Koniec batalii w sprawie ciężarówek o dopuszczalnym nacisku do 11,5 t na oś napędową. Prezydent podpisał ustawę

Koniec batalii w sprawie ciężarówek o dopuszczalnym nacisku do 11,5 t na oś napędową. Prezydent podpisał ustawę

Koniec batalii w sprawie ciężarówek o dopuszczalnym nacisku do 11,5 t na oś napędową. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotycząca poruszania się po drogach publicznych pojazdów ciężarówek o dopuszczalnym nacisku do 11,5 t na oś napędową. To efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał, że wymaganie od użytkowników takich pojazdów kupowania specjalnych zezwoleń jest niezgodne z unijnym prawem. Podpisana ustawa podaje, w jakich wypadkach ograniczony być może jednak przejazd ww. pojazdów.

Zgodnie z podpisaną ustawą, “po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z pewnymi wyjątkami i zastrzeżeniami” – czytamy na stronie prezydenta.

Wśród wspomnianych wyjątków znajdują się m.in. te drogi publiczne, których stan techniczny nie jest dostosowany do ruchu wspomnianych pojazdów, a ponadto przebiegają one przy miejscach, którym ciężarówki mogłyby zaszkodzić.

Chodzi np. o “obszar na którym znajduje się forma ochrony przyrody, wyjście ze żłobka, z przedszkola lub ze szkoły, zabytek nieruchomy, teren intensywnej zabudowy mieszkaniowej, uzdrowisko, obszar górniczy” – czytamy na stronie prezydenta.

Na rodzaj pojazdów, które będą mogły bez obostrzeń korzystać z drogi wpływać będzie również rodzaj wykorzystanej nawierzchni.

Tam, gdzie to zgodnie z ustawą będzie możliwe, staną odpowiednie znaki. Niestosowanie się do nich będzie karane “karą pieniężną nakładaną w drodze decyzji administracyjnej w wysokości od 3 do 20 tys. zł”.

Równocześnie ustawa wskazuje, na jakich drogach wspomnianych wyżej zakazów nie wolno wprowadzać. Są to m.in. drogi należące do transeuropejskiej sieci drogowej lub takie, które zostały wybudowane lub przebudowane z wykorzystaniem funduszy unijnych (wówczas zastrzeżenia w ruchu mogą być wprowadzone dopiero po pięciu latach od oddania drogi).

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie 60 dni po jej ogłoszeniu.

Fot. Bartosz Wawryszuk/Pixabay/OpenClipart-Vectors

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze