Vokietija prailgina vairuotojų darbo ir poilsio laiko taisyklių sušvelninimą

Vokietija prailgina vairuotojų darbo ir poilsio laiko taisyklių sušvelninimą

Vokietija prailgina vairuotojų darbo ir poilsio laiko taisyklių sušvelninimą

Atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, nuo kovo pabaigos Vokietijoje galioja sušvelnintos vairuotojų darbo ir poilsio laiko taisyklės. Vyriausybė nusprendė tai pratęsti dar kelioms savaitėms.

Federalinė krovinių transporto tarnyba (BAG) praneša, kad sušvelnintos vairuotojų darbo ir poilsio laiko taisyklės bus taikomos iki gegužės 17 d. Jos taikomos įmonės transporto ir komercines paslaugas teikiantiems vairuotojams, kurie gabena:

– kasdienio naudojimo prekes, ypač maisto ir pašarų transporte tarp gamybos, laikymo ir pardavimo vietų,

– medicininės priežiūros, taip pat SARS-CoV-2 pandemijos sustabdymo ir kontrolės reikmenis (ypač tiriamieji produktai, apsauginės priemonės nuo infekcijos, dezinfekavimo priemonės ir kt.),

– degalus.

Čia pateikiamos leidžiančios nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatos, kurios Vokietijoje galios iki gegužės 17 d.:

dienos vairavimo laikas gali būti pratęstas iki 10 valandų, bet ne daugiau kaip penkis kartus per savaitę (nuo Reglamento (EB) Nr. 561/2006 6 str. 1 d. leidžianti nukrypti nuostata). Tačiau ir toliau reikia laikytis maksimalaus leistino savaitės (56 valandų) ir dviejų savaičių (90 valandų) vairavimo laiko.

– galima atsiimti du sutrumpintus kassavaitinio poilsio laikotarpius iš eilės, su sąlyga, kad per 4 savaites iš eilės vairuotojas pasinaudojo mažiausiai 4 poilsio laikotarpiais, iš kurių bent 2 tai reguliarūs kassavaitinio poilsio laikotarpiai. Jei buvo atsiimti du sutrumpinti kassavaitinio poilsio laikotarpiai iš eilės, kitas poilsio laikotarpis – kaip kompensacija už du sutrumpintus poilsio laikotarpius – turi būti atsiimtas prieš sekantį kassavaitinį poilsio periodą.

Nukrypti nuo minėto reglamento nuostatų galima tik tuo atveju, jei tai nedaro įtakos eismo saugumui.

Primename taip pat, kad atvykęs į sustojimui tinkamą vietą, vairuotojas nedelsiant įrašo įrangos registracijos lape ar spaudinyje arba darbo grafike ranka įrašo šio nukrypimo priežastį.

toll-collect.de nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi