TransInfo

Vairuotojų komandiravimas į Nyderlandus. Nuo rugsėjo 1 d. kontrolės ir baudos iki 12 tūkst. Eur

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Kovo 1 d. Nyderlanduose įsigaliojo nauji teisės aktai, įpareigojantys įmones specialioje platformoje registruoti šioje šalyje dirbti komandiruotus darbuotojus. Rugsėjo 1 d. baigėsi šešių mėnesių pereinamasis laikotarpis.

Užsienio vairuotojai ir savarankiškai dirbantys vairuotojai, gabenantys į/iš Nyderlandų arba vykdantys kabotažą šalies teritorijoje (išskyrus tranzitą), pagal reglamentus yra komandiruotais darbuotojais

Nuo 2020 m. kovo 1 d. Europos Sąjungos įstatymas dėl komandiruotų darbuotojų darbo sąlygų (WagwEU –  Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU) įpareigoja ne Nyderlanduose įsikūrusias įmones pranešti apie komandiravimą. 6 mėnesius nuo naujų taisyklių įsigaliojimo buvo pereinamasis laikotarpis. Jo metu įmonės už neteisingai pateiktus pranešimus nebuvo baudžiamos. 

“Nuo rugsėjo 1 d. už pareigos pranešti apie komandiravimą nesilaikymą bendrovės bus baudžiamos. Reikia taip pat tikėti padidėjusių įmonių patikrinimų”, – rašoma Ispanijos transporto asociacijos “Guitrans” oficialiame pranešime.

Komandiravimo deklaracija Nyderlanduose

Socialinių reikalų ir užimtumo ministerija sukūrė specialią internetinę svetainę: www.postedworkers.nl, kurioje turi būti vykdoma registracija ir pateikiama deklaracija. Svetainė prieinama taip pat anglų ir vokiečių kalbomis.

Transporto įmonių darbuotojų atveju, galima pranešti apie komandiruotę vieneriems metams. Tačiau savarankiškai transporto srityje dirbančio asmens atveju metiniams darbo Nyderlanduose deklaracijoms keliami kiti reikalavimai:

– asmuo turi dirbti sektoriuje, kuriam galioja pranešimo reikalavimas,

– įmonės buveinė turi būti 100 km spinduliu nuo sienos su Nyderlandais,

– praėjusiais metais įmonė turėjo įvykdyti mažiausiai 3 tarptautines transporto operacijas Nyderlandų teritorijoje arba pateikti teisingą komandiravimo pranešimą sistemoje,

– turi būti įvykdyta verslo registracija kaimyninės šalies komerciniame ar panašiame registre.

Pildant deklaraciją taip pat būtina pateikti kontaktinio asmens duomenis. Iš pradžių jis turėjo turėti nuolatinį adresą Nyderlandų teritorijoje, tačiau kovo mėnesį šis reikalavimas buvo panaikintas. Todėl kontaktinis asmuo gali būti pats vairuotojas arba, pavyzdžiui, įmonės transporto operatorius. Galima paskirti vieną kontaktinį asmenį keliems vairuotojams.

Komandiruotų vairuotojų teisės

Remiantis Nyderlandų portale pateikta informacija, komandiruotiems vairuotojams turi būti suteiktos pagrindinės įdarbinimo sąlygos, numatytos vietiniame darbo įstatyme:

– minimalus atlyginimas,

– su darbo ir poilsio laiku susijusios sąlygos,

– saugios darbo sąlygas,

– moterų ir vyrų lygybė,

– minimalus atostogų dienų skaičius.

Be to, sektoriuose, kuriuose galioja kolektyvinės sutartys (pavyzdžiui, transporte) – komandiruotiems darbuotojams būtina suteikti pagrindines atitinkamame sektoriuje galiojančias kolektyvines sutarties įdarbinimo sąlygas.

Trans.INFO nuotr.

Paantraštės