TransInfo

Vinjetės jau netrukus bus panaikintos. Kada bus įvesti nauji kelių mokesčiai?

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Europos Sąjungos šalių atstovai pasiekė preliminarus susitarimas dėl naujos rinkliavos sistemos, skirtos transporto priemonėms, važiuojančioms Europos keliais. Vietoj mokesčio už važiavimo laiką, mokėsime už nuvažiuotą atstumą.

Derybininkai Europos Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos vardu pasiekė preliminarų susitarimą dėl kelių mokesčių, kuriomis bus pakeista eurovinječių sistema. Naujos rinkliavos bus taikomos sunkvežimiams, furgonams, autobusams ir lengviesiems automobiliams, važiuojantiems TEN-T tinklo keliais.

Naujoji sistema apima nukrypimą nuo dabartinės eurovinječių sistemos, kurios perkamos tam tikram laikotarpiui (paprastai savaitei, mėnesiui ar metams). Naujas modelis bus grindžiamas mokesčiais už nuvažiuotą atstumą.

„Pašalinus vinjetes sunkvežimiams, bus standartizuota sistema, kuri šiandien yra labai susiskaidžiusi. Mes duosime pasauliui stiprų signalą, kad remiame mažai teršalų išmetančių transporto priemonių naudojimą. Džiaugiuosi, kad mums pavyko įvesti vienos dienos vinjetę visoms transporto priemonėms (…)“ – pasakė Giuseppe Ferrandino, Europos Parlamento pranešėjas.

Nauji mokesčiai nuo 2029 metų

ES valstybės narės galės išsaugoti vinječių sistemą tam tikruose ruožuose, jei įrodys, kad patirtos išlaidos yra neproporcingos pajamoms.

Pagal sutarties nuostatas vinječių sistema turi būti pakeista rinkliavomis už nuvažiuotą atstumą nuo 2029 metų. Per 5 metus nuo sistemos įdiegimo Europos Komisija įvertins, ar furgonai ir toliau mokės rinkliavas tomis pačiomis sąlygomis kaip sunkvežimiai, ar bus sukurtos kitos taisyklės.

Be to, netolimoje ateityje lengvatiniai tarifai bus taikomi mažataršėms ir visai netaršioms transporto priemonėms. Tačiau iš pradžių turi būti nustatytos išmetamo CO2 kiekio kategorijos ir gairės, kurių tikimasi 2023 metais. 2026 metais turi būti nustatyti panašūs kriterijai autobusams ir transporto priemonėms, naudojamoms kroviniams gabenti.

Didesnis skaidrumas

Europarlamentarai užtikrino, kad praėjus trejiems metams po sutartų taisyklių įsigaliojimo valstybės narės viešai praneš apie jų teritorijoje taikomus kelių ir naudotojo mokesčius, įskaitant šių pajamų naudojimą. Parlamentarams svarbu įsitikinti, kad gautos pajamos prisideda prie tvaraus transporto, infrastruktūros ir mobilumo plėtros.

Dabartinį susitarimą turi patvirtinti nuolatinių vyriausybių atstovų Europos Vadovų Taryboje komitetas ir Europos Parlamento Transporto ir turizmo komitetas. Tada jį turės patvirtinti Europos Vadovų Taryba ir Parlamentas.

Bendradarbiavimas: Michalas Pakulnevičius

Paantraštės