Vokietijos bendrovės GmbH valdybos narių atsakomybė

Vidutinis skaitymo laikas 1 minutė

Vokietijos bendrovės GmbH valdybos narių atsakomybė

Steigdami Vokietijoje GmbH bendrovę verslininkai paprastai klausia apie valdybos nario – Geschäftsführer – funkcijos vykdymą ir kokios yra to pasekmės. GmbH valdybos prezidentas (Geschäftsführer), kuris priima įmonės veiklai privalomus sprendimus, ypač srityse, kuriose yra klaidų ar net ekonominių nesėkmių rizika – visada prisiims asmeninės atsakomybės riziką.

Remiantis Vokietijos teismų praktika (2008 m. liepos 14 d. sprendimas – II ZR 202/07), prezidentas gali priimti didelę riziką keliantį verslo sprendimą, jei anksčiau yra gavęs visą reikiamą faktinę ir teisinę informaciją (pvz., advokato ir mokesčių patarėjo konsultacija), ir sprendimą priėmė remdamasis tik jais. Priešingu atveju jis yra asmeniškai atsakingas be apribojimų.

 

Straipsnis prieinamas tik prisijungusiems naudotojams

Vokietijos bendrovės GmbH valdybos narių atsakomybė

Steigdami Vokietijoje GmbH bendrovę verslininkai paprastai klausia apie valdybos nario – Geschäftsführer – funkcijos vykdymą ir kokios yra to pasekmės. GmbH valdybos prezidentas (Geschäftsführer), kuris priima įmonės veiklai privalomus sprendimus, ypač srityse, kuriose yra klaidų ar net ekonominių nesėkmių rizika – visada prisiims asmeninės atsakomybės riziką.

Remiantis Vokietijos teismų praktika (2008 m. liepos 14 d. sprendimas – II ZR 202/07), prezidentas gali priimti didelę riziką keliantį verslo sprendimą, jei anksčiau yra gavęs visą reikiamą faktinę ir teisinę informaciją (pvz., advokato ir mokesčių patarėjo konsultacija), ir sprendimą priėmė remdamasis tik jais. Priešingu atveju jis yra asmeniškai atsakingas be apribojimų.

Vidinė atsakomybė (bendrovės akcininkų atžvilgiu)

a) Rūpestingumas

Visų pirma, kruopštumo pareiga tvarkant įmonės reikalus (GmbHG 43 str.) apima pagrindinį visų teisinių nuostatų laikymąsi. Pavyzdžiui, civilinės ir komercinės teisės, apskaitos, antimonopolinės ir nesąžiningos konkurencijos teisės, darbo teisės, socialinės ir mokesčių teisės, administracinė teisės ir baudžiamosios teisės. Be to, reikia atsižvelgti į priemones užtikrinančias, kad įmonės darbuotojai taip pat laikysis aukščiau pateiktų nuostatų.

GmbH valdybos prezidentas turi laikytis „atsargaus verslininko“ standarto. Ši pareiga numato, kad prezidentas atsako valdybos narių atžvilgiu.

b) Pareigų pažeidimas

Savo darbe prezidentas, privalo ginti įmonės interesus ir susilaikyti nuo veiksmų, kurie galėtų padaryti įmonei žalą.

GmbH valdybos prezidento pareigos

Apskritai prezidento atsakomybė apima 6 pagrindines užduotis:

– pareiga laikytis teisės nuostatų, bendrovės statuto, įstatų, paslaugų sutarties, gairių ir kt.,

– pareiga laikytis „atsargaus verslininko“ standarto,

– pareiga organizuoti įmonę ir prižiūrėti darbuotojus,

– pareiga nuolat stebėti įmonės finansinę būklę,

– lojalumo akcininkams pareiga,

– pareiga atidžiai valdyti įmonę.

Konkrečios prezidento pareigos, kurių pažeidimas gali užtraukti asmeninę turtinę atsakomybę:

– paraiškos dėl bankroto bylos nepatiekimas nustačius per didelę įmonės įsiskolinimą  GmbHG 64 str.,

– draudimo pateikti melagingas finansines ataskaitas pažeidimas GmbHG 43 str. 3 d.

Prezidento asmeninė turtinė atsakomybė įmonei yra svarstoma tik tuo atveju, jei jis tyčia pažeidė savo įsipareigojimus, kurie padaro žalą atstovaujamai įmonei. Apie tokius reikalavimus pranešama bankroto administratoriui iškėlus bankroto bylą.

 

Šis straipsnis nėra nei teisinė nuomonė, nei teisinis aiškinimas, nei teisinė nuomonė.

Pixabay/nattanan23 nuotr.

 

Populiariausi
komentarai
0 komentarai
Naudotojas pašalintas
Populiariausi