Vairuotojų pažymėjimų pratęsimas dėl koronaviruso pandemijos

Vairuotojų pažymėjimų pratęsimas dėl koronaviruso pandemijos

Vairuotojų pažymėjimų pratęsimas dėl koronaviruso pandemijos

Koronaviruso pandemija privertė Europos Sąjungos šalis krovinių transportui keliais taikyti daug leidžiančių nukrypti nuostatų. Tai apima pvz. vairuotojų, kurie šiuo metu neturi galimybės mokytis, profesinio parengimo pažymėjimų prailginimą.

Nors valstybės narės bando Europoje pagerinti prekių srautą, jų veiksmai nėra koordinuojami, o tai kelia tam tikrų problemų ir daug abejonių. Tai taikoma įvairiems aspektams, tokiems kaip sunkvežimių eismo apribojimų sumažinimas, vairuotojų darbo laiko ir poilsio taisyklių sušvelninimas, kurie bemaž visose šalyse skiriasi. Tas pats pasakytina ir apie vairuotojų pažymėjimų pratęsimą. Todėl nusprendėme surinkti Jums informaciją iš kitų ES šalių, kurios įdiegė tokį sprendimą.

Lenkija

Lenkijoje vairuotojo pažymėjimo (taip pat iš užsienio), vairuotojo kvalifikacinių pažymėjimo ir pažymėjimo įrodančio teisę vairuoti galiojimas dėl koronaviruso pandemijos buvo pratęstas įsigaliojus su COVID-19 prevencija ir likvidavimu susijusioms nuostatoms, tai yra balandžio 18 d.

Sprendimas, be kita ko, galioja kodo 95 įrašymui į vairuotojo pažymėjimą, kuris patintina:

– pradinę kvalifikaciją,

– pagreitintu būdu įsigytą pradinę kvalifikaciją,

– papildomą pradinę kvalifikaciją,

– pagreitintu būdu įsigytą papildomą pradinę kvalifikaciją,

– periodiško mokymo pabaigimą.

Jei šių dokumentų galiojimo laikas baigėsi epidemijos grėsmės būklės ar epidemijos būklės metu, jie vis tiek gali būti naudojami. Paskelbus bet kurios iš aukščiau nurodytų būklių pabaigą, dokumento savininkas turės 60 dienų, kad atliktų reikiamus egzaminus ir mokymus bei pratęstų dokumentų galiojimą.

Be to, dėl pandemijos buvo sustabdyti:

  • periodiniai kelių transporto mokymai,
  • įpareigojimai periodiškai atlikti medicininius ir psichologinius patikrinimus, kurie buvo būtini vairuotojo pareigose norintiems dirbti asmenims.

Taip pat ir šiuo atveju, po paskelbtos epidemijos ar jos grėsmės būklės pabaigos, minėti tyrimai turės būti atlikti per 60 dienų.

Vokietija

Vokietija šių metų kovo mėn. įvedė vairuotojams panašias lengvatas, taip siekiant pandemijos metu užtikrinti tiekimo grandinės tęstinumą. Federalinė krovinių transporto tarnyba (BAG) susilaikė nuo sankcijų vairuotojams už 95 kodu patvirtintų teisių neturėjimą. Dėl pandemijos vairuotojai negali mokytis ir atnaujinti pažymėjimų, todėl Vokietijos įstaiga suteikia lengvatas. Kaip BAG informavo „Trans.INFO“ redakciją, nukrypti leidžianti nuostata taikoma tiek Vokietijos, tiek užsienio sunkvežimių vairuotojams.

Dėl riboto C ir D klasių vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos Vokietijos federalinės žemės sutiko taikyti lygiagrečią procedūrą.

Tačiau BAG pabrėžia, kad laikino kodo „95“ įvedimas arba laikinas vairuotojo pažymėjimo pratęsimas, taip pat nuobaudų už pažeidimus netaikymas neatleidžia vairuotojų nuo pagrindinės pareigos įvykdyti reikalavimus pasibaigus pandemijai.

Nyderlandai

Nyderlandai taip pat nustatė vežimo dokumentams taikomas išimtis.

„Visos licencijos, 95 kodas, ADR ar kiti būtini dokumentai, kurių dėl COVID-19 nebuvo galima pratęsti, galioja iki 2020 m. birželio 1 d. (nebent ši išimtis būtų anksčiau atšaukta). Tai taikoma visiems vairuotojams – tiek vidaus, tiek užsienio“, – informavo „trans.INFO“ redakciją „Transport en Logistiek Nederland “ vežėjų asociacija.

Ispanija

Ispanija, kaip viena iš labiausiai nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusių šalių, taip pat pratęsė kai kurių dokumentų galiojimą.

„Visi pažymėjimai, leidimai ir vairuotojo pažymėjimai, kurių galiojimo laikas baigiasi nepaprastosios padėties metu, nuo jų galiojimo pabaigos automatiškai pratęsiami 70 dienų. Laikinų pažymėjimų galiojimas pratęsiamas iki 60 dienų nuo nepaprastosios padėties pabaigos“, – sužinojome iš Ispanijos transporto sąjungų federacijos „Fenadismer“.

Briuselis nori vienodų taisyklių

ES šalyse taikomų su pandemija susijusių leidžiančių nukrypti nuostatų daugybė ir įvairovė maršrute per Europą gali kelti problemų. Todėl Europos Komisija neseniai pateikė reglamento projektą, kuriame numatoma krovinių kelių transportui visoje Bendrijoje įvesti tas pačias priemonės.

Projektas, be kita ko, apima:

2003/59/EB direktyvoje numatytų laikotarpių prailginimą

  1. Periodinio mokymo, kuris pagal jo nuostatas baigėsi tarp 2020 m. kovo 1 d. ir 2020 m. rugpjūčio 31 d., galiojimo laikotarpis prailgintas šešiais mėnesiais. Atitinkamai galioja ir profesinės kompetencijos pažymėjimai.
  2. Kompetentingų institucijų, ar tai vairuotojo pažymėjime, ar kvalifikacijos kortelėje remiantis profesinės kvalifikacijos pažymėjimais parengto suderinto ES kodo 95 galiojimo laikas laikomas prailgintu šešiems mėnesiams nuo pažymėjime ar kortelėje nurodytos galiojimo pabaigos datos.
  3. Vairuotojo kvalifikacijos kortelės, kurios galiojimas baigiasi tarp 2020 m. kovo 1 d. ir 2020 m. rugpjūčio 31 d., galiojimo laikotarpis prailgintas šešiems mėnesiams nuo kiekvienoje tokioje kortelėje nurodytos administracinės galiojimo pabaigos datos.

2006/126/EB direktyvoje numatytų laikotarpių prailginimą

Vairuotojo pažymėjimo, kurio galiojimas baigiasi tarp 2020 m. kovo 1 d. ir 2020 m. rugpjūčio 31 d., galiojimo laikotarpis prailgintas šešiems mėnesiams nuo kiekviename tokiame pažymėjime nurodytos galiojimo pabaigos datos.

Trans.INFO nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi