Verslininkai pagaliau įsiuto. Patys sukūrė kovos su vairuotojų trūkumu planą

Verslininkai pagaliau įsiuto. Patys sukūrė kovos su vairuotojų trūkumu planą

Verslininkai pagaliau įsiuto. Patys sukūrė kovos su vairuotojų trūkumu planą

Vokietijos verslininkai iš įvairių sektorių sukūrė sąjungą, kurios pagrindinis tikslas – kova su vairuotojų stoka. Jie nori užkirsti kelią tiekimo krizei ir paskatinti vyriausybę veikti.

Kelių krovinių transporte Vokietijoje nuolat didėja kvalifikuotų vairuotojų trūkumas. Dėl to aiškiai matomos logistikos sektoriaus kliūtys, dėl kurių kyla pavojus tiekimo saugumui tiek pramonei, tiek prekybai, todėl gali turėti neigiamos įtakos bendrai ekonominei plėtrai.

Svarbu tai, kad keturiolika skirtingų pramonės šakų verslininkų organizacijų nusprendė imtis bendrų veiksmų, kad būtų išspręstas transporto darbuotojų trūkumas, kuris, žinoma, yra svarbus beveik visose ekonomikos srityse. Organizacijos sukūrė sąjungą ir savo ruožtu parengė 5 punktų preliminarų planą, kuriame apibūdinamos pagrindinės veiklos sritys (grupė nori kuo greičiau konkretizuoti ir įgyvendinti jį).

Planas jau perduotas transporto ministrui Andreasui Scheueriui.

Jame numatyta veikla šiose srityse:

– didesnis vairuotojo profesijos pripažinimas ir patrauklumo didinimas,

– švietimo ir kvalifikacijos tobulinimas,

– įvaizdžio kampanija,

– infrastruktūros gerinimas,

– išsami skaitmeninimo strategija.

Vokietijoje trūksta vairuotojų

Remiantis Federalinės automobilių agentūros statistikos duomenimis, apie milijoną apmokytų sunkvežimių vairuotojų yra 45 metų ir vyresni. Vokiečių sunkvežimių vairuotojai vidutiniškai išeina į pensiją 60 metų amžiaus. Dėl šios priežasties kasmet apie 67 tūkst. vairuotojų palieka profesiją dėl savo amžiaus. Deja, naujų darbuotojų nedaugėja panašiu tempu. Praėjusiais metais pramonę papildė beveik 27 tūkst. vairuotojų. Tai reiškia, kad iš metų į metus laisvų darbo vietų skaičius Vokietijos pramonėje siekia net 40 000.

Didesnis vairuotojo profesijos patrauklumo pripažinimas ir didinimas

Pasak sąjungos narių, vairuotojo profesija turi tapti patrauklesnė. Čia jie atkreipia dėmesį į vairuotojų gerbimą ir geresnį vertinimą pakrovimo ir iškrovimo metu. Be to, be deramo užmokesčio, patogių ir saugių darbo sąlygų, vairuotojams reikia suteikti galimybę suderinti darbą ir šeimos gyvenimą.

Švietimo ir kvalifikacijos tobulinimas

Šis plano punktas imasi palengvinti asmenų, atvykstančių ne iš Europos Sąjungos, vairuotojo pažymėjimų patikros procedūrą. Be to, sąjungos teigimu, daugiau dėmesio turėtų būti skiriama bendram vairuotojo pažymėjimų finansavimui, skirtų žmonėms, atvykstantiems į darbo rinką, per švietimo kvitus ir mokesčių lengvatas.

Įvaizdžio kampanija

Vokietijos darbdavių organizacijų nuomone, norint pagerinti vairuotojų įvaizdį ir skatinti jaunimą dirbti šioje profesijoje, būtina plati kampanija, kuriai pritaria vyriausybė. Svarbi reikšmė čia bus vykdoma skaitmeninimas ir automatizavimas, kuris pakeičia reikalavimus būsimiems darbuotojams ir suteikia puikias galimybes ir padidina profesijos patrauklumą.

Infrastruktūros gerinimas

Vokietijos infrastruktūros būklė labai prisidėjo prie vairuotojo profesijos patrauklumo mažėjimo. Kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir skaitmeninės infrastruktūros būklė reikalauja skubaus optimizavimo. Būtina pagerinti kelių būklę, sklandų eismą ir visų pirma gerinti kelių darbų valdymą. Be to, būtina numatyti pakankamą automobilių stovėjimo vietų skaičių, kuris būtinas dėl kelių saugumo ir tiekimo grandinių patikimumo.

Išsami skaitmeninimo strategija

Transporto ir logistikos sektoriaus procesai turėtų būti „susiję”, protingi ir veiksmingesni. Ši sąlyga yra nacionalinė skaitmeninės infrastruktūros plėtra, kuri, be kita ko, leidžia naudotis dinamiškesne informacija ir valdymo sistema.

Be to, reikėtų pagerinti bendradarbiavimą tarp pramoninių „know how“ ir specializuota logistikos patirtimi remiant visas suinteresuotas šalis. Visapusiškas skaitmeninimas gali sumažinti biurokratines kliūtis ir pagreitinti techninius patikrinimus. Pasak sąjungą, protingas tachografas, kaip antai elektroninis važtaraštis (e-CMR), turėtų būti kuo greičiau pritaikytas visoje Europoje.

Trans.INFO nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi