TransInfo

Valstybės parama transporto sektoriaus įmonėms. Kokią pagalbą gali gauti vežėjai?

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

Vyriausybės įkurtos nacionalinės plėtros įstaigos „Investicijų ir verslo garantijos“ (Invega) teikiamomis pagalbos verslui priemonėmis transporto sektoriaus įmonės, taip pat ir vežėjai gali naudotis tomis pačiomis sąlygomis. Svarbiausias šiam sektoriui taikomas apribojimas yra tas, jog krovinių vežimo transporto priemonių įsigijimas nėra remtinas pagal ES valstybės pagalbos reglamentavimą. Tačiau jeigu verslo finansavimo siekiama kitiems tikslams, pagalba pasinaudoti galima.

„COVID-19 pandemija ir dėl jos įvestas karantinas paveikė visus verslo sektorius, todėl ir valstybės pagalba teikiama visiems vienoda. Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams, garantijos apyvartinėms ir investicinėms paskoloms, apmokėtinų sąskaitų paskolos – visa tai prieinama visiems verslams. Apribojimai vežėjams ir transporto sektoriaus įmonėms taikomi tik įsigyjant kroviniams pervežti skirtas transporto priemones (vilkikus ir pan.). Kitiems tikslams mūsų teikiama valstybės parama gali būti naudojama ir raginčiau transporto sektoriaus įmones aktyviau naudotis mūsų priemonėmis“, – sako Invega vadovas Kęstutis Motiejūnas.

Pasak K. Motiejūno, valstybės pagalba vežėjams net plečiama. Europos Komisija patvirtino papildomą Lietuvos pagalbos smulkiems ir vidutiniams vežėjams schemą. 

Pagal ją 5 mln. Eur skirta palūkanoms kompensuoti tiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams (labai mažoms, mažoms, vidutinėms įmonėms ir verslininkams), kurie vykdo krovinių vežimo sausumos keliais veiklą ir turi galiojančią paskolos ar lizingo sandorio sutartį, skirtą krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti. 

Palūkanų kompensacija už atidėtas paskolas ir lizingo sandorius

Invega 100 proc. kompensuoja palūkanas už atidėtas paskolas ir lizingo sandorius, kuriais buvo įsigytos krovinių vežimo transporto priemonės. Tačiau svarbu paminėti, kad tokiu atveju SVV subjektas negali būti bankrutuojantis, restruktūrizuojamas ar likviduojamas ir 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumus patiriantis.

Naujausia informacija apie INVEGOS siūlomas priemones ir per jas teikiamą valstybės paramą su sunkumais susiduriančiam ar naujų galimybių ieškančiam verslui skelbiama interneto svetainės specialioje skiltyje Pagalba verslui COVID-19 krizės metu.

Invega priemonės, kuriomis transporto sektoriaus įmonės gali naudotis be specifinių apribojimų finansavimui:

 1. Eksporto kredito garantijos SVV ir didelėms įmonėms
 2. Portfelinės garantijos faktoringui
 3. Portfelinės garantijos faktoringui 2
 4. Sutelktinės paskolos „Avietė“
 5. Finansinė priemonė „Alternatyva“
 6. Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams
 7. Apmokėtinų sąskaitų paskolos ASAP
 8. Palūkanų kompensavimas
 9. Rizikos kapitalo investicijos

Invega priemonės, kuriomis transporto sektoriaus įmonės gali naudotis, tačiau taikomi apribojimai finansavimui:

 1. Individualios garantijos SVV ir didelėms įmonėms
 2. Portfelinės garantijos paskoloms
 3. Portfelinės garantijos paskoloms 2
 4. Pasidalytos rizikos paskolos
 5. Atviro kreditų fondo 2 paskolos
 6. Verslumo skatinimo fondo 2014-2020 paskolos

Priemone „Portfelinės garantijos lizingui“ vežėjai ir transporto sektoriaus įmonės pasinaudoti negali.

Portfelinės garantijos

Paskolos

Kompensacijos

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – Invega

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams gauti reikiamo finansavimo. 

Institucijos misija yra skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos lengvatinės paskolos, visuotinės dotacijos bei rizikos kapitalo priemonės palengvina priėjimą prie finansavimo šaltinių.

BNS/Invega nuotr.

Paantraštės