TransInfo

Vairuotojų darbo ir poilsio laiko taisyklių sušvelninimo pabaiga

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Daugelyje Europos Sąjungos šalių dėl COVID-19 pandemijos įvestas vairuotojų darbo ir poilsio laiko sušvelninimas baigėsi birželio 1 d. Sušvelninimą atšaukė Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Suomija, Graikija, Ispanija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Vokietija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Švedija, Didžioji Britanija.

Kol kas nė viena šalis nepranešė apie sušvelninimo pratęsimą. Tačiau kelios šalys paskelbė, kad po minėto termino neketina taikyti sušvelnintų taisyklių.

Pirmoji buvo Suomija. Šios šalies Transporto ministerija pranešė, kad Suomijoje nuo šių metų birželio 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl vairavimo ir poilsio laiko pilnai galioja.

Panašias informacijas paskelbė ir kelių kitų ES šalių vyriausybės. Vokietijos vyriausybė informavo, kad nesant tolesnį sušvelnintų taisyklių taikymą pateisinančių priežasčių, taisyklių galiojimas po gegužės 31 d. nebus pratęstas. Tą pačią informaciją pateikė Ispanijos transporto ministerija.

Graikai taip pat paskelbė, kad nuo birželio 1 d. šalies teritorijoje taikomos Reglamento (EB) 561/2006 nuostatos.

Švedija jau gegužės 25 d. patvirtino, kad nuo birželio 1 d. sušvelnintos darbo ir poilsio laiko taisyklės nebebus taikomos.

Belgija taip pat nepratęsite sušvelninimo – sužinojo  Trans.INFO redakcija iš Belgijos vežėjų asociacijos „Febetra“.

Taisyklių sušvelninimo pabaigą patvirtino ir Nyderlandų TLN vežėjų organizacija. Nuo birželio 1 d. Nyderlanduose bus pilnai taikomos Reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatos.

Čekijos vežėjų asociacija „Cesmad Bohemia“ taip pat mus informavo, kad sušvelninimas nebuvo pratęstas. Todėl Čekijoje nuo birželio pradžios vėl bus taikomi ES vairuotojų darbo laiko reglamentai.

Lenkija taip pat neplanuoja kreiptis dėl leidimo nukrypti nuo Reglamento Nr. 561/2006 6–9 str. nuostatų. 

Paantraštės