Bezpieczeństwo floty i kierowców – inspekcje pojazdów z telematyką
Fot. Webfleet

Bezpieczeństwo floty i kierowców – inspekcje pojazdów z telematyką

Utrzymanie wydajnej i niezawodnej floty pojazdów jest jednym z najważniejszych obowiązków właściciela lub menadżera. Ponieważ samochody wymagają rutynowej konserwacji, nie da się całkowicie uniknąć przestojów. Kierowcy mogą jednak uniknąć nieoczekiwanych przestojów poprzez przeprowadzanie inspekcji pojazdów.

Utrzymanie wydajnej i niezawodnej floty pojazdów jest jednym z najważniejszych obowiązków właściciela lub menadżera. Ponieważ samochody wymagają rutynowej konserwacji, nie da się całkowicie uniknąć przestojów. Kierowcy mogą jednak uniknąć nieoczekiwanych przestojów poprzez przeprowadzanie inspekcji pojazdów.

Bezpieczeństwo floty i kierowców – inspekcje pojazdów z telematyką
Fot. Webfleet

Ze względów bezpieczeństwa, kontrole pojazdów powinny być przeprowadzane codzienne. Regularne monitorowanie stanu floty zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń i wypadków drogowych. Potwierdza to badanie dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie przeprowadzone przez Webfleet wśród 1050 decydentów flotowych. Aż 66% respondentów wskazało niewłaściwe serwisowanie pojazdów jako główną przyczynę wypadków.

Komisja Europejska opublikowała w lutym br. wstępne dane dotyczące śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w 2022 roku. Odnotowano ponad 20 600 śmiertelnych ofiar wypadków drogowych, co stanowi wzrost o 3% w stosunku do 2021 roku. Szacuje się, że 4% wypadków wynika z niewłaściwego utrzymania pojazdów, a 5% przez awarie techniczne.

Zgodność z przepisami

Kontrole drogowe i wymagane przeglądy techniczne są regulowane przez prawo w Unii Europejskiej. Ma to na celu zagwarantowanie, że pojazdy użytkowe są bezpieczne i w dobrym stanie technicznym. Według UE, program bezpieczeństwa drogowego obejmujący rutynowe kontrole techniczne i inspekcje drogowe, może zapobiec ponad 1200 ofiarom śmiertelnych rocznie.

Kierowca powinien codziennie sprawdzać układ hamulcowy, stan opon, układ kierowniczy oraz inne wewnętrzne i zewnętrzne elementy samochodu, aby upewnić się, że pojazd jest sprawny i spełnia standardy bezpieczeństwa. Pojazdy ciężarowe eksploatowane na terenie UE muszą przechodzić coroczne przeglądy MOT, a także kontrole drogowe. Regularne inspekcje pojazdów przyczyniają się do ograniczania przestojów, nie dopuszczając do poważniejszych usterek. Standardowa długość codziennej inspekcji przeprowadzanej przez kierowcę trwa średnio 15 minut, jednak nie jest to regułą. Najważniejszym czynnikiem jest przeprowadzenie dokładnych i rygorystycznych kontroli zarówno samochodu, jak i naczepy.

Według ankiety przeprowadzonej w Wielkiej Brytanii i Irlandii, 16% kierowców ciężarówek stwierdziło, że okazjonalnie kontroluje swoje ciężarówki, podczas gdy 40% wskazało, że nigdy tego nie robi. Z badania Webfleet wynika, że 71% kierowców w Europie nie powiadamia menadżera floty o problemach pojazdów, takich jak np.: niskie ciśnienie w oponach. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i wydajność, obowiązkiem menadżerów zarządzających flotami jest przeprowadzenie kontroli pojazdów każdego dnia.

Zapobieganie awariom ma istotny wpływ na bezpieczeństwo na drogach oraz minimalizuje przestoje. Opóźnienia czy naruszenie jakichkolwiek umów serwisowych mogą mieć negatywne skutki finansowe i wizerunkowe. Kierowcy odgrywają tutaj kluczową rolę w konserwacji zapobiegawczej, regularnie sprawdzając samochody floty. Usterki mogą być łatwo naprawione, jeśli zostaną szybko zauważone i zgłoszone. Samochody, które są regularnie serwisowane, pozwalają płynnie i sprawnie prowadzić biznes transportowy.

Regularne kontrole pojazdów z telematyką

Najprostszym sposobem dla kierowców i menedżerów floty jest digitalizacja procesu inspekcji pojazdu. Kierowcy mogą wykonać przegląd przy użyciu telefonu komórkowego za pomocą aplikacji Webfleet Vehicle Check. Użytkownik tego rozwiązania może skorzystać z utworzonej listy kontrolnej pojazdu, aby ocenić stan poszczególnych podzespołów, zaznaczyć wszelkie usterki i poświadczyć sprawność pojazdu po aktywacji programu na smartfonie lub Terminalu Kierowcy PRO. Kierowca elektronicznie podpisuje dany dokument i przesyła potwierdzenie po zakończeniu badania. Aplikacja mobilna usprawnia procedurę zgodności i zmniejsza nakład pracy administracyjnej, dzięki czemu kierowcy mogą pracować w bezpieczniejszych warunkach, a usterki samochodów mogą być szybciej usuwane.

Fot. Webfleet

Właściciel lub menedżer floty może szybko podejmować decyzje, ponieważ raporty dotyczące inspekcji są archiwizowane cyfrowo. Dodatkowo aplikacja wysyła powiadomienia, gdy niesprawny pojazd wyruszy w trasę lub kiedy kierowca rozpocznie podróż bez przesłania listy kontrolnej pojazdu. Dodatkowym atutem są bezstresowe kontrole drogowe. Posiadając raporty cyfrowe na wyciągnięcie ręki, kierowcy mogą szybko dostarczyć dowody dotyczące inspekcji i przydatności do ruchu drogowego.

 

Więcej o Webfleet Vehicle Check tutaj.

 

Najpopularniejsze