Będą zmiany w karach za przekroczenie czasu pracy kierowcy. Sprawdź, na czym polegają

Będą zmiany w karach za przekroczenie czasu pracy kierowcy. Sprawdź, na czym polegają

W styczniu 2020 roku wejdą w życie zmiany dotyczące sankcji za przekroczenie tygodniowego czasu pracy kierowcy.

Wprowadzi je Ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2020 r. Zapisane są w niej modyfikacje dotyczące sankcji za przekroczenie 48-godzinnego oraz przedłużonego 60-godzinnego tygodniowego czasu pracy. 

Zgodnie z nowelizacją, mandat za przekroczenie 48-godzinnego tygodniowego czasu pracy (gdy przedłużenie go do 60-godzin nie jest dozwolone), będzie wynosił:

– 50 zł, gdy czas pracy został przekroczony o mniej niż 2 godziny,

– 100 zł za przekroczenie go o 2 do mniej niż 8 godzin, 

– 250 zł za przekroczenie o 8 do mniej niż 12 godzin (mowa w tym wypadku o poważnym naruszeniu),

– 350 za każdą rozpoczętą godzinę od 12 godzin (bardzo poważne naruszenie).

Zmiany dotyczą jedynie najniższych grzywien. Obecnie, kierowca dostaje mandat, gdy przekroczy czas pracy o minimum 1 godzinę. Kwoty aktualnych sankcji to:

– 100 zł za przekroczenie od 1 godzin do mniej niż 8 godzin,

– 250 zł za przekroczenie o 8 do mniej niż 12 godzin (mowa w tym wypadku o poważnym naruszeniu),

– 350 za każdą rozpoczętą godzinę od 12 godzin (bardzo poważne naruszenie).

Za przekroczenie maksymalnego 60-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, od 1 stycznia 2020 r. będą groziły mandaty w wysokościach:

– 50 zł w przypadku przekroczenia o mniej niż 1 godzinę,

– 100 zł  – od 1 godziny do mniej niż 5 godzin,

– 200 zł – od 5 godzin do mniej niż 10 godzin (wykroczenie to stanowi poważne naruszenie),

– 300 zł – za każdą rozpoczętą godzinę od 10 godzin (poważne naruszenie).

W przypadku przedłużonego tygodniowego czasu pracy ustawodawca zdecydował się wprowadzić sankcję za przekroczenie 60 godzin o mniej niż 1 godzinę w wysokości 50 złotych. Pozostałe kwoty mandatów nie uległy zmianie. 

Fragment znowelizowanej Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców – Dz. U. 2019.0.1412 

Art. 12. prac. kierow. 

Tygodniowy czas pracy kierowcy

Tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Tygodniowy czas pracy, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Wymiar czasu pracy określony w ust. 1 i 2 obowiązuje także kierowcę zatrudnionego u więcej niż jednego pracodawcy.

Poradnik: ITD kontrola kierowcy
Fot. Trans.INFO

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty