Vokietija sušvelnino darbo ir poilsio laiko taisykles

Vokietija sušvelnino darbo ir poilsio laiko taisykles

Vokietija sušvelnino darbo ir poilsio laiko taisykles

Federalinė  krovinių transporto tarnyba (BAG) paskelbė informaciją, kad dėl koronaviruso pandemijos Vokietijoje buvo įvestos sušvelnintos taisyklės dėl vairuotojų darbo ir poilsio laiko. Anksčiau buvo įvesti pakeitimai susiję su kabotažu ir vairuotojų kvalifikacijos pažymėjimu. 

Vokietijoje sušvelnintos Reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatos dėl vairuotojų darbo ir poilsio laiko taikomos šių prekių gabenimui:

– kasdienio naudojimo prekėms, ypač maisto ir pašarų transportui tarp gamybos, laikymo ir pardavimo vietų,

– medicinos produktams (skirti medicininei priežiūrai, taip pat SARS-CoV-2 pandemijos sustabdymui, tyrimui ir kontrolei, įskaitant tinkamas apsaugines priemones, dezinfekavimo priemones ir kt.),

– degalams.

BAG numatyti sušvelninimai galioja iki balandžio 17 d. imtinai ir leidžia taikyti šias išimtis:

– dienos vairavimo laikas gali būti pratęstas iki 10 valandų, bet ne daugiau kaip penkis kartus per savaitę (nuo Reglamento (EB) Nr. 561/2006 6 str. 1 d. leidžianti nukrypti nuostata). Tačiau ir toliau reikia laikytis maksimalaus leistino savaitės (56 valandų) ir dviejų savaičių (90 valandų) vairavimo laiko.

– galima atsiimti du sutrumpintus kassavaitinio poilsio laikotarpius iš eilės, su sąlyga, kad per 4 savaites iš eilės vairuotojas pasinaudojo mažiausiai 4 poilsio laikotarpiais, iš kurių bent 2 tai reguliarūs kassavaitinio poilsio laikotarpiai. Jei buvo atsiimti du sutrumpinti kassavaitinio poilsio laikotarpiai iš eilės, kitas poilsio laikotarpis – kaip kompensacija už du sutrumpintus poilsio laikotarpius – turi būti atsiimtas prieš sekantį kassavaitinį poilsio periodą.

Nukrypti nuo minėto reglamento nuostatų galima tik tuo atveju, jei tai nedaro įtakos eismo saugumui.

Primename, kad atvykęs į sustojimui tinkamą vietą, vairuotojas nedelsiant įrašo įrangos registracijos lape ar spaudinyje arba darbo grafike ranka įrašo šio nukrypimo priežastį.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi