Visoje Europoje bus paprasčiau išsinuomoti sunkvežimį be vairuotojo
Bartošo Vavryšuko/Trans.INFO nuotr.

Visoje Europoje bus paprasčiau išsinuomoti sunkvežimį be vairuotojo

2022 m. balandžio mėnesį Europos Parlamentas priėmė teisės aktą, kuriuo švelninami ribojimai, taikomi nuomojantis kitose ES šalyse mikroautobusus ar sunkvežimius be vairuotojų. Šalys narės iki š. m. rugpjūčio 6 d. privalo ES direktyvos nuostatas perkelti į nacionalinę teisę. Patikrinome, kurios šalys jau spėjo pritaikyti savo teisės aktus.

2022 m. balandžio mėnesį Europos Parlamentas priėmė teisės aktą, kuriuo švelninami ribojimai, taikomi nuomojantis kitose ES šalyse mikroautobusus ar sunkvežimius be vairuotojų. Šalys narės iki š. m. rugpjūčio 6 d. privalo ES direktyvos nuostatas perkelti į nacionalinę teisę. Patikrinome, kurios šalys jau spėjo pritaikyti savo teisės aktus.

Visoje Europoje bus paprasčiau išsinuomoti sunkvežimį be vairuotojo
Bartošo Vavryšuko/Trans.INFO nuotr.

Briuselis nusprendė palengvinti transporto įmonėms visoje ES išsinuomoti mikroautobusus ir sunkvežimius be vairuotojų. Nauja direktyva (ES) 2022/738, kuria iš dalies keičiama direktyva dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais palengvins darbą vežėjams, nuomos ir lizingo paslaugas teikiančioms įmonėms trumpalaikio sezoninio ar laikino paklausos piko metu ir leis pakeisti apgadintas transporto priemones ar su defektais.

Kokie pokyčiai laukia vežėjų?

Pagal direktyvos (ES) 2022/738 nuostatas, kelių transporto įmonėms leidžiama naudoti išnuomotą, kitoje ES šalyje užregistruotą transporto priemonę bent du mėnesius per metus

Tačiau šalys narės gali pareikalauti, kad šios transporto priemonės būtų įregistruotos pagal jos nacionalines taisykles po 30 naudojimo dienų. Įmonės privalės pranešti savo nacionalinės valdžios institucijoms apie tam tikros šalies nuomojamų transporto priemonių naudojimą, siekiant patvirtinti, kad jos sudaro ne daugiau nei 25 procentus viso krovininių transporto priemonių parko. 

Šis teisės aktas leis įmonėms išsinuomoti papildomų sunkvežimių, užuot juos pirkti, norint tenkinti sezoninius poreikius. Šis sprendimas, anot Europos Parlamento pranešėjos Cláudios Monteiro de Aguiar, „ne tik padės kaip įmanoma geriau paskirstyti išteklius, bet ir turės naudos aplinkosaugai bei pagerins saugumą keliuose“.

Kur šios taisyklės jau taikomos?

Vadovaujantis direktyvos nuostatomis, šalys narės turėjo 14 mėnesių sprendimų įgyvendinimui nacionalinėje teisėje. Galutinis terminas baigiasi š. m. rugpjūčio 6 d. Birželio mėnesį atitinkamą teisės aktą priėmė Italija. Šalies oficialiajame leidinyje praeitą mėnesį buvo paskelbtas 2023 m. birželio 13 d. dekretas Nr. 69/2023, turintis įstatymo galią, kuriuo liberalizuojamos nuostatos, susijusios su sunkvežimių be vairuotojų nuoma Italijoje. Šiuo teisės aktu naikinamas barjeras, įvestas kelių transporto kodekso 84 str., kuris ribojo pramoninių transporto priemonių be vairuotojų nuomą Italijoje. 

Iki šiol sunkvežimius galėjo nuomoti tik įmonės, užsiimančios kelių transportu ir užsiregistravusios Vežėjų kelių transportu registre arba per užsienio įmonę (tik ES), tik tarptautiniame transporte. Tačiau įsigaliojus dekretui 69/2023, turinčiam įstatymo galią, yra galimybė naudotis nuomojamu sunkvežimiu be vairuotojo taip pat šalies transporto vykdymui. 

Šį mėnesį Europos Sąjungos teisės aktą pradėjo taikyti ir danai. Jie direktyvą 2022/738 įgyvendino Danijos transporto agentūros reglamentu dėl krovinių vežimo, kuris pradėjo galioti š. m. liepos 1 d.

Direktyvos įgyvendinimas kitose šalyse

Keliose ES šalyse teisės aktai dar rengiami. Darbai yra įvairiuose etapuose. Lenkijos Vyriausybės teisėkūros centre infrastruktūros ministro įstatymo dėl įstatymo dėl kelių transporto pakeitimo projektas paskelbtas tik liepos 24 d. Prasidėjo viešosios konsultacijos. 

Tuo tarpu Lietuva planavo įgyvendinti taisykles rugpjūčio 6 d., bet, tikėtina, tai neįvyks planuotu laiku. 

„Įstatymo projektas dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8, 8/3 str. ir priedo pakeitimo (kuriuo siekiama tinkamai įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2022/738 nuostatas – red.) šiuo metu yra Seime. Jis bus svarstomas rudens sesijos metu“ – Trans.INFO redakcijai pareiškė Artūras Liatocha, Lietuvos susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupės vyriausiasis specialistas.

„Vyriausybė pateikė Seimui įstatymo projektą tik birželio mėnesį“, – pasakė Artūras Liatocha. 

ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę darbus vykdo taip pat Kroatija, Liuksemburgas, Slovėnija ir Vengrija. Anot Vengrijos vežėjų organizacijos, tikėtina, kad šie teisės aktai įsigalios dar š. m. rugpjūčio mėnesį.

Tuo tarpu Ispanijoje taip vadinamame 2023 m. Šalies generalinės administracijos Metiniame reguliavimo plane numatyti darbai su teisės aktais, bet teisėkūros procesas dar neprasidėjo. 

Bendradarbiavimas: Artūras Lysionok

zurnalas transporto vadovams

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi