Czy transport przegra z koronawirusem? Tak, ale tylko jeśli sami na to pozwolimy

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Czy transport przegra z koronawirusem? Tak, ale tylko jeśli sami na to pozwolimy

Transport – obok turystyki, gastronomii i branży rozrywkowej – to sektor, który z powodu pandemii koronawirusa ucierpi najbardziej. Eksperci alarmują, że liczba tras, wykonywanych w UE przez polskich przewoźników drogowych, już zmalała o połowę. Należy zatem przygotować się na trudne czasy. Pozostaje tylko pytanie, jak zminimalizować ich skutki.

Z najnowszych danych Krajowego Rejestru Długów (KRD) wynika, że niespłacone zadłużenie prawie 25 tys. firm z branży transportowej z bazy KRD nieustannie rośnie. W lutym były to 843 mln zł, na początku marca – 894 mln, pod koniec marca – już 928 mln. Dane te są lekko niepokojące. Na świecie 80 proc. przewozów jest realizowanych drogą lądową, dlatego najmniejsza recesja na rynku pociąga za sobą daleko idące konsekwencje ekonomiczne. Dzisiejsza sytuacja, związana z pandemią koronawirusa dowodzi, że wiele gałęzi przemysłu można wstrzymać czy wręcz wykluczyć, tylko nie przewozu towarów. W szczególności dotyczy to wiodących na europejskim rynku TSL polskich przewoźników, którzy przewożą aż 1/4 wszystkich ładunków unijnego transportu drogowego.

Oznacza to, iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że zmniejszeniu ulegną przewozy ładunków transportem drogowym w większości zachodnioeuropejskich relacji (polskie przedsiębiorstwa większość zleceń wykonują na rynku UE). Wartość rynkowa usług transportowych w transporcie towarowym wynosi ponad 130 mld zł. Trudno na razie oszacować objętość strat, ale można założyć, że będą one bardzo duże. Czy jednak tak musi być? Niekoniecznie.

Wsparcie przewoźników drogowych w dobie kryzysu

Działania prewencyjne, mające na celu zapobiec rozpowszechnianiu się pandemii, to główny powód strat transportowców. Brak jasności w zastosowaniu zmian w przepisach, liczne kontrole i zatory na granicach, dodatkowa dokumentacja, chaos informacyjny i komunikacyjny pogłębiają tylko problemy w łańcuchu dostaw. Korzystanie z odpowiednich usług, dostępnych na rynku polskim może pomóc kierowcom i przewoźnikom w wykonywaniu transportu na tych rynkach, do których polscy przedsiębiorcy mają utrudniony dostęp.
W jaki sposób?

Wsparcie dla przewoźników

Groupe Espro dysponuje rozszerzoną ofertą dla firm przewozowych, potrzebujących reprezentanta lub dodatkowego wsparcia w zakresie analizy aktualnie obowiązujących przepisów, dotyczących firm delegujących kierowców (w tym wydawane dekrety w dobie aktualnej sytuacji związanej z COVID- 19), wzorów dokumentów (zaświadczenia, deklaracje) oraz obowiązujących stawek wynagrodzeń według kwalifikacji zawodowych i zaliczania poszczególnych składników w ramach tzw. płac minimalnych we Francji, Niemczech, Belgii, Austrii, Szwajcarii oraz Niderlandach (do niedawna Holandii).

Oferujemy pomoc w zakresie:

– Reprezentacji firm transportowych – indywidualna opieka, dostępność o każdej porze doby, pomoc podczas pracy z takimi systemami, jak SIPSI czy ZOLL.

– Przechowywania dokumentacji do Francji – zgodnie z dekretem nr 2016-418 Loi Macron.

– Reprezentacji i asysty w obcych językach – reprezentacja i asysta w języku francuskim, niemieckim, rosyjskim, polskim, niderlandzkim, angielskim.

– Konsultacji prawnych – wsparcie w obszarze obowiązków w ramach tzw. płac minimalnych.

– Sporządzania dokumentacji dla delegowanych pracowników – m.in. aneksy do umów o pracę, analiza zapisów w umowie, tłumaczenia dokumentów.

– Stałej obsługi delegowania pracowników – interwencje w razie kontroli, kontakt z zagraniczną administracją, sporządzania wszystkich potrzebnych pism i wniosków.

– Analizy aktualnych przepisów prawnych w poszczególnych krajach obowiązujących firmy transportowe delegujące kierowców.

– Zapewnienia wszelkich obowiązujących wzorów dokumentów dla oddelegowanych kierowców.

Wsparcie dla kierowców zawodowych

Od nowego roku na polskim rynku uruchomiliśmy usługę pomocy dla kierowców – Truck Asystę.

W ramach oferty oferujemy:

– asystę telefoniczną w trakcie kontroli, realizowanych przez organy administracji oraz kontroli drogowych,

– interwencje telefoniczne, wynikające z kontroli pod kątem przestrzegania międzynarodowego prawa transportu drogowego (dokumenty przewozowe, karty czasu, załadowanie pojazdu)

– interwencje telefoniczne w razie wypadków i zdarzeń losowych (stłuczki, wypadki, wykroczenia, kradzieże, awarie)

Oferta dotyczy kierowców na samozatrudnieniu, firm realizujących przewozy tranzytowe w Europie Zachodniej, przewoźników zajmujących się kabotażem, przewoźników realizujących transport na potrzeby własne.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Telefon: +22 203 41 44, +48 728 889 237


E-mail: contact@groupespro.com

www.groupespro.com

 

fot: pixabay.com

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty