Masz newsa? Powiedz nam o tym!

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Jego główne założenia to zwolnienia podatkowe uzależnione nie tylko od lokalizacji inwestycji, ale od jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy. Nowe przepisy zmienią zasady funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce.

Przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii projekt ustawy wprowadza „mechanizm udzielania wsparcia przedsiębiorcom w podejmowaniu nowych inwestycji w Polsce” – wskazuje Centrum Informacyjne Rządu.

Specjalne Strefy Ekonomiczne działają już od 24 lat. Wciąż na tych samych zasadach. Czas to zmienić i dostosować ich funkcjonowanie do zmieniających się trendów gospodarczych. Stawiamy na ambitne przedsięwzięcia, które będą miały pozytywny wpływ na naszą gospodarkę. Szerzej otwieramy się na MŚP, które dotychczas w niewielkim stopniu były reprezentowane w Strefach – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Według nowych przepisów zachęty podatkowe będą dostępne na całym obszarze Polski (bez ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu.

Najważniejsze założenia projektu to uzależnienie preferencji podatkowych od:

– miejsca inwestycji,

– charakteru przedsięwzięcia,

– jakości tworzonych miejsc pracy.

Zachęta do inwestycji

Celem zmian jest zwiększenie „atrakcyjności inwestycyjnej Polski przez stworzenie warunków sprzyjających lokowaniu w naszym kraju ambitnych przedsięwzięć gospodarczych. Projekt jest realizacją jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Kapitał dla Rozwoju” – czytamy w komunikacie CIR.

Do tej pory obszar objęty wsparciem  (łącznie 14 SSE) wynosił 25 tys. ha, czyli zaledwie 0,08% powierzchni kraju.

Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu. Projektowana ustawa powinna wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać w innym terminie

Przewidujemy, że prace nad ustawą o SSE zakończą się w parlamencie w I kwartale 2018 r., tak by już na początku drugiego kwartału przedsiębiorcy mogli korzystać z udogodnień – oznajmił wiceszef resortu przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński.

Fot. Wikimedia.org/Jacek Halicki CC BY-SA 4.0

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu