KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Dekretem z 2 stycznia br., premier Francji Edouard Philippe powołał posła Damiena Pichereau do opracowania propozycji legislacyjnych w przedmiocie uregulowania sytuacji prawnej pojazdów do 3,5 tony na terytorium Francji.

To nie pierwsza tak odpowiedzialna rola posła Pichereau. Jest on aktywnym członkiem komisji rozwoju jak i spraw europejskich we francuskim parlamencie. W 2017 roku powierzono mu, w ramach komisji parlamentarnych, opracowanie raportu dotyczącego Pakietu Mobilności, który będzie podstawą do sformułowania stanowiska Francji w tej sprawie na początku 2018 roku.

W wywiadach i wypowiedziach, także na forum parlamentu francuskiego, Damien Pichereau zwracał uwagę na konieczność dogłębnego przemyślenia reformy jaką jest Pakiet Mobilności, budzącej wątpliwości strony francuskiej.

Francuski poseł ocenia sektor transportu jako pole walki, w tym także socjalnej, i zasadniczo sprzeciwia się jakiejkolwiek liberalizacji reguł w wykonywaniu transportu. Opowiada się za ambitną reforma przepisów o delegowaniu pracowników, które w szerokim zakresie, winny dotyczyć pracowników transportu. Domaga się także ambitnego przestrzegania reguł odpoczynku oraz doprecyzowania pojęcia adekwatnego zakwaterowania. Pichereau postuluje uzależnienie dobrej reputacji danej firmy od przestrzegania norm socjalnych w transporcie, w tym w zakresie czasu jazdy oraz odpoczynku. Opowiada się za wcześniejszym wprowadzeniem inteligentnych tachografów.

Pakiet Mobilności także dla pojazdów do 3,5 tony

Podczas wystąpienia przed komisją ds. europejskich parlamentu francuskiego w listopadzie ubiegłego roku, gdzie prezentował założenia wstępne swego raportu, wskazał między innymi, że propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zmian w kabotażu są w swej istocie „kanibalizacją” rynków wewnętrznych państw członkowskich UE. Według niego nawet stosowanie reguł delegowania do operacji kabotażowych nie odpowiada na potrzeby wyrównania sytuacji przedsiębiorców transportowych z powodu znaczących różnic między firmami francuskimi a zagranicznymi, wynikających z obciążeń na ubezpieczenia społeczne. W jego cenie należy utrzymać liczbę dopuszczalnych operacji kabotażowych i jednocześnie skrócić dopuszczalny czas ich wykonywania oraz wprowadzić okresy karencji między poszczególnymi okresami kabotażu.

W zakresie odpoczynków regularnych tygodniowych, Pichereau podkreśla konieczność ich odbywania poza kabiną. Uważa jednocześnie, iż należy skłaniać się ku rozwiązaniom polegającym na odbywaniu także skróconych odpoczynków tygodniowych poza kabiną pojazdu. Opowiada się również za objęciem legislacją socjalną pojazdów do 3,5 tony oraz znaczącym wzmocnieniem kontroli.

Z niepokojem czekamy na konkretne propozycje legislacyjne w omawianym zakresie oraz pełne zaktualizowane na 2018 rok stanowisko francuskie w sprawie Pakietu Mobilności.

Fot. iStock

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu