APS (advanced planning and scheduling) czyli efektywne planowanie zasobów przedsiębiorstwa

APS (advanced planning and scheduling) czyli efektywne planowanie zasobów przedsiębiorstwa

Pierwsze systemy APS (advanced planning and scheduling) powstały prawie ćwierć wieku temu. To w istocie grupa rozwiązań informatycznych będących rozwinięciem ERP (enterprise resource planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa). Pozwala wykonywać operacje planistyczne i symulacyjne wraz z optymalizacją.

Z tekstu dowiesz, jak działa APS i jakie korzyści przynosi jego stosowanie w firmach.

 

Artykuł dostępny tylko dla użytkowników zalogowanych

Pierwsze systemy APS (advanced planning and scheduling) powstały prawie ćwierć wieku temu. To w istocie grupa rozwiązań informatycznych będących rozwinięciem ERP (enterprise resource planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa). Pozwala wykonywać operacje planistyczne i symulacyjne wraz z optymalizacją.

APS to mówiąc najogólniej system i metodologia, w której podejmowanie decyzji (jak np. planowanie, kolejkowanie) w przedsiębiorstwach, zsynchronizowanie różnych sekcji. Technologia jest używana do planowania “łańcucha zapotrzebowań” oraz pomaga przy podejmowaniu decyzji w jednostce produkcyjnej.

System klasy APS potrafi stworzyć w bardzo krótkim czasie harmonogram produkcji dla wielu wyrobów przy wsparciu zróżnicowanych procesów w firmie uwzględniając ograniczone pojemności zasobów produkcyjnych. Wypełnia lukę między systemem ERP, a halą produkcyjną dostarczając informacji o planie produkcji oraz poziomie jej zaawansowania w przypadku integracji z systemem MES – tłumaczy Piotr Becela, Konsultant, systemy kontroli produkcji, PSI Polska.

Z badania przeprowadzonego przez PSI w 2016 r. wynika, że 91 proc. średnich i dużych firm przemysłu ciężkiego wykorzystuje do planowania produkcji arkusz kalkulacyjny Excel.

Jednocześnie jedna trzecia firm doświadcza problemów związanych z planowaniem, ponieważ w arkuszu kalkulacyjnym nie jest możliwe uwzględnienie pojemności wszystkich zasobów podczas planowania. Brak odpowiedniego narzędzia informatycznego, które potrafiłoby zwizualizować harmonogram produkcji wraz z informacją jaka operacja jest wykonywana w danej chwili, z użyciem jakiej maszyny, generuje ogromne koszty produkcyjne. Dlatego, bo park maszynowy i praca ludzka nie są wykorzystywane w maksymalnym stopniu.

APS sprawia, że planiści w bardzo krótkim czasie są w stanie stworzyć harmonogram, uwzględniający technologię, ograniczenia zasobów i aktualnie realizowanej produkcji, unikając kłopotliwego, długotrwałego harmonogramowania w arkuszach kalkulacyjnych Excel.

Praktyka pokazuje, że często do planowania stosuje się moduł produkcyjny systemu ERP, ale nie zawsze spełnia swe zadanie

Systemy ERP nie są systemami czasu rzeczywistego i technologicznie nie będą w stanie sprostać oczekiwaniom większości firm. Na czym to konkretnie polega? Harmonogram przygotowany w module ERP nie jest aktualizowany na bieżąco, tylko „zamrożony” i wysłany na produkcję. W przypadku awarii maszyny czy nieplanowanego przestoju pracownicy produkcji nie wiedzą jakie zadania powinni wykonać i bezproduktywnie czekają na nowe wytyczne – dodaje Piotr Becela.

W APS podstawę optymalizacji stanowi analiza danych matematycznych i statystycznych. Przykład: system analizuje zaopatrzenie materiałowe, stany magazynowe oraz zapotrzebowanie sygnalizowane ze strony klientów wyliczając dokładnie co, w jakiej ilości i kiedy należy tym klientom dostarczyć. Tym samym można starannie zaprogramować czynności dostawcze. Finalnie, dzięki APS wszelkie działania podejmowanie w firmie są zracjonalizowane. Koszt produkcji zmniejsza się, a całość przedsięwzięcia generuje większe zyski.

W ramach swej funkcjonalności system kładzie nacisk na działania rzeczywiste, na tworzenie planów i rozkładów bieżącej działalności

APS można stosować zawsze, jednak szczególnie system sprawdza się w przypadku gdy mamy do czynienia z procesami wymagającymi częstych zmian w rozkładzie i planie produkcji, których nie da się wcześniej przewidzieć, jak również przy produktach wymagających wielu komponentów lub skomplikowanych procesów wytwarzania. Jest też szczególnie efektywny wówczas, gdy wiele różnych produktów jest wytwarzanych w jednej fabryce, co generuje pewne zagrożenia w zakresie organizacji produkcji i logistyki.

APS integruje się z innymi systemami np. ERP, a jego użyteczność widać szczególnie w tych miejscach, gdzie proste algorytmy się nie sprawdzają (inne priorytety)

Specjaliści z Queris podkreślają, że obliczenia wykonywane z wykorzystaniem algorytmów prostych i złożonych dają możliwość tworzenia optymalnych harmonogramów produkcji według różnych kryteriów, np. według:

– kryterium maksymalnej efektywności procesów produkcyjnych;

– kryterium minimalizacji czasu poświęcanego na przezbrojenia maszyn; kryterium jak najniższych kosztów;

– kryterium przyjętego terminu realizacji zlecenia;

– kryterium terminu rozpoczęcia zlecenia.

Dostrzegają też wady. Pierwszą z nich jest relatywnie długi czas wdrażania, mogący trwać nawet kilka miesięcy. Nie ma zresztą w tym niczego dziwnego, charakter tego narzędzia wymaga by dla odpowiedniej skuteczności zbudować odpowiednią bazę danych, stworzyć odpowiednie zależności. Czas kosztuje, z zatem w niektórych przypadkach system może być po prostu dość drogi.

Fot: Pixabay.com/geralt

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty