Strona główna

/

Transport

/

Ważne! W Wielkiej Brytanii kary ...

Ważne! W Wielkiej Brytanii kary dla kierowców i przewoźników z UE czasowo wstrzymane
Fot. DVSA/Twitter

Ważne! W Wielkiej Brytanii kary dla kierowców i przewoźników z UE czasowo wstrzymane

Rząd brytyjski wprowadził złagodzenie skutków przepisów dotyczących zasad dostępu do rynku przewozów drogowych na Wyspach dla przewoźników z Unii Europejskiej. To dobra wiadomość dla przewoźników realizujących transporty w Wielkiej Brytanii, ponieważ do 31 marca 2023 roku Driver & Vehicle Standards Agency nie będzie nakładać kar pieniężnych za naruszenia nowych zasad.

Rząd brytyjski wprowadził złagodzenie skutków przepisów dotyczących zasad dostępu do rynku przewozów drogowych na Wyspach dla przewoźników z Unii Europejskiej. To dobra wiadomość dla przewoźników realizujących transporty w Wielkiej Brytanii, ponieważ do 31 marca 2023 roku Driver & Vehicle Standards Agency nie będzie nakładać kar pieniężnych za naruszenia nowych zasad.

Ważne! W Wielkiej Brytanii kary dla kierowców i przewoźników z UE czasowo wstrzymane
Fot. DVSA/Twitter

Informację o czasowym odstąpieniu od nakładania kar na przewoźników z krajów Unii podało brytyjskie Ministerstwo Transportu. Wynika z niej, że służby kontrolne będą stosować jedynie pouczenia (ustne lub pisemne) w przypadkach złamania obowiązujących od niedawna nowych regulacji.

– Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję stanowisko władz Wielkiej Brytanii o odstąpieniu od nakładania kar pieniężnych przez najbliższe trzy miesiące. Takie podejście zmniejszy negatywne skutki nowych przepisów dla polskich przewoźników drogowych. To pozwoli im m.in. wywiązać się z zawartych wcześniej umów długoterminowych – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Okres przejściowy polegający na zawieszeniu stosowania kar za naruszenia dotyczy trzech ograniczeń:

– zakazu wykonywania przez przewoźników z Unii Europejskiej jednej operacji przewozu kabotażowego po wjeździe bez ładunku do Wielkiej Brytanii (przewoźnicy z UE mają nadal możliwość wykonywania dwóch przewozów kabotażowych na terenie Zjednoczonego Królestwa w ciągu 7 dni, po dostarczeniu ładunku w ruchu międzynarodowym);\

– zakazu wykonywania operacji transportu kombinowanego (niektórych rodzajów transportu intermodalnego, w którym towary są przewożone w tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe przy użyciu dwóch, lub więcej rodzajów transportu) na terenie Wielkiej Brytanii przez przewoźników unijnych;

– możliwości wykonywania przewozów między Wielką Brytanią a krajami trzecimi przez przewoźników z UE jedynie na podstawie zezwoleń EKMT.

Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, dodał że jest to przykład skuteczności działań polskiego resortu infrastruktury i dobrej współpracy z władzami brytyjskimi.

– Wyniki interwencji ministerstwa wpłyną pozytywnie na możliwość zachowania ciągłości łańcucha dostaw towarów i niewątpliwie zapewnią ochronę interesów rodzimych przewoźników drogowych. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej – zaznaczył Rafał Weber.

Najpopularniejsze