Polski

Etykieta logistyczna w praktyce. Zobacz, jakie korzyści daje w łańcuchu dostaw

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Etykieta logistyczna w praktyce. Zobacz, jakie korzyści daje w łańcuchu dostaw

Oznaczanie produktów kodami kreskowymi jest obecnie czymś tak oczywistym, że wręcz nie wyobrażamy sobie bez nich funkcjonowania rynku detalicznego. Podobnie jest z oznaczeniem palet. Widok etykiety na palecie, czy innym opakowaniu transportowo-logistycznym nie dziwi absolutnie nikogo, gdyż tak jak kod kreskowy jest źródłem informacji o produkcie, tak etykieta logistyczna powinna być źródłem informacji o zawartości danej palety. Jednak różnica pomiędzy znakowaniem produktów, a palet jest zasadnicza…

Większość kodów w detalu to standardowe kody GS1, charakteryzujące się stabilną i niezmienną strukturą, która zapewnia niepowtarzalność numerów. Tego typu globalne oznaczenia mogą być stosowane przez wszystkich uczestników łańcucha dostaw, bez dodatkowych uzgodnień.

Niestety w przypadku etykiet logistycznych sprawa jest nieco inna. Obecnie tylko niespełna 10 proc. firm w Polsce stosuje standardowe oznaczenia paletowe. Zdecydowana większość stosowanych etykiet to wewnętrzne rozwiązania, które w żaden sposób nie są powiązane z innymi partnerami w łańcuchu dostaw i służą wyłącznie ich twórcom. Wykorzystanie niestandardowej etykiety sprawia, że kolejni odbiorcy sami tworzą wewnętrzne rozwiązania, naklejając tym samych dodatkowe oznaczenia na jednostkę logistyczną.

Taka sytuacja staje się coraz bardziej uciążliwa, a uczestnicy łańcucha dostaw coraz częściej zauważają potrzebę standaryzacji, zadając sobie pytanie – czy warto wdrożyć jedną, standardową etykietę, z której wszyscy mogliby korzystać? Odpowiedź brzmi: tak!

Etykieta logistyczna wdrażana w sieciach handlowych

Etykieta logistyczna GS1 jest jednym z podstawowych narzędzi stosowanych do oznaczania i monitorowania przepływu ładunków – jednostek transportowych, za pośrednictwem którego przedsiębiorstwa (producent, hurtownik, detalista, dystrybutor, przewoźnik, operator logistyczny) przekazują sobie informacje w ustandaryzowany, czyli jednoznacznie w skali świata, zrozumiały sposób.

Standardową etykietę logistyczną GS1 wdraża coraz więcej sieci handlowych, mobilizując tym samym do jej stosowania swoich dostawców. To właśnie sieci handlowe jako pierwsze zauważyły szereg korzyści, z jakimi wiąże się ustandaryzowanie oznaczeń paletowych. Aby jednak w pełni zintegrować łańcuch dostaw, niezwykle istotnym jest zaangażowanie innych uczestników – głównie operatorów logistycznych. Wykorzystując standardy GS1, jako integralną część swoich usług, operatorzy logistyczni mogą w łatwy sposób ujednolicić informacje i zautomatyzować ich odbiór oraz w pełni zintegrować się ze swoimi klientami.

Obecnie wykorzystanie standardowych etykiet GS1 przez operatorów logistycznych, odbywa się w bardzo niewielkim stopniu. Przyzwyczajeni do tworzenia wewnętrznych rozwiązań zarówno do identyfikacji, jak i komunikacji, operatorzy często nie mają do końca świadomości, jakie korzyści przyniosłaby im standaryzacja. Dodatkowo podkreślają, że mocno uzależnieni są od rozwiązań przyjętych przez swoich klientów, którzy niechętnie godzą się na wprowadzanie zmian w przyjętym sposobie identyfikacji, nie mając  w świadomości długofalowych korzyści wynikających z wdrożenia standardu. Z drugiej jednak strony operatorzy logistyczni narzekają na ciągłe trudności w komunikacji z klientami oraz problemy związane z różnymi formatami oznaczeń paletowych dostarczanych przez klientów. W związku z tym coraz częściej podkreślają potrzebę standaryzacji również w zakresie transportu i logistyki.

Rozwiązaniem jest zastąpienie wewnętrznych etykiet standardową etykietą logistyczną GS1 w aspekcie identyfikacji oraz wdrożenie ustandaryzowanych komunikatów elektronicznych w komunikacji z innymi uczestnikami łańcucha dostaw. Korzyści z takiego podejścia najlepiej widać na rynkach skandynawskich gdzie 90 proc. wszystkich jednostek transportowych jest identyfikowanych za pomocą etykiety GS1.

Korzyści dla uczestników łańcucha dostaw

Wykorzystanie standardowej etykiety logistycznej przynosi szereg korzyści uczestnikom łańcucha. Firmy produkcyjne, poza sprostaniem wymaganiom sieci handlowych, dzięki wykorzystaniu standardowych oznaczeń mogą w szybki i elastyczny sposób dostosować się do szeregu innych odbiorców zewnętrznych bazujących na standardach GS1. Dodatkowo, te same etykiety mogą wykorzystać na potrzeby usprawnienia własnych procesów magazynowych, np. przyjęć, kompletacji czy wydań. Producent stosujący standardowe oznaczenia palet może w przypadku niektórych operatorów logistycznych liczyć z tego tytułu na niższe koszty dystrybucji w porównaniu z firmami nie stosującymi standardów.

Z punktu widzenia operatorów logistycznych niewątpliwie najważniejszą korzyścią ze stosowania jednolitej etykiety jest wyeliminowanie konieczności nanoszenia wewnętrznych etykiet w poszczególnych etapach procesu transportu i magazynowania, co wiąże się ze sporą oszczędnością czasu i redukcją kosztów.

Należy zatem spodziewać się, że znakowanie palet standardowymi etykietami logistycznymi GS1 stanie się z czasem coraz bardziej powszechne, również wśród firm świadczących usługi logistyczne, zarówno w obszarach składowania, jak i transportu. Operatorzy logistyczni powinni być największymi beneficjentami upowszechniania się standardowej etykiety logistycznej GS1 w całym łańcuchu dostaw, gdyż jako pośrednie ogniwo, czerpią z tego tytułu szereg istotnych dla siebie korzyści.

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty