Długie terminy płatności w transporcie – czy da się pogodzić sprzeczne interesy przewoźników i spedycji?
Fot. bonabanco

Długie terminy płatności w transporcie – czy da się pogodzić sprzeczne interesy przewoźników i spedycji?

W bonabanco znaleźliśmy na to sposób. To Program Szach-mat.

W bonabanco znaleźliśmy na to sposób. To Program Szach-mat.

Długie terminy płatności w transporcie – czy da się pogodzić sprzeczne interesy przewoźników i spedycji?
Fot. bonabanco

Misją bonabanco jest wspieranie przewoźników i spedycji w ich działalności oraz poprawa warunków współpracy między nimi. Dobra znajomość branży i wieloletnie doświadczenie we współpracy z tysiącami przewoźników oraz spedycji zlecającymi im transport dają nam możliwość proponowania rozwiązań, które są odpowiedzią na problemy, z którymi na co dzień spotykają się właściciele firm transportowych i spedycji korzystających z giełdy spot.

Długie terminy płatności, pewność zapłaty za zrealizowane zlecenie dla przewoźnika oraz gwarancja dostarczenia towaru w terminie i bez szkód – to trzy, najczęściej wymieniane przez naszych partnerów, bolączki branży transportowej.

Przewoźnik czeka na pieniądze, spedycja na dokumenty

60 dni – przewoźnicy podejmujący zlecenia na giełdzie spot bardzo często muszą czekać aż dwa miesiące na wynagrodzenie za zrealizowane zlecenie. Jednak ten termin również bywa wydłużany. Spedycje deklarują dochowanie terminu płatności, pod warunkiem dostarczenia do nich kompletu dokumentów transportowych. Taki wymóg dostają od swoich płatników – załadowców. To oznacza przeciągnięcie wypłaty o kolejne dni. W zależności od sposobu organizacji firmy transportowej, tego kiedy kierowcy z oryginałami dokumentów wracają do bazy, zależy termin wysyłki dokumentów do spedycji. A jeśli w tym procesie dodatkowo wystąpi jakiś błąd – zabraknie jednego z dokumentów, albo jego strony, zajmuje to kolejne dni. Realny termin zapłaty zazwyczaj jest więc dłuższy o kilkanaście dni.

Poprawa płynności finansowej – jak robić to lepiej

Przewoźnicy opierający swój biznes na zleceniach z giełdy transportowej, w których terminy płatności wynoszą 45, 60 dni, muszą zadbać o swoją płynność finansową. Jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów finansowania w branży jest faktoring. Za przyspieszenie płatności, płacą z góry określony procent od faktury. W sytuacji, gdy zleceniodawca spóźnia się z płatnością (chociażby z powodu braku dokumentów), naliczane są im dodatkowe kary.

Przewoźnicy w bonabanco mogą otrzymać pieniądze za zrealizowane zlecenie transportowe zaraz po rozładunku. W odróżnieniu od firm faktoringowych, opłata za pożyczone pieniądze jest naliczana za każdy dzień. Taki model jest bardziej korzystny dla przewoźnika, bo w przypadku wcześniejszej zapłaty od zleceniodawcy, opłaty za pożyczone pieniądze są niższe, a gdy wystąpi problem np. z dostarczeniem dokumentów, naliczana jest opłata za faktyczną liczbę dni a nie kara, jak w faktoringu.

Co zrobić żeby 60 dni = 60 dni, a nie więcej?

Problem z dokumentami można rozwiązać bardzo prosto – to powszechna akceptacja elektronicznych wersji dokumentów w transporcie. Nie wiemy jednak kiedy to nastąpi i przygotowujemy rozwiązania, z których już teraz mogą korzystać spedycje i przewoźnicy. W bonabanco spedycje mają np. wygodny dostęp do skanów i zdjęć dokumentów transportowych dużo wcześniej niż te dokumenty trafią do nich w kopercie.

Co jednak, gdy nie da się oderwać od terminów związanych z oryginałami dokumentów, ani uniknąć przesunięć terminu płatności wynikających z innych przyczyn?

 

Program Szach-mat to możliwość bezpłatnego wydłużenia terminu płatności o 30 dni.

 

Przewoźnik, który pożyczył pieniądze ma dodatkowe 30 dni na ich spłatę.
Spedycja, ma dodatkowe 30 dni od terminu z faktury na zapłatę za zlecenie
Koszt wydłużenia terminu bierzemy w bonabanco na siebie.

Jak to działa:

  1. Przewoźnik, który zrealizował transport dla spedycji należącej do klastra bonabanco i chce otrzymać od razu pieniądze, ceduje na bonabanco fakturę za wykonane zlecenie. W tym momencie może wybrać w systemie opcję – spedycja może zapłacić 30 dni później.
  2. Ta informacja trafia do spedycji, która podejmuje decyzję – decyduje się na propozycję przewoźnika i wydłuża termin zapłaty za zlecenie o 30 dni od terminu na fakturze lub określa, że zapłaci w terminie.

Jakie są zalety tego rozwiązania

Przewoźnik za pożyczone pieniądze płaci za 60 dni. Jeśli spedycja zapłaci bonabanco w ciągu 30 dni od terminu z faktury (60 dni + 30 dodatkowe, daje to 90 dni), przewoźnik nie ponosi dodatkowych kosztów pożyczki.

Spedycja ma natomiast aż dodatkowe 30 dni na oczekiwanie aż spłyną do niej oryginały od przewoźnika. Wolne środki może przeznaczyć na rozwój swojego biznesu. Ma też pewność, że nikt nie będzie do niej dzwonił i pytał o to, kiedy wpłyną pieniądze.

Jednak nadrzędnym celem Programu Szach-mat jest współpraca między przewoźnikami i spedycjami. Bo Szach-mat sprawia, że firma transportowa może proponować spedycji wydłużenie terminu płatności za zlecenie, przez co jest bardziej konkurencyjna i ma szansę na więcej atrakcyjnych zleceń, a spedycja chętniej wybierze do współpracy przewoźnika, który da jej możliwość dodatkowego odroczenia płatności oraz będzie mieć pewność, że dzień po terminie z faktury nie będzie odbierać telefonów od działów windykacji.

Nasi opiekunowie rozmawiali z przewoźnikami i spedycjami, z którymi współpracujemy żeby poznać ich opinie na temat programu. Prawie 70% przewoźników zauważyło korzyści wynikające z możliwości, jakie daje Szach-mat. Pojawiły się też głosy krytyczne, że umacniamy patologię branży, jaką są najdłuższe terminy płatności spośród wszystkich branż gospodarki, że pozwalamy spedycjom na jeszcze dłuższe terminy płatności. Jednak wynika to z niezrozumienia idei, która stoi przed naszym rozwiązaniem. Wiemy, że nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień zmienić negatywnych aspektów branży. Szach-mat daje przewoźnikom możliwość ograniczenia kosztów finansowania oraz gwarancję, że nie pojawią się dodatkowe koszty w razie opóźnień w zapłacie za fakturę przez zleceniodawców. Daje im też kluczowy argument w negocjacjach ze spedycjami – to przewoźnik decyduje o zaproponowaniu spedycji wydłużonego terminu zapłaty. A to już szansa na więcej zleceń od dobrych płatników. My dajemy przewoźnik narzędzie, z którego mogą korzystać bez dodatkowych kosztów.

Waldemar Wysowski – Prezes Zarządu

Jak spedycje zareagowały na możliwość wydłużenia terminu płatności o 30 dni?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się być oczywista – większość z nich pozytywnie przyjęła tę możliwość i deklaruje, że skorzysta z bezpłatnego przesunięcia terminu. Zdarzają się jednak głosy z których rozbrzmiewa “mamy pieniądze, nie potrzebujemy wydłużenia terminu, zapłacimy zgodnie z datą na fakturze”. Szanujemy to podejście, jednak z biznesowego punktu widzenia uważamy, że mając możliwość wypracowania dodatkowych zysków z wolnego kapitału powinno się z niej korzystać. To szansa na szybszy rozwój firmy.

Program Szach-mat to nie jedyny mechanizm umożliwiający lepsze warunki finansowania dla przewoźników i zachęcający do współpracy ze spedycjami o dobrej historii płatniczej, współpracującymi z bonabanco.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie rozwiązania przygotowaliśmy dla małych i średnich firm z branży TSL poznaj klaster #bonabanco.

 

https://bonabanco.com/poznaj-bonabanco/

Najpopularniejsze