Vis daugiau prancūzų organizacijų reikalauja panaikinti kabotažą

Vis daugiau prancūzų organizacijų reikalauja panaikinti kabotažą

Vis daugiau prancūzų organizacijų reikalauja panaikinti kabotažą

Dvi Prancūzijos asociacijos parėmė transporto asociaciją OTRE, kuri reikalauja vyriausybės pagalbos Briuselyje ir kabotažo panaikinimo. Tokiu būdu organizacijos nori paremti sunkumų patiriančias nacionalines transporto įmones.

Kai kurios Vokietijos vežėjų organizacijos suprato, kad kabotažo sustabdymas pažeis ES laisvę teikti paslaugas, tai prancūzai vis „garsiau“ reikalauja su tuo susijusios valdžios reakcijos. Negavusi atsakymo iš Transporto ministerijos, organizacija siunčia laiškus parlamentarams, senatoriams ir regioninių tarybų pirmininkams. Prie OTRE asociacijos prisijungė ir kitos organizacijos – „FO Transport et Logistique“ ir CFDT profesinės sąjungos.

„Organizacijos reikalauja, kad kabotažas būtų panaikintas šešiems mėnesiams, kad taip apsaugotų nacionalinius vežėjus. Šis apsaugos prašymas vis dėlto yra pateisinamas dėl to, kad vyriausybė turi ginti ir saugoti savo žemėje esančias įmones, tuo pačiu ir savo ekonomiką. (…) Kol prancūzų vežėjai yra nuošalyje, Lenkijos, Vengrijos, Rumunijos, Bulgarijos ir kiti vežėjai yra kelyje!“, – aiškina OTRE.

Asociacija taip pat nurodo konkrečius pandemijos metu transportui taikomus reikalavimus.

„Kitaip nei Prancūzijos vairuotojų atveju, nėra garantijos, kad užsienio kompanijos taikys reglamentus, ypač visose pakrovimo ir iškrovimo vietose, poilsio ir aptarnavimo vietose, juo labiau, kad pačiai Europai šiuo laikotarpiu sunku derinti sveikatos politiką“, – rašoma komunikate.

„Be to, organizacija tikisi, kad kabotažo sustabdymas išlaikytų aukštesnę transporto kainą, susidūrus su pigesnių bendrovių „dempingo normomis“, kurios „plėšia rinkas, kuriose praranda koronarinės krizės paveikti Prancūzijos vežėjai“, – pabrėžia OTRE.

„Jei Briuselis ir Paryžius nieko nedarys, reikia tikėtis piktos reakcijos iš krovinių vežimo keliais „bazės““, – pareiškė OTRE.

Paslaugų tiekimo laisvės apribojimas pagal ES teisę?

Primename, kad prieš daugiau nei mėnesį OTRE asociacija nusiuntė laišką už transportą atsakingam valstybės sekretoriui Jean-Baptiste Djebbari, prašydama paremti, sunkumų dėl koronaviruso pandemijos patiriančius smulkius ir vidutinius Prancūzijos vežėjus. OTRE norėjo, kad Djebbari paprašytų Europos Sąjungos valdžios institucijų uždrausti kabotažą ateinantiems šešiems mėnesiams.

Organizacija remiasi patekimą į kelių transporto rinką reglamentuojančio 1993 m. spalio 25 d. Reglamento Nr. 93-3118 nuostatomis. Esant rimtiems vidaus rinkos sutrikimams, valstybėms narėms suteikiama galimybė kreiptis dėl apsaugos sąlygos, kuri leidžia imtis ribojančių ir apsaugos priemonių kabotažo srityje.

Wikimedia/Vincent van Zeijst CCA-SA 4.0 International nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)