Polski

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika – dlaczego warto mieć własny?

Ten artykuł przeczytasz w 6 minut

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika – dlaczego warto mieć własny?

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym rzeczy jest warunkiem uzyskania licencji spedycyjnej, krajowego zezwolenia na przewóz rzeczy oraz wspólnotowej licencji na transport drogowy rzeczy. Bez niego nie można wykonywać profesjonalnie działalności transportowej pojazdami o dmc powyżej 3,5 tony. Jednak wielu przewoźników nadal “użycza” go od fikcyjnych zarządzających transportem. W artykule opiszemy dlaczego warto to zmienić.

Wprowadzenie warunku uprzedniego zdania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika było zdecydowanie dobrym rozwiązaniem, mającym na celu przygotować przyszłych właścicieli oraz menedżerów do prowadzenia firmy transportowej. Zakres materiału został tak opracowany, by każda taka osoba miała choć minimalną wiedzę o aktualnie obowiązujących przepisach, które regulują funkcjonowanie branży oraz podstawowe umiejętności takie, jak obliczanie czasu pracy kierowcy lub prowadzenie firmowych finansów.

Niestety, jak to często bywa – świetny pierwotnie pomysł, uległ stopniowemu wypaczeniu na skutek nagminnego stosowania przez przewoźników pewnego kruczka prawnego zawartego w art. 7 c ustawy o transporcie drogowym.  Chodzi mianowicie o zapis:

Mikroprzedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców może, bez wyznaczania zarządzającego transportem spełniającego warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w drodze umowy wyznaczyć osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu, jeżeli osoba ta spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

W praktyce przepis ten oznacza, że w małej firmie transportowej, która aspiruje do posiadania licencji transportowej, nie musi być osoby mającej kompetencje wynikające z certyfikatu kompetencji zawodowych (nie musi go mieć ani właściciel, ani żadna z osób na stałe zatrudnionych). Wystarczy, że przedsiębiorca transportowy zawrze z inną osobą posiadającą certyfikat umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenia), na mocy której zobowiąże się ona (za wynagrodzeniem lub bez) do zarządzania transportem w tejże firmie. Osoba ta musi zgodnie z przepisami unijnymi ograniczyć się do „pracy” w czterech firmach transportowych i mieć następujące przymioty:

1) być osobą fizyczną,

2) cieszyć się dobrą reputacją,

3) mieć wymagane kompetencje zawodowe,

4) w sposób rzeczywisty i ciągły zarządzać operacjami transportowymi przedsiębiorcy, który go wyznaczył,

5) mieć rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą,

6) posiadać miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Surowsze kary dla zarządzający transportem

Warto pamiętać o tym, że na skutek zmian prawnych zarządzający transportem mogą od września 2018 r. być znacznie znacznie dotkliwiej ukarani za wykroczenia popełnione przez firmę transportową. Każdy zarządzający transportem odpowiada finansowo za stwierdzone w firmie transportowej wykroczenia od 200 złotych do 2000 złotych za każde naruszenie. W trakcie jednej kontroli suma tych kar wynieść może do 3000 zł. Dodatkowe naruszenia wykryte w firmie transportowej mogą mieć wpływ na dobrą reputację zarządzającego transportem, a w skrajnych sytuacjach nawet doprowadzić do utraty przez niego uprawnień wynikających z certyfikatu kompetencji.

Zarządzający transportem muszą także pogodzić się z tym, że GITD ma aktualnie znacznie łatwiejszą drogę do ustalenie osób zarządzających transportem i pociągniecie ich do odpowiedzialności. Wskutek wcześniejszej nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, w 2017 r. pojawił się Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD dostępny online). Przez tę witrynę wszyscy mogą mieć dostęp do danych osób, które użyczają certyfikatów kompetencji zawodowych oraz danych dotyczących firmy transportowej.

Nic więc dziwnego, że osoby które do tej pory współpracowaly z firmami transportowymi i użyczały im certyfikatów kompetencji zawodowych, będą się teraz na to decydować bardzo ostrożnie. Warto wobec tego zadbać o to, by uzyskać własny certyfikat kompetencji zawodowych.

Najbliższe terminy egzaminów organizowanych przez Instytut Transportu Samochodowego

Miasto Termin składania wniosków Egzamin
Wrocław 21 września 5 października
Warszawa 28 września 12 października
Katowice 5 października 19 października
Kraków 5 października 19 października
Nowy Sącz 12 października 26 października
Warszawa 12 października 26 października
Poznań 26 października 9 listopada
Bydgoszcz 9 listopada 23 listopada
Szczecin 16 listopada 30 listopada

W serii artykułów będziemy Państwu przekazywać praktyczne informacje mające na celu jak najlepiej przygotować do egzaminu. Zachęcamy także do zapisów na szkolenia organizowane przez Trans.INFO, więcej informacji można znaleźć na stronie szkoleń.

Fot. Trans.INFO

 

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty