad bus taikomas palečių remonto mokestis, iškart įsivertinti padidėsiančius pervežimo kaštus ir susiderinti sąlygas.

3. Iškrovimo vieta negrąžina tuščių palečių.

Pasitaiko atvejų, kad pakeitus paletes pasikrovime, iškrovimo vietoje jos neatgaunamos. Tokiu atveju užsakovas dažniausiai siūlo atsiimti paletes kitose vietose, kurias pasiekti patiriami papildomi kaštai. Sprendžiant šį klausimą svarbu apie situaciją iškart informuoti klientą, ieškoti sprendimų dėl papildomų kilometrų apmokėjimo arba tartis, kad klientas priimtų sąskaitą už nepakeistas paletes ir kompensuotų prarastų palečių nuostolį.

4. Iškrovime grąžina prastos kokybės paletes.

Atgautų palečių komplektas bus naudojamas sekančiame keitime. Kaip jau minėta, dažniausiai pasikrovime iš vežėjo reikalaujama labai geros būklės palečių. Siekiant išvengti problemų ir papildomų kaštų sekančiame reise, reikėtų situaciją vertinti dar neišvažiavus iš išsikrovimo vietos. Vairuotojai turi įvertinti gaunamų palečių būklę, daryti nuotraukas ir informuoti atsakingą vadybininką, jei gaunamų palečių kokybė prasta. Į problemos sprendimo paiešką reikia įtraukti krovinio pervežimo užsakovą: siųsti nuotraukas, įrodyti, kad gaunamų palečių kokybė netinkama.

Pasitaiko situacijų, kai grąžinamos prastos kokybės paletės, aiškinant, kad krovinys atvežtas ant tokių pat. Šiuo atveju labai svarbu instruktuoti vairuotojus, kad tiek pakrovimą, tiek iškrovimą jie visada turi aktyviai stebėti, pranešti apie bet kokius nukrypimus nuo aptartų standartų.

Jei vairuotojui neleidžiama dalyvauti pakrovime/iškrovime, neužtenka tik įrašyti pastabą CMR‘e, bet apie šį faktą reikia iškart elektroniniu laišku informuoti krovinio pervežimo užsakovą. Tokiu būdu kaupiami papildomi argumentai galimų problemų sprendimui ateityje.

5. Pasikrovime keičiamas ne visas palečių kiekis.

Tokia situacija dažniausiai pasitaiko kraunantis krovinį iš dviejų ir daugiau pakrovimo vietų ir pristatant į vieną. Ypatingai reikia atkreipti dėmesį tuomet, kai vienoje iš pakrovimo vietų paletes reikalaujama keisti, kitoje – ne.

Būtina teisingai instruktuoti vairuotoją, kur ir kiek palečių keičiame ir užtikrinti, kad dokumentuose atsispindėtų teisinga keitimo informacija su patvirtinančiais siuntėjo parašais. Iškrovime atsiimti tik tiek tuščių palečių, kiek buvo keičiama pasikrovime. Jokiu būdu nesusirinkti visų, nes esant palečių balanso skirtumui klientas siųs pretenzinę sąskaitą.

6. Palečių skola užvežama priduoti į kitą užsakovo sandėlį.

Šiuo atveju didžiausia rizika patirti nuostolį kyla iš neteisingai pateiktos informacijos. Svarbu užtikrinti, kad priduodamos paletės būtų įrašytos į to užsakovo sąskaitą, kuriam yra skola už paletes.

Būtina gauti ir išsaugoti visus pridavimą patvirtinančius dokumentus. Kur priduoti palečių skolą turi nurodyti krovinio pervežimo užsakovas. Savarankiškai nuspręsti, kur jas palikti nepatartina, nes ne visi net ir didžiųjų įmonių padaliniai sutinka vieno filialo paletes perkelti į kito filialo esančio kitame mieste sąskaitą.

Taip pat dažnai pasitaikanti klaida iš vairuotojo pusės priduodant paletes kitame sandėlyje, jog jos priduodamos vežėjo įmonės vardu, nors užsakyme nurodoma, kad būtų priduodamos užsakovo vardu. Vairuotoją instruktuojantis vadybininkas labai aiškiai turi duoti nurodymus, kaip teisingai priduoti paletes, esant galimybei patikrinti gauto palečių lapo užpildymo teisingumą.

7. Užsakymas be palečių keitimo, tačiau su papildoma sąlyga, nurodančia iš iškrovimo vietos gauti DPL (Deutsche Paletten Logistik) lapą.

Šiuo atveju reikia atkreipti dėmesį į keletą aplinkybių. Visų pirma, būtina užtikrinti, kad vairuotojas nepakeistų palečių pakrovimo vietoje. Nekeitimo faktas turi aiškiai matytis visuose dokumentuose. Antra, iškrovime gautas DPL lapas užsakovui turi būti pristatomas originalus. Retais atvejais atsitinka taip, kad vykdant pervežimo užsakymą su palečių keitimu, vietoj fiziškai atgaunamų palečių iškrovimo vietoje, vairuotojas gauna DPL lapą. Tokiu atveju, būtina iškart kontaktuoti užsakovą ir gauti tolimesnias instrukcijas. Problema, jog ne visi užsakovai turi sudarę sutartis su DPL ir gali neužskaityti palečių keitimo fakto.

Vairuotojų gebėjimai identifikuoti problemas

Aptarti dažniausiai pasitaikantys atvejai, tačiau kiekvieną kartą būtina vertinti individualias aplinkybes. Sprendžiant su palečių keitimu susijusias problemas visais atvejais labai svarbu užtikrinti savailaikę ir operatyvią komunikaciją tarp visų pervežimo dalyvių.

Reikia paaiškinti vairuotojams, kad vien tik fiziškai pakeisti paletes neužtenka. Blogai supildyti palečių lapai ar užsienio kalba įrašyti įrašai, patvirtinti vairuotojo parašu, dažnais atvejais tampa pakankama priežastimi pretenzinei sąskaitai.

Labai svarbu, kad vairuotojai gebėtų identifikuoti problemas susijusias su palečių keitimu ir operatyviai į sprendimų paiešką įtrauktų kuruojantį vadybininką.

Patariama visus susitarimus ir instrukcijas su užsakovu patvirtinti raštiškai. Operatyvus pervežimo dokumentų siuntimas taip pat viena iš prevencijos priemonių pretenzinėms sąskaitoms už paletes. Laiku nenusiuntus keitimo informaciją patvirtinančių dokumentų rizikuojama negauti kreditinės pretenzinei sąskaitai arba susimokėti administracinį sąskaitos kreditavimo mokestį (siekiantį 10 -50 Eur). Atlikus visus žingsnius teisingai, kraštutiniu atveju lengviau bus ieškoti teisybės teisme. Praktika rodo, kad nereikia bijoti šios alternatyvos.

Nuotr. Trans.INFO, Pixabay

Populiariausi
komentarai
0 komentarai
Naudotojas pašalintas
Populiariausi