KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Republika Czeska wprowadziła w tym roku (1 kwietnia) przepisy dotyczące delegowania pracowników. Okazuje się jednak – o czym informuje Główny Inspektor czeskiej Państwowej Inspekcji Pracy, że wyżej wymienione regulacje obejmują także zagranicznych kierowców.

Na skutek dyrektywy o delegowaniu pracowników Czesi rozpoczęli kontrole drogowe sprawdzające wymogi płacy minimalnej na terenie Czech. Zgodnie z nowymi przepisami, które właśnie weszły w życie, kierowca jest zobowiązany posiadać w kabinie dokumenty potwierdzające jego zatrudnienie.

Dokumentem tym może być umowa o pracę lub podobna umowa zawarta między delegowanym pracownikiem, a pracodawcą ogólnie lub inne pisemne potwierdzenie pracodawcy, że oddelegowany pracownik podjął z nim pracę. Ważnym elementem jest jego przetłumaczenie na język czeski. Poza takim dokumentem kierowcy będzie potrzebne też zaświadczenie A1. Obowiązek ten dotyczy wszystkich delegowanych pracowników, w tym pracowników działających w transporcie drogowym.

Na razie bez kar finansowych

Na tę chwilę kontrole pod kątem przestrzegania nowych regulacji kończą się jedynie upomnieniami, ale brak przedstawienia organom Inspekcji Pracy wyżej wymienionych dokumentów, może finalnie zaowocować nałożeniem kary grzywny w wysokości nawet do 500 tys. koron czeskich (około 83 tys. zł).

W przypadku delegowania pracownika z innego kraju członkowskiego UE (według § 319 Kodeksu pracy) obowiązuje prawo Republiki Czeskiej, pod warunkiem, że jest dla niego bardziej korzystne pod względem:

– maksymalnego czasu pracy i minimalnego okresu na odpoczynek,

– minimalnej długości trwania urlopu w roku kalendarzowym lub jego proporcjonalnej części,

– płacy minimalnej, odpowiadającej najniższemu poziomowi gwarantowanego wynagrodzenia oraz dopłaty za godziny nadliczbowe,

– bezpieczeństwa i higieny pracy,

– warunków pracy pracownic będących w ciąży, pracownic karmiących piersią, pracownic do dziewiątego miesiąca po porodzie oraz zatrudnienia młodzieży,

– równego traktowania pracowników płci żeńskiej i męskiej i zakazu dyskryminacji,

– warunków pracy w przypadku zatrudnienia przez agencję.

Czeskie stawki w transporcie

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi dopłaty stosownie do wymogów ustawodawstwa czeskiego. 66 koron czeskich (około 11 zł) to minimalna stawka jaką można uzyskać w Czechach. W przypadku transportu do 3,5 tony jest to 72,90 koron czeskich (12 zł), a powyżej 3,5 tony stawka wynosi 80,50 koron czeskich (13 zł).

Dodatkowe informacje dotyczące delegowania pracowników na teren Republiki Czeskiej dostępne są na stronie czeskiej Inspekcji pracy (także w języku polskim).

Foto: Wikimedia/Miraceti

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu