KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Komisja Europejska przedstawiła wczoraj wniosek o rozpoczęcie prac nad nową dyrektywą o przejrzystych oraz przewidywalnych warunkach pracy w Unii Europejskiej. Dyrektywa jest jednym z elementów urzeczywistniania tzw. Europejskiego Filaru Praw Socjalnych oraz uzupełnia prace nad zmianami dyrektyw o delegowaniu pracowników, o pracy na część etatu oraz agencjach pracy tymczasowej.

Jednym z istotnych elementów dyrektywy jest poszerzenie obowiązków pracodawców związanych z delegowaniem pracowników jak i z pracownikami wysyłanymi za granicę. Projekt dyrektywy zakłada m. in. obowiązkowe przekazanie pracownikom delegowanym informacji o kraju oddelegowania, walucie w której będzie wypłacane wynagrodzenie, wszystkich świadczeniach gotówkowych lub w naturze, w tym dodatkach związanych z oddelegowaniem oraz kosztami podróży, zakwaterowania i wyżywienia, warunkach powrotu w raku oddelegowania. Wśród informacji dla pracownika ma być także podana wysokość wynagrodzenia, do którego pracownik jest uprawniony w kraju oddelegowania oraz link do strony internatowej krajowej (opisującej warunki pracy) kraju przyjmującego.

Wniosek o rozpoczęcie prac nad ww. dyrektywą będzie rozpatrzony przez Parlament Europejski oraz Radę.

Jest to kolejna propozycja legislacyjna, która zmierza do budowania Europy bardziej socjalnej. Na wiosnę 2018 roku planowane jest przedstawienie kolejnych inicjatyw w formie Pakietu Sprawiedliwości Społecznej. Europa bardziej socjalna, ale czy mobilna?

Foto: iStock

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu