Francja podnosi dmc ciężarówek do 46 ton. Na razie tylko dla jednego rodzaju przewozów
Fot. Pixabay/luctheo Pizabay License

Francja podnosi dmc ciężarówek do 46 ton. Na razie tylko dla jednego rodzaju przewozów

Francuskie przepisy dopuszczają pojazdy ciężarowe o dmc do 46 ton. Na razie to jednak faza testów cięższych ciężarówek.

Francuskie przepisy dopuszczają pojazdy ciężarowe o dmc do 46 ton. Na razie to jednak faza testów cięższych ciężarówek.

Francja podnosi dmc ciężarówek do 46 ton. Na razie tylko dla jednego rodzaju przewozów
Fot. Pixabay/luctheo Pizabay License

W tym tygodniu we francuskim Dzienniku Urzędowym opublikowano dekret nr 2022-1045, który zatwierdza transport kombinowany przy użyciu pojazdów ciężarowych o dmc do 46 ton w ramach testów. Przepisy weszły w życie we wtorek 26 lipca i zezwalają na przeprowadzenie badań na terytorium Francji zespołów drogowych z więcej niż czterema osiami o łącznej masie do 46 ton, które wykonują przejazdy drogowe w ramach transportu kombinowanego (w tym do terminali multimodalnych – portowych, jak i kolejowych). 

Przepisy mają zastosowanie do pojazdów uczestniczących w kombinowanym transporcie towarowym, których początkowa lub końcowa trasa odbywa się drogą lądową, a z drugiej strony koleją lub drogą wodną.

Testy są przeprowadzane w okresie osiemnastu miesięcy od daty publikacji dokumentu. Najpóźniej 6 miesięcy po ich zakończeniu do  Ministerstwa ds. Przemian Ekologicznych i Spójność Terytorialnej ma trafić odpowiednie sprawozdanie. 

Badanie ma na pozwolić ocenić m.in. wpływ stosowania cięższych pojazdów na infrastrukturę drogową, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz na środowisko. W raporcie zostanie przeprowadzona analiza kosztów, jakie wygeneruje ten rodzaj drogowego transportu towarowego.  

Ponadto resort transportu po konsultacjach z zarządcami autostrad opracuje dekret w sprawie warunków technicznych, jakie muszą spełniać ciężarówki dopuszczone do przewozu 46 ton, tras, po których ten typ transportu będzie mógł się odbywać itd.

Raben wywiad

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)