Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Międzynarodowy handel usługami jest dość trudny ze względu na znaczną odległość dostawcy usługi od konsumenta. Wielu usługodawców tworzy zatem przedstawicielstwa handlowe w kraju eksportu. Warto jednak podkreślić, że w ostatnich latach wiele państw zaczęło aktywnie wspierać eksport rodzimych usług.

Co jednak wpływa na opłacalność eksportu, na co należy zwracać uwagę?

Oczywiście jak w każdej dziedzinie, czy branży istnieje "złota zasada", a raczej kluczowe punkty, których należy się trzymać. Zatem i w tym przypadku opłacalność eksportu zależy od:

* kształtowania się realnego kursu walutowego: Im niższy realny kurs walutowy, tym eksport staje się bardziej opłacalny. Dla eksportera oznacza to większy zysk bez konieczności podnoszenia ceny dóbr.
    
* kosztów wytwarzania produktów: Z teorii kosztów …komparatywnych wynika, że eksportować należy towary i usługi, których koszt wytwarzania jest niższy od analogicznych kosztów zagranicą

* stosowanej przez kraje polityki handlowej: Wprowadzanie ceł, ograniczeń eksportowych prowadzi do wzrostu ceny towarów a tym samym do wzrostu ceny danych towarów na rynku zagranicznym, co w konsekwencji zmniejsza popyt.

* jakości eksportowanego towaru

Analiza opłacalności eksportu polega na porównywaniu kosztów produkcji i działalności marketingowej do osiąganych zysków. Nie ma konkretnych analiz, najczęściej spotykaną w przedsiębiorstwach eksportowych techniką jest badanie rynku, na który kierowany jest eksport.

Zatem pod jakim kątem dokonujemy badań rynku?

Po pierwsze skupiamy się na zwrocie kapitału, który polega na obliczeniu stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału poprzez szacowanie zysku eksportowego.
          * (zysk eksportowy- jest to różnica między przeliczona na złote ceną dewizowa a kosztami związanymi z wyprodukowaniem i eksportem dóbr; teoria kosztów komparatywnych)

Drugą istotną rzeczą jest potencjał rynku zagranicznego. W jego skład wchodzi:

* liczba ludności i tempo przyrostu naturalnego , kraju do którego kierujemy eksport

* PKB danego kraju
    
* udział wydatków konsumpcyjnych w dochodach ludności
    
* wskaźnik bezrobocia
    
* stopień uprzemysłowienia
    
* PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Kolejno krótko i na temat: jaka jest w rzeczywistości specyfika eksportu usług?

Do działalności eksportowej o charakterze usługowym przygotowujemy się na miejscu. Właściwe przygotowanie w Polsce decyduje o sukcesie lub porażce. Mniej więcej dwie trzecie czynności powinno być wykonanych w Polsce.

W przypadku eksportu usług istotną rolę odgrywa harmonijna współpraca z innymi firmami. Może to być porozumienie o wspólnej działalności eksportowej, konsorcjum eksportowe lub alians z partnerem w kraju docelowym.

Eksportując usługi trzeba mieć dobrego partnera finansowego, czuwającego nad finansowaniem realizowanego projektu.

Na świecie wiele projektów eksportowych, w zakresie usług, finansowanych jest przez międzynarodowe instytucje finansowe. Warto poznać te projekty i spróbować w nich uczestniczyć.

Powodzenie w eksporcie usług zależy od profesjonalnego prowadzenia działalności marketingowej. Zarządzanie strategiczne firmą i marketingiem mogą okazać się szczególnie pomocne.

Na koniec, te najlepsze i najbardziej oczekiwane przez nas- czyli korzyści wynikające z eksportu.

Wzrost sprzedaży.
Jeśli pozycja twojej firmy jest solidna w Polsce, jest to doskonały moment by rozpocząć eksport.

Wzrost zysku.
Zysk twojej firmy może szybko wzrosnąć, jeśli koszty stałe, które ponosisz, są absorbowane przez sprzedaż krajową.

Redukcja wydatków na dotychczasowych rynkach.
Wejście firmy na rynki zagraniczne wzmacnia jej pozycje na rynku krajowym.

Wykorzystanie koniunktury na innych rynkach.
Podczas gdy na rynku krajowym panuje recesja niektóre rynki zagraniczne notują wysoką stopę wzrostu. W roku 2002 stopa wzrostu w Chinach była 6 % wyższa niż w Polsce. Warto również śledzić rynki, które są w odbudowie. Możemy zostać zaskoczeni zapotrzebowaniem na produkty i usługi.

Eksport stabilizuje fluktuację zamówień na rynku krajowym.

Nowe doświadczenia, związane z silną konkurencją, mogą znacząco wpłynąć na pozycje firmy na rynku polskim.
Eksport zwiększa konkurencyjność firmy, poszerza ilość klientów i często pozwala korzystać z ekonomii skali.

Konkurencja światowa.
Żyjemy na rynku globalnym. Zagraniczne firmy wkraczają do Polski, polskie muszą również eksportować swoje usługi by móc spokojnie się rozwijać. Działalność eksportowa uczy konkurencji światowej.

Autor: Paulina Pożarycka

Źródło: http://www.eksportuj.pl/artykul/pokaz/id/15450/analiza-oplacalnosci-eksportu

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu